www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

אובדן כושר עבודה לאחר תאונת דרכים בגין נכות פסיכיאטרית
נפגעי תאונות דרכים בפרט, ונזקי גוף בכלל, טוענים פעמים רבות לפיצויי בגין אובדן כושר השתכרות עקב פגיעה תפקודית קשה. האם נכון הדבר גם במקרים של נכות פסיכיאטרית מלאה?

האם הוצאות נסיעה לעתיד יהיו גם נסיעה במונית?
האם במקרה בו הנפגעת טוענת שהיא איננה יכולה לנהוג בגין מצבה הבריאותי לאחר התאונה, ואין היא יכולה לנסוע באוטובוס לאחר שאחיה נהרג בפיגוע אוטובוס, קיימת לה זכות לתבוע החזר הוצאות מוניות עד ליום מותה...

תביעה על בסיס פקודת הנזיקין בגין תאונת קטנוע לא מבוטח

דוגמא לפסק דין העוסק בתביעת קטנוע ללא ביטוח חובה לפיצויים בעקבות תאונת דרכים...


חישוב כושר השתכרות בהתאם לשכר משתנה - השנים האבודות
כיצד יש לחשב את שכרו של מנוח בגין השנים האבודות לאחר תאונת דרכים? האם יש להתייחס לכישוריו ושכרו הגבוה ביותר, או שמא בשכרו האחרון עסקינן?

נפילה לבור אחרי ירידה ממשאית, האם תאונת דרכים?
האם התאונה אירעה לתובע במסגרת פריקה וטעינה של המשאית (ועל כן מדובר בתאונת דרכים), או שמא גורם התאונה לא היה תלוי בפעולת הרכב ואי לכך מדובר ברשלנות מצד חברת טבע...

הכרה בילד אשר נפצע מדלת מכונית כנפגע תאונת דרכים
האם תוכר תאונה במסגרת ילד נפגע מדלת מכונית, כתאונת דרכים על פי הגדרתה בחוק?

פיצויים בגין תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי, האמנם?
בית משפט השלום נדרש לדון בתביעה שהגיש פועל תושב שטחי הרשות הפלשתינאית לפיצויים בגין תאונת דרכים...

תאונת דרכים תביא לתשלום פיצויים למורה לנהיגה
בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יש לקבל את תביעתו של מורה לנהיגה כנגד חברות הביטוח אשר ביטחו רכב שפגע ברכבו...

פיצויים לאחר תאונת דרכים למרות שהנהג בשלילה מסווגת
האם תובעת שנפגעה בתאונת דרכים, כאשר הנהג ברכב נמצא ב"שלילה מסווגת" מטעם הרשויות, תהיה זכאית לפיצויים מחברת הביטוח של הרכב?

פיצויים לאחר תאונת דרכים לפועל בניין פלשתינאי
התובע, פועל בניין ותושב השטחים, נפגע כתוצאה מתאונת דרכים. בעקבות התאונה, הגיש פועל הבניין תביעה נגד חברת הביטוח...

חישוב שכר לעצמאי על פי משיכות מזומנים מן החברה

כיצד יש לקבוע את שכרו של נפגע תאונת דרכים לפיצויים, במקום בו היה האחרון עצמאי והכנסתו נמדדה על ידי משיכות שביצע מחשבון העסק?


תאונה בין קורקינט צעצוע לרכב, האם תאונת דרכים?
בית המשפט העליון נדרש לדון בערעור אשר הוגש על ידי צעיר, בנוגע לפיצויים שבית משפט קמא שלל ממנו. עניינו של הערעור דן בשאלה – האם קורקינט חשמלי זעיר, בנפח 22 סמ"ק, עליו רכב ילד בן 14, מהווה כלי רכב מנועי על פי הגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...

האם תאונה של טרקטורון במדבר היא תאונת דרכים?
בית המשפט לתעבורה בירושלים קבע בפסיקה תקדימית כי גם נהגי שטח כפופים לתקנות התעבורה...

פיצוי נפשי לאב בגין תאונת דרכים בה הייתה מעורבת בתו
תאונות דרכים קטלניות, אשר הפכו בשנים האחרונות למכת מדינה של ממש, מותירות אחריהן פעמים רבות גם פצועים מ"מעגל שני"...

תגמולי המל"ל "בלעו" את תביעתו של פועל פלשתינאי
פועל פלשתינאי אשר נפגע בתאונת דרכים הגיש תביעה נגד חברת הביטוח בגין הפיצויים המגיעים לו בעקבות התאונה...

האם נפגע תאונת דרכים יזכה לפיצויים בגין תפקוד מיני לקוי?
האם בית המשפט יכיר בתביעתו של נפגע תאונת דרכים, אשר סובל מקשיים בתפקוד המיני, ויקבע כי חברת הביטוח תממן בעבורו טיפול זוגי באמצעות סרוגייט?

פיצויים לנפגע אשר עבר לאחר תאונת דרכים לבית אבות
התובע, בן 79, הגיש תביעה נגד שתי חברות ביטוח, ובה עתר לפצותו בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונת דרכים בה היה מעורב כנוסע...

האם פגיעה במהלך נסיון למנוע גניבת רכב היא תאונת דרכים?
האם אדם אשר נפצע כאשר ניסה למנוע את גניבת רכבו, ייחשב כמי שנפגע בעקבות תאונת דרכים?

ילדה מחוננת הסובלת מנכות תפקודית, פיצויים לאחר תאונת דרכים

בית המשפט המחוזי העמיד את הפסד ההשתכרות של הקטינה על סכום של 10,000 ש"ח לחודש – 12,500 ש"ח ברוטו, בקבעו כי מדובר בילדה בעלת כישורים גבוהים המצדיקים חריגה מחישוב הפסד ההשתכרות המבוסס על שיעור השכר הממוצע במשק...


נפגע משתקם לאחר תאונת דרכים - חישוב פיצויים
כיצד יש לפסוק פיצויים לנפגע תאונת דרכים, אשר עושה ככל שביכולתו להשתקם ולשוב למסלול חיים רגיל? האם חזרתו של הנפגע לשגרה, עלולה לפגוע בסכום הפיצויים אשר ייפסק לטובתו?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>