www.what2do.co.il

לשון הרע בוואטס אפ, מתי תוגש תביעה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

לשון הרע בוואטס אפ, מתי תוגש תביעה?

תביעת לשון הרע בגין הודעה פוגענית אשר נשלחה באמצעות אפליקציית וואטס אפ, ניתן להגיש בתנאי שההודעה הגיעה לנמען אחד נוסף פרט לתובע אשר נפגע מהדברים שפורסמו בהודעה. הודעה שנשלחה רק אל התובע והוא היחיד שנחשף אליה לא תיחשב כלשון הרע, מכיוון שאין אדם נוסף שקרא או ראה אותה.


אפליקציית וואטס אפ משמשת להעברה מידית של הודעות ומסרים למכשירים ניידים ללא תשלום וללא הגבלה. המסרונים יכולים להישלח בין שני אנשים וגם בתוך קבוצות חברים שמספרם יכול להגיע עד ל-100, כולל העברת טקסטים, תמונות, סרטונים וקטעי אודיו.


לאור הזמינות והנגישות, השימוש באפליקציה עלול לעתים לגרום לתקשורת לקויה ופוגענית הנובעת מאי הבנת המשמעות של המסרים. נוסף על כך, המסרים עלולים להתלקח לכדי התלהמות כללית, המבוססת על שמועות, רכילות או כעסים, כאשר ההתלהמות עלולה להיות פוגענית כלפי אחד מחברי הקבוצה, או נגד אדם או גורם חיצוני.


פרסום נחשב ללשון הרע אם הוא יכול להשפיל או לבזות אדם אחר, בשל מעשיו, התנהגותו או תכונות שמייחסים לו. או כאשר הפרסום עלול לפגוע במשרה ובפרנסה של אחר, או לגרום לבוז וללעג בשל גזע, מוצא, דת, מקום מגורים, גיל, מין, נטייה מינית או מוגבלות כלשהי.


שליחת הודעה פוגענית בקבוצת וואטס אפ


מסר בעל אופי פוגעני, מבייש או מבזה כלפי אדם אשר נשלח בתוך קבוצת חברים בוואטס אפ, עלול להוביל לתביעת לשון הרע, על פי חוק איסור לשון הרע, אשר נועד לשמור על כבודו של אדם ואוסר על פרסום ברבים של דברים הפוגעים בשמו ובכבודו של אחר.


החוק קובע כי במקרים מסוימים מדובר בעבירה פלילית שדינה מאסר, או בעוולה אזרחית הכרוכה בפיצויים כספיים, גם ללא הוכחת נזק, ואף גם אם הפגיעה באחר לא התרחשה בפועל, מספיק שיהיה קיים בה הפוטנציאל לפגיעה כדי לדרוש פיצויים בגין עוולת לשון הרע.


האחריות של כל דבר המתפרסם בוואטס אפ מוטלת על המפרסם, וכאשר התוכן בהודעה, בין אם נשלח בטקסט, צילום, תמונה או סרטון, פגע באדם אחר, ניתן להגיש נגד המפרסם תביעה משפטית בגין לשון הרע. עם זאת, כדי שהודעה בוואטס אפ או שיתוף של תוכן פוגעני יחשבו כפרסום לשון הרע לפי הגדרת חוק איסור לשון הרע, מספיקה חשיפה לאדם אחד, מלבד הנפגע, כדי שהדבר יהווה עילה לתביעה אזרחית, ואף חשיפה לשני אנשים ומעלה יכולה לשמש עילה להגשת תביעה פלילית, כאשר חובת ההוכחה להראות כי אדם אחר מלבדו נחשף לדברים מוטלת על התובע.


תביעה בגין הוצאת לשון הרע בקבוצת דיירים


עורך דין אשר ייצג דיירים בפרויקט תמ"א 38, פנה אל בית משפט השלום בתל אביב - יפו והגיש תביעה לתשלום פיצויים בסך של 600,000 שקלים נגד אחד מדיירי הבניין, בטענה להוצאת לשון הרע בהודעות וואטס אפ בקבוצה של הדיירים.


לטענת התובע, במהלך דצמבר 2016, נערכה התכתבות של הנתבע בשורת מסרונים בוואטס אפ עם דיירת אחרת בבניין, על רקע מגעים לביצוע פרויקט בנייה לפי תמ"א 38. בהתכתבות זו, כך טען התובע, ביצע הנתבע כלפיו עוולה של הוצאת לשון הרע המצדיקה תשלום פיצויים בגין פגיעה בשמו הטוב.


התובע טען כי הנתבע ייחס לו התנהגות לא ראויה בשירות המקצועי שהעניק לדיירי הבניין, ואף עשה שימוש בביטויי גנאי כלפיו. התובע הוסיף וטען כי הנתבע פעל מתוך כוונה לפגוע בו ולהטיל רבב במיומנותו, בנאמנותו ללקוחותיו ובמקצועיותו.


בדיון שהתקיים בפני בית המשפט הושג הסדר בין הצדדים, שעל פיו הסמיכו הצדדים את בית המשפט לפסוק בתובענה ובסכסוך על דרך הפשרה ועל פי שיקול דעתו, ללא הנמקה, זאת בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. כמו כן, הצדדים הסכימו כי בפסק הדין יקבע נוסח ההתנצלות שיתנצל הנתבע וסכום הפיצויים לא יעלה על סך של 40,000 שקלים.


על סמך כל החומר שהוצג בפני בית המשפט, תוך מתן משקל להסכמה בין הצדדים וטענותיהם ההדדיות, הנתבע חויב לשלם לתובע סך של 20,000 שקלים, ואף הנתבע חויב לשלוח הודעת ווטס אפ לאותו צד ג' שעמו נערכו ההתכתבויות, שבה הוא חוזר בו מהדברים שנכתבו על התובע ומתנצל עליהם.


את ההודעה נדרש הנתבע להעביר לצד ג', בצירוף העתק לתובע, בתוך שבעה ימים מיום מסירת פסק הדין, ואם לא תועבר ההודעה כאמור, ישלם הנתבע לתובע בנוסף לסכום שנקבע, סך של 10,000 שקלים נוספים.


ת"א 13976-03-17
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965

חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם או איגוד ומונע פרסומים שעלולים לפגוע ולגרום נזק. 

לשון הרע על ציבור - קבוצת אנשים, גוף, ארגון

השאלה המרכזית הצריכה להישאל, כך קובעת הפסיקה, הנה האם היחיד, בהיותו יחיד, נפגע מאותו פרסום שהשמיץ את כל הקבוצה? 

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

האם המכתבים ודרך הפצתם מהווים לשון הרע ופגיעה בפרטיות?

עוד קבעה השופטת כי המכתבים אינם שיח ושיג אקדמי על הערכות תלמידים הנהנים ממטרית חופש אקדמי. המכתבים נכתבו בתגובה על מכתבו של פרופ' בורט ופרופסורים אחרים ולא בהעברה רוטינית של הערכות על תלמידים. העמדתם כ"שיג ושיח אקדמי" היא או היתממות או ניסיון הסוואה. מרבית המכתבים עוסקת במנחה פרופ' בורט ורק חלק קטן מהם מתייחס לתובע.  

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?

השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג' לחוק. 

לשון הרע: הגנת אמת בפרסום

נתבעת בגין לשון הרע? מהי הגנת אמת בפרסום? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר ... 

לשון הרע: הגנת תום הלב

נתבע יהנה מהגנת סעיף 15 בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שהנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב. והתנאי השני הוא שהנתבע יוכל להצביע על כך ... 

פיצויים בגין לשון הרע

לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.  

פיצויים בגין זיוף פרופיל באתר האינטרנט דה מרקר

האם פרסום פרופילים מזויפים ברשת החברתית "דה מרקר קפה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע... 

לשון הרע במהלך דיון משפטי, האם ייתכן?

סעיף 13 לחוק קובע כי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.