www.what2do.co.il

תביעת קבלן - ליקויי בניה

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תביעת קבלן - ליקויי בניה

מתי ישולמו פיצויים לדייר ?

אחת הטענות הנפוצות כנגד תביעה כספית של הדיירים לתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה, היא טענת הקבלן כי יש לאפשר לו לבצע תיקונים ובכך לתקן את ההפרה.

את טענתו זו תומך הקבלן פעמים רבות הוראת סעיף 4 ב’ לחוק המכר (דירות), אשר נחקק בשנת תשל"ג - 1973, הקובע כי:

" התגלתה אי התאמה או אי התאמה יסודית הניתנת לתיקון, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר "

לפיכך על הקונה לפנות מספר פעמים בכתב ובדואר רשום לקבלן על מנת שיתקן את הליקויים, מיד עם היווצרות הליקויים או מרגע שהבחין בהם הדייר. זאת, על מנת שיוכל להוכיח בבית המשפט כי נתן לקבלן הזדמנות סבירה לתיקון הליקויים ואילו הקבלן סירב לתקן את הליקויים או שביצעתיקונים חלקיים וקוסמטיים בלבד.

השאלה האם יש לתת לקבלן אפשרות לבצע תיקונים או שיש לקבוע פיצויים כספיים לדיירים מועלית פעמים רבות בפני בית המשפט. בפסק הדין אשר נדון בבית המשפט העליון בע"א 472/95 553/95 זכריה זלוצין ואח’ נ’ דיור לעולה בע"מ קבע 
בית המשפט כי בקביעת פיצויים לדיירים יתחשב בין השאר בשיקולים הבאים:

מתן הזדמנות סבירה מצד הדיירים לקבלן לתיקון הליקויים, הכחשת עצם הליקויים על ידי הקבלן וזלזול מצדו, נסיונות כושלים לתיקון הליקויים על ידי הקבלן וכן רמת פיקוח בלתי סבירה הנדרשת מצד בית המשפט על ביצוע התיקונים.

בפסק דין נוסף, בע"א 4445/90 עמיגור ניהול נכסים בע"מ נ’ יצחק מאיוסט ו - 39 אח’, סירב בית המשפט העליון לאפשר לקבלן לבצע תיקונים עקב סחבת והנסיונות הכושלים מצדו לתיקון הליקויים במשך תקופה ארוכה וקבע פיצויים כספיים לדיירים.

בת.א.(חיפה)1512/94 אלקיים נ’ שיכון ופיתוח לישראל בע"מ קבע בית המשפט המחוזי כי חלוף " פרק הזמן הסביר " לתיקון הליקויים יהווה סיבה נוספת למתן פיצויים לדיירים. בנסיבות פסק הדין נקבע כי עשרה וחצי חודשים היו צריכים להספיק לקבלנים מזדמנים סבירים לתיקון הליקויים ומשלא ניצלו הקבלנים את זכותם לביצוע תיקונים איבדו זכות זו.

לסיכום:  חשוב לפנות מספר פעמים לקבלן בכתב ובדואר רשום על מנת לתת לו הזדמנות סבירה לתיקון הליקויים. בפסיקת בתי המשפט נקבעו שיקולים בהם יתחשבו בתי המשפט בקביעת פיצויים כספיים לדיירים. עם זאת, יש לזכור כי שיקולים אלו הינם מנחים בלבד ויש לבחון כל מקרה לגופו,בהתאם לנסיבותיו.

דוגמאות מהחיים:

בתביעה טענו, בני זוג, כי רכשו דירה בת 4 חדרים ברחובות וכי בניגוד להתחייבותה של חברת הבניה לבנות את הדירה במומחיות נאותה ובחומרים טובים התגלעו בדירה ליקויי בניה חמורים ובכלל אלו חדירת רטיבות במספר מוקדים, תופעת של סדקים בקירות ובתקרות, שברים והפרשי גבהים במשטחי הריצוף. 

בחוות דעת הנדסית שקיבלו ציין המומחה את עלות הליקויים בסכום של 7,200 דולר, תוך שציין, כי יתכן שליקויי הסדיקה והריצוף יצריכו תיקונים בעלות גבוהה יותר. 

חברת הבניה התעלמה מדרישתם של בני הזוג לפיצוי והוגשה תביעה לבית המשפט. בית המשפט פסק כי עלה בידי התובעים לבסס את תביעתם נגד הנתבעת הגם שלא במלוא סכומי הנזק להם טענו וחייב את הנתבעת לשלם:
עלות תיקון הליקויים כפי שנקבעה על ידי המומחה 7,650 ש"ח, בתוספת עדכון עלויות ריצוף, רטיבות, סדיקה ואוורור הממ"ד 13,025 ש"ח, מע"מ 16.5% 3,411 ש"ח, סה"כ 24,086 ש"ח, בתוספת 25% עבור העסקת קבלן מזדמן 6,022 ש"ח
סה"כ עלות תיקון הליקויים 30,108 ש"ח , פיצוי בגין נזק בלתי ממוני 15,000 ש"ח , 45,108 ש"ח. לסכום הנ"ל יתווספו ריבית והפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל. כמו כן חייב בית המשפט את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט בסכום של 3500 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסכום של 7000 ש"ח בתוספת מע"מ.
------------------

סטיה ממה שנקבע במפרט - אי התאמה:

פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים אינם משתמעים לשתי פנים וניתן לראות כי קובעים הלכה על פיה, במקום בו נקבע כי קיימת סטיה העולה על 2% תחושב מלוא הסטיה לצורך פסיקתם של הפיצויים.

כך בע"א (י-ם) 71/85, 68/85 סולל בונה בע"מ מחוז ירושלים נגד נמרוד ושולמית בירן ואח’, נקבע כי:

"... הקביעה בצו מכר דירות... אינה מתירה למוכר הדירה לסטות ממה שנקבע במפרט. "ההערות" למפרט קובעות שכל עוד הסטיה היא בשיעור 2% בלבד אין הדבר יכול להוות עילת תביעה. אין בכך הרשאה לחרוג מהמפרט, ואין בכך קביעה כאילו יש לקרוא המידות המופיעות במפרט כאילו מופיעות כמידות מינימום ומקסימום בין 2% יותר ממה שרשום לבין 2% פחות ממה שרשום... לא כתוב שסטיה של יותר משני אחוז תיחשב כסטיה רק בשיעור מהמידה הקבוע במפרט פחות שני אחוז. סטיה של יותר משני אחוז אינה סטיה סבירה ועל כן צריכה להיחשב - כולה- כסטיה מן המפרט" (ההדגשה אינה במקור - א.ד.ג.).

הלכה זו נפסקה גם בתיק אזרחי (י-ם) 1237/86 זקס ואח’ נגד פיאני ושות’: 
"... אם הסטיה היא מעל 2% - זכאי התובע לפיצוי בגין מלוא הסטיה ולא רק בגין אותו חלק של הסטיה העולה על 2%..."
כך גם בתיק אזרחי (י-ם) 990/91 טרבלסי יוסף ואח’ נגד "רסרו" חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ:
"... בדירה בה קיימת חריגה מעל 2% המותרים, הפיצוי יהא מהס"מ הראשון לחריגה". 

לאור האמור, ניתן לראות כי ההלכה היוצאת מבית מדרשם של בתי המשפט המחוזיים הינה כי במקום בו נפסקה סטייה הגבוהה מ- 2%, תיחשב הסטיה כולה כאי התאמה בהתאם לסעיף 4 לחוק, ועל כן אומדנו של הפיצוי ישקלל מלוא ההפסד אשר נגרם לרוכשי הדירות ולא - כפי שסוברים קבלני הדירות - פיצוי רק בגין החריגה מעל 2% "המותרים" והנחשבים סבירים.
-----------------

שירותים בתחום:

ליקויי בניה? פנה אלינו! אנו בקשר עם חברות בדק בית/ליקויי בניה מהמובילות בתחום. השירות עוסק בהערכת סיכויי תביעה מול קבלן ומתן חוות דעת מקצועית בביקורת ליקויי בנייה, ביקורת מבנים, הערכת איכות מבנים, בדק בית בדירות ובתים חדשים וקיימים. מומחים לביצוע בדיקה הנדסית איתור ליקויי בניה קביעת טיב הבנייה. הגשת חוות דעת הנדסית עבור תביעת קבלן לקראת שנת בדק.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף המכונה " מכונת אמת " הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק 

חוקרי הביטוח

כיצד מומלץ לנהוג במקרה ונתקלת בחוקר חברת הביטוח? מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

תביעת קבלן - ליקויי בניה

מידע משפטי אודות ליקויי בניה ותביעה נגד קבלנים ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתביעות בגין ליקויי בניה 

מהו ביטוח רכוש, ביטוח מבנים ודירות?

ביטוח מבנים נעשה כאשר המבטח משלם לבעל הפוליסה פיצוי מוסכם, במקרה של נזק או תאונה בלתי צפויה למבנה, תמורת תשלום פרמיה מוסכמת, על פי תעריף מבנה  

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

תביעות קטנות - רשמים ועצות

עצות לעומדים בבית המשפט לתביעות קטנות במקרה של תביעות פח - נזקי רכוש ... 

חלפים - מקוריים, משומשים או תחליפיים

המבטחות והשמאים מטעמם כופים על המוסכים והמבוטחים שימוש בחלפים כאלה ואחרים מטעמים של אינטרס כלכלי מובהק ובפרק זה אשתדל לפזר את הערפל הקיים בדבר זכויות הצרכן (בעל הרכב) ובדבר סוגי החלפים הקיימים בשוק למען יבין הקורא על מה בעצם מדובר 

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח ... נוסח החוק, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הביטוח 

טעויות נפוצות תביעות רכב

טעויות נפוצות בסילוק תביעות רכב כנגד מבטחת אשר מנסיוני קורות לעיתים .... 

ביטוח עסק ומשרד - נזקי טבע, טרור, רכוש, מאגרי מידע

ביטוח עסק מכסה נזקים אשר נגרמו לתכולת ומבנה העסק ... פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בדיני ביטוח המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.