www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

פגיעה של טכנאי שירות בתאונת אופנוע ופסיקת פיצויים לפי נכות תפקודית

צעיר בן 29, אשר נפגע בתאונת אופנוע, הגיש תביעת פיצויים כנגד חברת הביטוח לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975...


ניכוי רעיוני מפיצויים לאחר תאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה

ניכוי רעיוני מפיצויים לאחר תאונת דרכים שהוכרה גם כתאונת עבודה בגין אי מיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי...


טיול טרקטורונים על טרקטורון לא מבוטח ותאונת דרכים

האם נהגת, אשר השתתפה בטיול טרקטורונים, תפצה את חברתה שנפצעה באורח קשה בעקבות תאונה עם הטרקטורון, וזאת משום שהיא לא וידאה כי הרכב מבוטח כחוק?


הוכחת תאונת אופנוע עצמית

רוכבי קטנוע נפגעים לא אחת בתאונות של החלקה או נפילה מהרכב, ללא כל סיבה "מיוחדת". תאונות אלה, אשר נקראות "תאונות עצמיות", עלולות לגרום לנזקי גוף קשים לרוכבים. לעיתים, חברות הביטוח חולקות על עצם התרחשות התאונה...


פיצויים לאחר תאונת דרכים בגין אובדון שירותי סבתא

הלכת "השנים האבודות", אשר מופיעה פעם אחר פעם בתביעות פיצויים בגין תאונות דרכים קטלניות, קובעת כי ניתן לפסוק פיצויים גם כאשר מדובר באובדן השתכרות בגין פטירתו של המנוח בטרם עת. האם כאשר מדובר בפטירתה של סבתא בתאונת דרכים, הנכדים והילדים זכאים לפיצויים בשל "אובדן שירותי סבתא...


פגיעה במהלך התקנת נגרר - האם תאונת דרכים?

אדם ביקש לחבר עגלה נגררת לטרקטורון אך העגלה נפלה על רגלו ופצעה אותו. האם מדובר בתאונת דרכים?


נכות נפשית לא חמורה של נפגע משני בתאונת דרכים - האם פיצויים?

אישה אשר נגרמה לה נכות נפשית לאחר שראתה את בנה נפגע בתאונת דרכים לא תקבל פיצויים מחברת הביטוח...


שלילת פיצויים מנפגע תאונת דרכים אשר נפגע בתאונה לאחר שנמלט מניידת משטרה

שלילת פיצויים מנפגע תאונת דרכים אשר נפגע בתאונה לאחר שנמלט מניידת משטרה. בית המשפט החיל על המקרה את הוראות סעיף 7(4) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...


קשירת תיק לאופנוע - האם חלק מ"הנסיעה ברכב" מבחינת חוק הפיצויים?

בית המשפט קבע כי רוכבת אופנוע אשר נפצעה כאשר קשרה את תיקה האישי לרכב היא נפגעת תאונת דרכים. נקבע כי חברת הביטוח תפצה את האחרונה מכוח חבותה במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...


פוליסת סחר רכב - נסיעה פרטית או נסיעת סחר?

מי יפצה את הולך הרגל אשר נפצע בתאונת דרכים? האם מדובר בתאונה אשר הייתה מכוסה על ידי ביטוח סחר הרכב? האם עסקינן בנסיעה פרטית ואז הנטל לפצות את הולך הרגל מונח לפתחם של קרנית והנהג הפוגע?


מחלוקת בין נפגע לבין חברת ביטוח בנוגע להתרחשות תאונת דרכים ביפו

חברת הביטוח טענה כי דין התביעה להידחות. לטענתה, בגרסתו של התובע נפלו שורה של סתירות מהותיות. כמו כן, נטען כי לא הוכחה זהות הנהג ברכב ולא הוכחה כלל זהות הרכב הפוגע...


מכת שמש ברכב חונה היא אינה תאונת דרכים

אדם עצר את רכבו בצד הדרך ואיבד הכרתו. במשך כשלוש שעות ישב האדם בתוך הרכב הסגור, כאשר הטמפ' עולה ועולה. בסופו של היום, לקה האחרון במכת שמש. האם מדובר בתאונת דרכים?


העליון: מותה של אושר רחימי איננו תולדה של תאונת דרכים

בית המשפט העליון קבע כי ילדה אשר מתה לאחר שנשכחה ברכב הסעות תלמידים לא נהרגה באירוע שהינו "תאונת דרכים"...


נוסע באוטובוס נפגע בתאונת דרכים - קביעת נכות וחישוב פיצויים

בחור צעיר לפני גיוס נפגע בתאונת דרכים כאשר נסע באוטובוס. בית המשפט פסק לאחרון פיצויים בגין התאונה בסך של כ-190,000 שקלים. כיצד נקבעה נכותו של התובע, וכיצד חושבו הפיצויים?


האם פגיעה בתאונת דרכים שנגרמה בשל נפילה קסאם היא פגיעה בפעולת איבה?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו החוק אשר מכוחו מוגשות תביעות פיצויים בעקבות תאונות דרכים. עם זאת, לא כל תאונה עם רכב מזכה את הנפגע בפיצויים מכוח חוק זה. לעיתים, כאשר תאונת הדרכים נגרמה בשל פעולת איבה, הנפגע צריך לפנות לפיצויים כלפי המדינה...


כיצד יחושבו פיצויים לילדים להורים גרושים לאחר מות אימם בתאונת דרכים?

אישה נהרגה בתאונת דרכים קטלנית והותירה אחריה שני ילדים קטינים. הילדים והעיזבון הגישו תביעה כנגד חברת הביטוח לפיצויים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975. בין הצדדים ניטשו מספר מחלוקות. לדוגמא, כיצד השפיעו הגירושין של המנוחה ובעלה על חישוב הפיצויים בתביעת העיזבון...


נפילה מרכב בזמן הוצאת קניות - האם תאונת דרכים?

האם אדם אשר נפל בעת הוצאת קניות מקבינה של רכב הינו נפגע תאונת דרכים לפי החוק? האם התובע זכאי לפיצויים?


חלוקת אחריות לפצות אישה שנפגעה בתאונת דרכים בעת שעמדה בשולי כביש

צעירה נפגעה בתאונת דרכים ובבית המשפט העליון ניטשה מחלוקת בנוגע לזהות האחראי לפצותה. מדובר באישה אשר נפגעה כאשר עמדה מחוץ לכביש בעת שבעלה מסייע בתיקון תקר בגלגל ברכב אחר...


תביעת פיצויים הוגשה על ידי משפחת שניאור חשין

דנית חשין, אלמנתו של שניאור חשין, רוכב האופניים אשר נדרס למוות לפני כשנה וחצי בתאונת פגע וברח, הגישה תביעת פיצויים בשם עיזבון בעלה המנוח...


חלוקת פיצויים לאחר תאונת דרכים בין משאית ונגרר

מעורבותן הרבה של משאיות בתאונות דרכים בארץ, קל וחומר בתאונות קטלניות, הביאה להחמרה מבחינת דיני הביטוח וחוק הפיצויים כאשר מדובר בתאונות הקשורות במשאיות...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>