www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

פיצויי בעקבות סבירות להחלפת אבי עורקים בגין תאונת דרכים
התובע, יליד 1983, נפגע בתאונת דרכים נסע ברכב המבוטח אצל אצל הנתבעות בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה לרכב בו נסע התובע - ושהייתה בתוקף בשעת התאונה...

התובעת תהיה זכאית להפסד השתכרות עתידי
בבית המשפט טענו התובעת ובני משפחתה, כי הנפגעת זכאית לפיצויים מחברת הביטוח גם בעבור ההכנסות שהיו אמורות להיות לה, כביכול, בעבור עבודתה לאחר פרישתה...

חשיבותה של אמינות בתביעת נזיקין לאחר תאונת דרכים
פעמים רבות נוטים נפגעי תאונות דרכים, לא אחת בעצת עורך דינם, להגיש תביעות מנופחות נגד חברות הביטוח על מנת להרוויח סכום פיצויים גבוה ככל הניתן...

כיצד יחושבו פיצויים לפנסיונרית לאחר תאונת דרכים?
כיצד יש לחשב פיצויים בעבור פנסיונרית אשר נפגעה בתאונת דרכים ונגרמו לה בעקבות האירוע נזקי גוף רבים...

פיצויים לאחר שחרור מבית לוינשטיין בעקבות תאונת דרכים
פיצויים בעקבות תאונת דרכים אשר גרמה לאשפוזה של הנפגעת בבית לווינשטיין ושינוי מהותי באורך חייה...

נפגע ממטען שנפל ממשאית, האם תאונת דרכים?
האם הולך רגל אשר נפגע ממטען שנפל ממשאית, בעקבות אי תשומת לב של נהג המשאית ונהג העגורן, זכאי לפיצויים במסגרת החוק לנפגעי תאונות דרכים? במילים אחרות – האם מדובר בתאונת דרכים על פי הגדרתה בחוק?

האם פנסיונר המשפץ דירות באופן עצמאי זכאי לפיצויי בגין אובדן כושר השתכרות?
האם פנסיונר אשר עוסק בשיפוץ דירות, יהיה זכאי לפיצויים בעבור אובדן השתכרות בעקבות פגיעה שנגרמה לו בגין תאונת דרכים?

האם פגיעה מרכב אשר חנה על המדרכה הינה תאונת דרכים?
בית המשפט נדרש לדון בתביעה להכרה בנפילה מאופנוע אשר חנה על המדרכה, כתאונת דרכים על פי הגדרתה בחוק...

האם נפילה בדרך לפתוח את דלת האוטו היא תאונת דרכים?
בית המשפט נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה על ידי אישה, שנפלה בעת שניסתה להיכנס לרכבה בגין התקלות רגלה בלבנה על שטח החנייה. האישה טענה כי נפילתה נגרמה לאחר מעידה על הלבנה, כאשר הייתה בדרכה לפתוח את דלת המכונית, ועל כן הגישה תביעה נגד חברת הביטוח של הרכב, עיריית נתניה, וחברת הביטוח של העירייה...

פיצויים לרוכב על 150 סמ"ק למרות רישיון ביטוח עד 50
כיצד יש לחשב את עלות הביטוח בגין רכב דו גלגלי, האם יש לבחון את ההספק המרבי של המנוע, או שמע יש לקבוע את עלות הביטוח כתלות בנפח המנוע בלבד?

טויטה - תביעות נגד ענקית הרכב בגין התקלה בבלמים
דובר טויוטה, מייק מיקלס, סירב אמש להגיב לפרסומים וממשרדי החברה העולמיים נמסר כי אין הם יודעים דבר בנוגע להגשת התביעות המדוברות...

תאונת עבודה במכונת קטיף היא גם תאונת דרכים
חבר קיבוץ אשר נפצע באורח קשה לאחר שנפל ממכונת קטיף, זכה בבית המשפט לפיצויי בסך שלושה מיליון שקלים, לאחר שהתאונה הוכרה כ"תאונת דרכים" על פי חוק...

פוליסת הביטוח ניתנה לאדם שאיננו יודע קרוא וכתוב, האם היא תקפה?
בית המשפט השלום בבאר שבע נדרש לדון בתביעת נזיקין שעניינה תאונת דרכים, ובשאלת החבות לתשלום הנזק...

תביעה להכרה בתאונת דרכים - האם מדובר בדריסה?
בית המשפט המחוזי בתל אביב נדרש לדון בתביעה שהוגשה על ידי אדם אשר נדרס בעקבות חילופי דברים בתאונת פגע וברח...

חשיבות העדות הראשונה בתביעה בעניין תאונת דרכים
במקרים בהם מוגשת תביעה בעניין פיצויים בגין תאונת דרכים, ישנה חשיבות רבה לעדויות השונות הניתנות על ידי התובע בבית החולים, במשטרה ולאנשים הקרובים אליו...

דחיית תביעה בגין עדות עד בעל דין לא אמינה

בית המשפט דחה את תביעתו של נהג, אשר טען כי נפצע בתאונת דרכים משום שלא עלה בידו להוכיח את קיומה של התאונה...


הלכת השנים האבודות - חישוב אובדן השתכרות לילד מוכשר מהרגיל
האם הורים אשר איבדו את בנם הקטין בתאונת אופנוע, יזכו לפיצויים בעבור שנותיו האבודות, בשיעור שכר הגבוה מהשכר במשק, עקב כישוריו המיוחדים של בנם?

תאונת דרכים - פיצויים גם לשוהים בלתי חוקיים
האם חוק נפגעי תאונות הדרכים חל גם על שוהים בלתי חוקיים אשר נפגעו בתאונת דרכים בשטח ישראל?

עד בעל עניין בתביעה בנוגע לפיצויים בעקבות תאונת דרכים
חברת הביטוח הביאה לעדות את גרושתו של התובע, דבר אשר האחרון צפה מראש כאשר תיאר באוזני בית המשפט מערכת יחסים עכורה בינו לבין העדה...

פיצויים לאלמנה וילדיה בעקבות מות האב בתאונת דרכים
כיצד יש לחשב את הפיצויים לבני משפחתו של אדם אשר נהרג בתאונת דרכים? מהו ההבדל בין תביעה לעיזבון ותביעת תלויים? מהם השנים האבודות?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>