בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?


בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

סעיף 36א לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נוסח משולב) תשי"ט 1959 הינו סעיף בחירת זכויות. סעיף זה קובע כי חייל, שוטר או איש כוחות הביטחון (שב"ס, מוסד, שב"כ וכדומה) אשר נפגע ו/או חלה, במהלך השירות, יכול לבחור בין הגשת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי לבין פניה למסלול פיצויים במסגרת תביעה נגד קצין תגמולים לפי חוק הנכים.

השאלה האם אדם שבחר לפנות למוסד לביטוח לאומי והוכר על ידם, יכול לחזור בו מבחירתו על מנת לפנות בתביעה כנגד משרד הביטחון ואפילו מעונין להחזיר את כל הכסף, אשר קיבל מאת הביטוח הלאומי.

סעיף 36 א' לחוק הנכים, אינו מאפשר בשום דרך לחזור ולגבות מן הנכה מה ששולם לו וזאת בניגוד לסעיף 36 לחוק הנכים המאפשר זאת בתנאים המנויים בס"ק (5). בהתאם לפסקי הדין של בית המשפט העליון, אין אפשרות לחזור מן הבחירה או להחזיר את הסכומים לביטוח לאומי. לפיכך, משסיים המערער קבלת שישה חודשים של קצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי, הרי בחירתו סופית ואין הוא יכול עוד לתבוע זכויות מקצין התגמולים. טענה כי הבחירה נבעה ממצבו הכלכלי אינה מתקבלת בפסיקה כחוסר יכולת לבחור. טענה בדבר חוסר יכולת לבחור, מתקבלת אך ורק כאשר בתקופה שבה נקבעה הנכות הצמיתה נמצא אותו אדם במצב נפשי, אשר אינו מאפשר בחירה, דהיינו הוא נעדר מסוגלות נפשית.

על מנת שתתקבל טענה של היעדר יכולת בחירה בשל היעדר מסוגלות נפשית, על הועדה לחפש "ראיה אובייקטיבית המצביעה על היותם לוקים במחלת נפש השוללת, או למצער מגבילה עד למאוד את המודעות והמסוגלות הנפשית עד כדי העמדה בספק של יכולת הבחירה" כדברי בית המשפט.

אכן במקרים קיצוניים במיוחד מקום בו שוכנעה הועדה כי מדובר בחולי נפש קשים, שמחמת מחלתם נשללה מהם היכולת להבין ולבחור בין הזכויות עפ"י החוקים השונים- העדר טוטלי של תובנה ושיפוט. ר' ע"נ 201/99 כהן נ' קצין התגמולים (לא פורסם), ע"נ 588/98 שבירו נ' קצין התגמולים (לא פורסם). מכאן שמוטלת על הועדה החובה לבדוק האם מצביעים המסמכים הרפואיים על העדר טוטלי של הבנה ושיפוט וזאת בתקופה הרלבנטית. התקופה הרלבנטית לבחינת יכולת המסוגלות הנפשית היא מיום הבדיקה לקבלת נכות יציבה מאת המוסד לביטוח לאומי ועד לתום ששת החודשים בהם מאפשרים לנכה בחוק לחזור בו מן הבחירה כאמור.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. נכונות הדברים עלולה להשתנות מעת לעת.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
תביעות נגד משרד הביטחון

חייל או שוטר אשר הגיש תביעה כנגד משרד הביטחון יהיה חייב להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין החבלה ו/או המחלה ממנה הוא סובל לבין השירות הצבאי, ובכדי להכיר בתביעתו של החייל/שוטר...

 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

"הזכות להגיש בקשות לפי סעיף 30 (א) או 30ב) מתיישנת בתום שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי שבזמנו ארע המקרה שגרם לנכותו, אולם אם הנכות נובעת ממחלה ששר הביטחון... 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

מחלת הפסוריאזיס הינה פריחה בעלת רקע גנטי כאשר עד היום לא ידוע בספרות הרפואית מהו הגורם למחלה זו. מחלה זו מוחמרת כתוצאה ממצבי רוח נפשי, גופני (בגין זיהום) או מתרופות. 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיב קיבה וכיב תריסריון הינה מחלה אשר ידועה גם בשם "אולקוס". מדובר במחלה אשר באה לידי ביטוי בפצע בדופן התריסריון או הקיבה. האם ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ המחלה לבין השירות הצבאי או השירות בכוחות הביטחון?

 

הלם קרב

משרד הביטחון מטפל בכל האנשים אשר טוענים כי סובלים מהלם קרב באופן אוטומטי גם אם עדין לא נבדקו ע"י הועדה הרפואית הם זכאים לקבל טיפול זמני על להחלטת הועדה הרפואית ואף קיים מרכז מיוחד

 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת: סוכרת מסוג 1 הידועה גם "כסכרת נעורים" וסוכרת מסוג 2 הידועה גם "כסכרת מבוגרים".

 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

לצורך קביעה אם מחלת נפש שפרצה אצל פלוני במהלך שירותו בצה"ל נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי שירותו, נדרש קיומו של קשר סיבתי בין מחלת הנפש לשירות הצבאי; לקביעת קיומו של הקשר הסיבתי, לא נדרשים אירועים יוצאי דופן כטריגר למחלת הנפש... 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

בהתאם לסעיף זה, על חייל/ שוטר שנפגע ו/או חלה, במהלך השירות, יכולת לבחור בתביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי או בתביעה נגד קצין תגמולים לפי חוק הנכים...

 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם...

 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

מידע משפטי בנושאי תביעות נגד קצין תגמולים בגין נזקי גוף שנגרמו במהלך השירות...  

קצין תגמולים דחה את תביעתך?

אדם הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של קצין התגמולים, רשאי לערער עליה בפני ועדת ערעור. חוק הנכים קובע מסלול מפרוט להגשת ערעור ובסעיף 33 לחוק הנכים תגמולים ושיקום 

קצין תגמולים - בקשה לעיון נוסף

סעיף 35 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום )תשי"ט 1959 קובע כי גם אם ניתנה החלטה סופית בבקשה מסוימת, קצין התגמולים הינו בר סמכות לתת החלטה חדשה בעניין, וזאת במידה והוכח כי ההחלטה הושגה על ידי מעשה או מחדל אשר היוו עבירה פלילית. כמו כן, קצין התגמולים רשאי לתת החלטה חדשה וזאת כאשר נתגלה כי ההחלטה הקודמת יסודה בטעות...

 

נפגעי פעולות איבה - טרור

מדי שנה, נפגעים בישראל אזרחים רבים בגין פעולות טרור ואיבה. הסכסוך הישראלי-ערבי, אשר מסרב להסתיים גם לאחר למעלה מ-100 שנות מאבק, נחשב לסכסוך עקוב מדם אשר משאיר אחריו פצועים והרוגים רבים...

 

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין

כמה טיפים להכנת תביעת פיצויים... 

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

קביעת אחוזי נכות לנפגעי משרד הביטחון - תקנות

לרשותך תקנות הנכים כולל רשימת מחלות, פגיעות באיברי גוף שונים, אחוזי נכות ועוד. אחוזי הנכות נקבעים לפי המגבלה אשר ממנה סובל הנפגע. 

מאגר חוקים| דיני צבא

מאגר חוקים ותקנות בנושאי תביעות נגד משרד הביטחון וקצין תגמולים בגין נזקי גוף שנגרמו במהלך שירות צבאי... 

נכי צה"ל - דוגמאות לתביעות נכות

נפגעת? לרשותך דוגמאות ופסקי דין לתביעות נכות מול משרד הביטחון כולל סכומי פיצויים... 

קטעי עיתונות

כתבו עלינו... 

רשלנות רפואית בצבא

נקבע כי מקום שהטיפול הרפואי שניתן לאדם בתקופת שירותו הצבאי סטה מכללי האומנות הרפואית ומקום שבו בשל סטייה זו נגרמה מחלתו של החייל או הוחמרה, נקשר הקשר הסיבתי הדרוש על פי חוק הנכים... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.