www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונות דרכים

תאונה במעבר חצייה, כיצד להגיש תביעה?
הולך רגל שנפגע מרכב חולף בעת חציית כביש במעבר חצייה, זכאי לקבל פיצויים מחברת הביטוח של הרכב הפוגע וכן לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

קשר סיבתי משפטי בתאונת דרכים, כיצד מוכיחים?
המבחן לקיומו של קשר סיבתי משפטי בין אירוע התאונה לניצול הכוח המכני של הרכב הוא מבחן הסיכון, הבוחן האם הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון שיצר ניצול הכוח המכני לייעוד המקורי הלא תעבורתי.

באילו מקרים תאונת מנוף נחשבת לתאונת דרכים?
ההגדרה הבסיסית לתאונת דרכים, מופיעה בסעיף 1 לחוק הפיצויים, ולפי הגדרה זו תאונת דרכים היא מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה, לרבות במשאית עם מנוף.

מתי תוגש תביעה לפיצויים נגד קרנית?
אדם שנפגע בתאונת דרכים, כאשר פרטי הנהג או הרכב הפוגע אינם ידועים לו, יכול לתבוע פיצויים מקרנית - הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

אובדן כושר השתכרות לקטין, איך מחשבים?
בתביעות נזיקין של קטינים אשר נפגעו בתאונת דרכים, תאונת עבודה או תאונה כללית, מקובל לחשב את הפיצויים בגין אובדן כושר השתכרות על בסיס השכר הממוצע במשק.

הבאת ראיות חדשות כדי לסתור דרגת נכות, באילו מקרים?
סעיף 6 ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מסדיר את סוגיית הבאת ראיות לסתור ביחס לנכות שנקבעה על פי דין. על פי סעיף זה, תותר הבאת ראיות לסתור אם שוכנע בית המשפט שמן הצדק להתיר זאת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

הגדלת תשלומים שנפסקו לנפגע תאונת דרכים, באילו מקרים?
נפגע תאונת דרכים זכאי לבקש הגדלת תשלומים, אם חלה החמרה במצבו, לרבות בכושר השתכרותו, כתוצאה מהתאונה, לאחר שחלפה חצי שנה ממועד הקביעה האחרונה בעניינו.

תאונת דרכים עקב פתיחת דלת של רכב, מי משלם פיצויים?
אדם שיושב ברכב נדרש לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לפני שהוא פותח את הדלת, כדי למנוע פגיעה בעוברי דרך. במקרה של פגיעה ניתן להגיש תביעה נגד החברה המבטחת את הרכב.

כיצד מתבצעת חקירה לאחר תאונת דרכים?
לאחר תאונת דרכים מומחים מטעם המשטרה מבררים את הסיבה להתרחשותה. החקירה כוללת איסוף פרטים מזירת האירוע ועדויות שונות, עריכת דו"ח על ידי בוחן תנועה ושחזור האירוע על ידי מומחה הנדסי.

תאונת דרכים עם אופניים חשמליים – מי משלם פיצויים?
מעמדו המשפטי של רוכב האופניים בארץ תואם את הגדרתו של הולך רגל, כך שפגיעה בהולך רגל על ידי רוכב אופניים חשמליים אינה מוגדרת כתאונת דרכים כמשמעותה בחוק.

פגיעה בהולך רגל: מהן זכויות הולכי רגל שנפגעו בתאונת דרכים?
הזכות לפיצויים קיימת להולכי רגל שנפגעו תאונות דרכים, בין אם יש או אין אשמה של הנפגע. על כן אין משמעות לעניין הפיצויים, גם אם הולך הרגל אשם בתאונה, בכך שעבר באור אדום במעבר חציה ונפגע.

תאונת דרכים באוטובוס וברכבת: ממי ניתן לקבל פיצויים?
במקרה של תאונת דרכים עם רכב פרטי, יש לפנות אל חברת הביטוח כדי לקבל פיצויים. אך מה קורה במקרה שבו התאונה מתרחשת בתחבורה הציבורית הבטוחה?

ביטול פסילה ומשמעותה מבחינת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
מהי המשמעות המקופלת מאחורי ביטול פסילה בדיעבד כאשר תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים נדחתה מחמת נהיגה בפסילה?

תביעת תלויים ושינויים בהכנסות בן זוג לאחר תאונת דרכים
האם ישנה משמעות לשינוי בהכנסת אדם, לצורך חישוב הפיצויים המגיעים לו לאחר מותו של בן זוגו בתאונת דרכים?

ניצול הכוח המכני של הרכב בתור תאונת דרכים, אימתי?
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו החוק אשר קובע את זכאותם של נפגעים בתאונות לקבל פיצויים בגין נזקיהם. החוק מכיר גם בתאונה אשר התרחשה כתוצאה מניצול הכוח המכני של הרכב כתאונת דרכים...

הימצאות ליד הרכב בתור שימוש ברכב מנועי והגדרת תאונת דרכים
האם פגיעה במהלך הימצאות ליד הרכב בטרם נסיעה היא תאונת דרכים? האם מדובר בשימוש ברכב מנועי?

תאונת דרכים ללא מגע עם הרכב הפוגע, האמנם?
אימתי תוכר תאונת דרכים כמזכה בפיצויים חרף העובדה שלא היה מגע בין הרכב הפוגע לבין הנפגע?

תאונת דרכים בדרך לביצוע פשע - האם פיצויים?
האם אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בדרך לביצוע פשע יהיה זכאי בפיצויים? מהו פשע וכיצד מוכיחים קשר סיבתי או העדר קשר סיבתי בין הרכב לבין הפשע?

נהג חדש נפגע בתאונת דרכים לאחר שנהג ללא מלווה
האם נהג חדש אשר נפגע בתאונת דרכים בעת שנהג ללא מלווה, זכאי לפיצויים מחברת הביטוח?

התלקחות ברכב כתאונת דרכים
האם התלקחות רכב אשר גרמה לנזקי גוף יכולה להיות מוגדרת כתאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק? להלן דוגמאות מהפסיקה והסבר על חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...

1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא   >>