www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

התובע מציג גרסה לא הגיונית להתרחשות תאונת דרכים - האם פיצויים?

בית המשפט קבע כי יש לדחות תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים וזאת לאחר הצגת גרסה לא הגיונית בעליל על ידי התובע...


דחיית תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים בעקבות ניסיון מרמה

האם בית המשפט ידחה את תביעת הפיצויים שהוגשה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וזאת בשל ניסיון לרמות במתכוון את חברת הביטוח?


משקלה של הגירסה הראשונה במהלך הגשת תביעה בגין תאונת דרכים

מהו המשקל אשר בית המשפט מייחס לגרסה הראשונה שניתנה לאחר תאונת דרכים, בעת הגשת תביעה נגד חברת הביטוח?


נפגע תאונת דרכים נהג בפסילה - טוען כי לא קיבל הודעה ממשרד הרישוי

סעיף 7(3) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע מספר קריטריונים אשר בגינם לא יזכו נפגעים לפיצויים מחברות הביטוח. האם כאשר תובע לא קיבל הודעה לגבי פסילת רישיון הנהיגה שלו, מאבד הוא את הזכות לפיצויים?


האם נפילה של מטען ממחפרון יכולה לגרום לתאונת דרכים?

על העובד נפל חלק ממטען שהועבר על ידי מחפרון. העובד נפגע והגיש תביעת פיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...


פיצויי בעקבות גריעה בכושר השתכרות של מנכ"ל לאחר תאונת דרכים

מנכ"ל אשר נפגע בתאונת דרכים סובל מקשיי קשב וריכוז. האם פיצויי בגין גריעה בכושר השתכרות...


שלילת כספי ביטוח בגין תאונה לאחר נהיגה בעייפות, בשכרות ובסערת רגשות

ההנהג יצא אל הכביש לאחר שעת שינה אחת, כאשר הוא שתוי מחצי בקבוק יין, על תרופות נגד לחץ דם ועצוב בשל ריב עם אשתו. האם מכלול הגורמים מהווה עילה לשלילת פיצויים בגין תאונת דרכים?


מטען נפל במהלך נסיעה - האם נפילה של נהג בעת העמסה היא תאונת דרכים?

האם עזרה בהרמת מטען אשר נפל ממשאית במהלך נסיעה מהווה תיקון דרך? האם מדובר בתאונת דרכים בעת פגיעה במהלך ההעמסה?


אחריות בעל הרכב לתאונה של נהג אשר נהג ברכבו ללא רשות וללא רישיון, האמנם?

האם בעל רכב צריך לשפות את קרנית בגין סכום פיצויים ששילמה לנהג שנהג ברכבו ללא רישיון וללא רשות מצידו?


תאונה עם מלגזה ופיגום - האם תאונת דרכים?

הפועל נפל מפיגום ונפצע. האם יש לקבל את טענתו שקריסת הפיגום נגרמה בשל תאונה בין הפיגום לבין מלגזה?


דלתות אוטובוס נסגרו על נוסע, האם תאונת דרכים?

האם תובעת אשר דלתות האוטובוס נסגרו עליה בבואה לרדת מן הרכב, זכאית לפיצויים מחברת הביטוח והנהג בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לה...


דחיית תביעה בגין תאונת דרכים מבוימת

תאונת דרכים מבוימת. האם תתקבל התביעה בבית המשפט? במידה ולא, אילו הוצאות משפט ייפסקו נגד התובע?


הורדת שלט נהג חדש גרמה לכאבי גב, האם תאונת דרכים?

האם נהג אשר נפגע בגבו כאשר פנה להוריד שלט נהג חדש לצורך התחלה בנסיעה רשאי להגיש תביעה בגין תאונת דרכים?


האם נפילה מאופניים בגין בהלה היא תאונת דרכים?

קטינה נפלה מאופניים כאשר נבהלה מרכב מתקרב בכביש ביום כיפור, האם תאונת דרכים?


גיל מינימאלי בפוליסת ביטוח חובה לרכב - משמעותו עבור צד שלישי

משמעות סעיף גיל מינימאלי בפוליסת ביטוח חובה כאשר מעורב בתאונה צד שלישי וחברת הביטוח המבטחת את הרכב נתבעת מכוח חוק הפיצויים...


רוכב אופנוע נהג ללא רישיון, האם פיצויים בגין תאונת דרכים בשל מפגע בכביש?

השופטת קבעה כי התובע נטל את האופנוע ללא רשות, תוך שהוא איננו מוודא את מצבו של הכלי ותקינותו. כמו כן, מדובר באדם אשר נמצא בשלילה בגין נהיגה בשכרות...


פיצויים מכוח חוק הפלת"ד עבור אזרחית הונגריה בעקבות תאונה בישראל

האם אזרחית הונגריה אשר נהגה בישראל עם רישיון זר זכאית לפיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לה כתוצאה מתאונת דרכים?


מהי השקידה הסבירה אשר צריך קטין לנקוט במסגרת הגשת תביעה נגד קרנית?

בית המשפט דחה תביעה בגין תאונת דרכים אשר הוגשה כנגד קרנית מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ההחלטה של בית המשפט לדחות את התביעה נבעה מהעובדה כי התובעות, קטינה והוריה, ידעו את זהותו של הנהג הפוגע, או למצער לא עשו די על מנת לאתרו...


תאונת דרכים - דחיית תביעה בגין סתירות בעדות התובע

סתירות בעדות התובע הביאו לדחיית תביעתו עבור פיצויים בגין תאונת דרכים...


שינויי יעודו של מחפרון מהווה עילה לדחיית תביעה בגין תאונת דרכים

התובע עבר באתר בנייה ברחוב הרכבת בתל אביב ועסק בהנחת צינורות ענק מבטון אשר שוחות בתוך בור תת קרקעי...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>