www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

תביעה להכרה בהתהפכות רכב (טרקטור) כתאונת דרכים

טרקטור אשר היה בעצירה מוחלטת התהפך על אחד הפועלים. האם מדובר בתאונת דרכים?


נטל ההוכחה ומשקלו כאשר חברת ביטוח טוענת לתאונת דרכים מבוימת

חברת ביטוח אשר הוגשה כנגדה תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים טענה כי מדובר בתאונת דרכים מבוימת ומטרתו של התובע במקרה זה היה לזכות בפיצויים לאחר פיטוריו מעבודתו...


האם הגבלות הפלתד חלות על תביעה לאחר תאונת דרכים מכוח פקודת הנזיקין?

בית המשפט העליון דן בסוגיה האם יש להגביל בתביעה לאחר תאונת דרכים שהוגשה לפי דיני הנזיקין, בהתאם להגבלות הקבועות בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וזאת למרות שהרכבים לא היו מבוטחים בביטוח חובה?


יציאה מהרכב לשם הסרת מכשול ופגיעה - האם תאונת דרכים?

האם נהג אשר נפגע ממחסום רכבת, עת יצא לבחון מה הבעיה עם המחסום הפתוח עד למחציתו בלבד, הינו נפגע תאונת דרכים?


דריסת טל זינו - לא תאונה מכוונת ופיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

בית המשפט המחוזי הפך פסק דין אשר התקבל במסגרת תביעה נזיקית שהוגשה על ידי עיזבון הקטינה טל זינו, כנגד קרנית ונהג הטרקטורון הערבי אשר דרס אותה למוות ביום כיפור בשנת 2007...


במהלך פריקה נטרקה דלת הרכב על ידו של העובד - האם תאונת דרכים?

לדבריו, לאחר שחנה את הרכב, הוא פתח את הדלת האחורית בכדי למשוך את הסחורה, כאשר לפתע פרץ משב רוח עז אשר גרם לטריקת הדלת על ידו...


דלתות אוטובוס נסגרו על הנוסע - האם יקבל פיצויים?

האם דלתות אוטובוס אשר נסגרו על נוסע גרמו לו לנזקי גוף? האם מדובר בתאונת דרכים?


האם ישולם תשלום תכוף, למעלה משנתיים לאחר תאונת דרכים?

סעיף 5 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, קובע כי בית המשפט לא יפסוק תשלום תכוף בעד תקופה העולה על שנתיים מיום קרות התאונה...


תביעת פיצויים כנגד קרנית בגין תאונת דרכים ברמאללה

האם ערבי ישראלי, אשר נסע ברכב המבוטח על ידי חברת ביטוח פלשתינאית, רשאי לתבוע פיצויים מקרנית בגין תאונת דרכים ברמאללה?


האם נהג אשר נזרק מרכב במהלך שוד הוא נפגע תאונת דרכים?

מדובר בנהג אשר אסף בדרכו טרמפיסט שהמתין בצד הדרך. במהלך הנסיעה, החל הטרמפיסט לנסות ולהשתלט על הרכב, וזאת תוך שהוא דוחף את הנהג אל מחוץ למכונית. בסופו של דבר, הנהג נכנע לטרמפיסט והלה המשיך בנסיעה עם הרכב...


האם תאונת דרכים קלה בפקק גרמה להתקף לב?

בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי גם תאונת דרכים קלה יכולה לגרום להתפתחות התקף לב ולזכות את הנפגע בפיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...


אחריות בעל רכב לתאונה כאשר המכונית נמכרה

אדם מכר את רכבו אך לא העביר את הרישום במשרד הרישוי בגין עיקול שרבץ על הרכב. האם הוא אחראי לשפות את קרנית לאחר שהרכב היה מעורב תאונה בהעדר ביטוח?


הרשעה פלילית בעבר - עילה לפסילת מומחה רפואי

במסגרת תביעה בגין תאונת אופנוע, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר יעמוד על נזקי הגוף מהם סבלה התובעת. לאחר הגשת חוות הדעת, חברת הביטוח טענה כי יש לפסול את המומחה ואת חוות דעתו, וזאת משום שלאחרון עבר פלילי (מעשה מגונה בעובדת מרפאתו)... 


תאונה בעקבות דחיפה בתור לאוטובוס, האם עסקינן בתאונת דרכים?

האם אישה אשר נדחפה בתור לאוטובוס, וכתוצאה מכך נגרמו לה נזקי גוף שונים, רשאית להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב מכוח הכרה באירוע כתאונת דרכים?


השבת מס הכנסה שנוכה משכרו של עובד לאחר תאונת דרכים

האם מעביד אשר שילם את שכרו של עובד שנפגע בתאונת דרכים זכאי להשבת מס הכנסה מחברת הביטוח?


תביעה לתשלום תכוף במקביל לתביעת תאונת דרכים - האם טיפולים בקופת חולים?

נפגע תאונת דרכים הגיש לבית המשפט בקשה לתשלום תכוף, מכוח סעיף 5 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. לטענת המבקש, הוא נפגע בתאונת דרכים בעת שנהג ברכבו, כאשר רכב צד ג' נכנס בו בעוצמה מאחור...


תביעת שיבוב של חברת ביטוח לאחר תאונת דרכים - אשם תורם של המבוטח

בעקבות אי מתן זכות קדימה, התרחשה תאונת דרכים. חברת הביטוח של הנהג הנפגע שילמה תגמולים למבוטחה, ופנתה בתביעת שיבוב כנגד הנהג הפוגע (שהורשע בהליך פלילי). האם יוטל אשם תורם על המבוטח הנפגע?


האם הדין הפלשתינאי מכיר בהלכת השנים האבודות?

חברת הביטוח טענה כי היות והמנוחה הייתה בת 5 במותה, התובעים אינם זכאים לפיצויי בגין הפסד השכר בשנים האבודות. ב"כ חברת הביטוח טען כי התייחסות הדין הפלשתינאי אינה מכירה בפיצוי בגין השנים האבודות...


דחיית תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים בגין אי עריכת ניתוח לאחר המוות

המשפחה לא הסכימה לערוך למנוח ניתוח לאחר המוות. אי לכך, סיבה המוות לא התגלתה ותביעה בגין תאונת דרכים נדחתה...


מינוי מומחה רפואי לשם סתירת נכות אשר נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי

סעיף 6 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי במידה ונקבעה לנפגע דרגת נכות על פי כל דין, בגין הפגיעה אשר נגרמה לו בתאונת הדרכים, ולפני שמיעת הראיות בתביעה, קביעה זו תחייב גם לצורך התביעה לפי חוק הפלת"ד. האם העובדה כי בית המשפט דחה בקשתו של נפגע למנות מומחה רפואי, ולאחר מכן פנה האחרון למוסד לביטוח לאומי, מהווה עילה לאשר הבאת ראיות לסתור קביעת המל"ל?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>