www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

עובד נפצע כאשר נתקל במיכלית חונה, האם תאונת דרכים?

במועד התאונה, יצא התובע לחצר המפעל בו עבד. בעודו מהלך בחצר המפעל, נחבל התובע מברזל זוויתי אשר היה מותקן למיכלית חונה. האם מדובר בתאונת דרכים?


פגיעה ביד דומיננטית - פיצויים עבור צורף לאחר תאונת אופנוע

בתביעות נזיקין הנוגעות למקרים בהם אדם נפגע בגין תאונת דרכים, קובע בית המשפט את נכותו הרפואית של הנפגע, והן את נכותו התפקודית...


נפגעת תאונת דרכים איבדה עבודתה לאחר התאונה - פסיקת פיצויים

תביעות רבות אשר מוגשות כנגד חברות הביטוח לאחר תאונת דרכים מעלות לא אחת וויכוחים שונים בדבר היקף הנזק אשר נגרם לנפגע...


רוכב אופנוע או הולך רגל - האם ניסיון לבצע הונאה כלפי קרנית?

האם התובע ניסה להונות את קרנית כאשר הציג עצמו בתור הולך רגל למרות שהיה הוא רוכב אופנוע בזמן התאונה?


תאונת דרכים עם רכב חונה, מי ישלם פיצויים?

כנגד מי יש להגיש תביעה לפיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כאשר הנפגע ישב ברכב חונה?


פיצויים עבור שנים אבודות - הרוג חרדי ששכרו לא דווח

כיצד יש לחשב את שכרו של חרדי אשר נהרג בתאונת דרכים במסגרת ראש נזק השנים האבודות?


פגיעה תוך כדי טיפול באופנוע שעשה רעש מוזר, האם תאונת דרכים?

התובע עצר את האופנוע ופנה לטפל בו בעקבות רעשים מוזרים לאחר התנעה. בעקבות הטיפול נפצע התובע משרשרת האופנוע באופן חמור. האם מדובר בתאונת דרכים?


800,000 ₪ לאחר תאונת דרכים עם פגיעות ראש

חוק זה קובע כי גם נהג אשר היה אשם בתאונת הדרכים אשר אירעה לו, זכאי לפיצויים מחברת הביטוח אשר ביטחה את רכבו במועד התאונה...


פיצויים פנסיונר בן 89 לאחר תאונת דרכים קלה

אחד הגורמים אשר משפיעים באופן ישיר על גובה הפיצויים הנפסקים עבור אדם לאחר תאונת דרכים הינו גילו של הנפגע...


עובד נפל תוך כדי ניקוי מראה לפני נסיעה במשאית, האם תאונת דרכים?

האם נפילה במהלך ניקוי מראה בטרם נסיעה מהווה עילה להגשת תביעה נזיקית מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?


תאונת דרכים לקטינה בת 12 שהינה רקדנית מצטיינת - חישוב פיצויים

בשנת 2004 נפגעה התובעת בתאונת דרכים עת חצתה את הכביש. במועד האירוע הייתה התובעת בת 12 וממקום האירוע היא הובהלה למרכז הרפואי העמק...


תביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים - האם מדובר בהתאבדות?

בשנת 1996 נהג המנוח ברכבו בכביש עפולה בית שאן. במהלך הנהיגה, סטה הרכב לפתע לנתיב הנגדי והתנגש באופן חזיתי במשאית בכיוון הנגדי...


האם פגיעה במהלך ניסיון לסדר מטען בארגז משאית מהווה תאונת דרכים?

האם פגיעה במהלך ניסיון לסדר מטען בארגז משאית מהווה תאונת דרכים? האם יש משמעות לעובדה שהאירוע אירע לאחר שהתחיל הנהג בנסיעה אך בטרם יצא משטח המפעל?


ניסיון כיבוי שריפה באמצעות טרקטור - האם תאונת דרכים?

נהג טרקטור במפעל הבחין בדליקה אשר התפרצה באחד החדרים. העובד ניסה להביא לכיבוי השריפה באמצעות הטרקטור וגרם לפיצוץ. האם מדובר בתאונת דרכים?


התפרצות לכביש מחמת צער, האם תאונת דרכים?

האם אישה אשר נפגעה מרכב חולף לאחר שהתפרצה לכביש בגין סערת רגשות הינה נפגעת תאונת דרכים?


התדרדרות מצב בריאותי של קשיש עצמאי לאחר תאונת דרכים

קשיש הגיע למצב סיעודי בגין תאונת דרכים? האם חברת הביטוח אחראית לפצות את המשפחה עבור מלוא הנזק?


פיצויים לאחר התקף לב במהלך תאונת דרכים, האמנם?

תאונות דרכים הינן מקרים בהם זכאי הנפגע לפיצויים מחברות הביטוח המבטחות את הרכב...


תביעה בגין תאונת דרכים של קטנוע ללא ביטוח - האם אשם תורם?

האם נהג קטנוע אשר היה מעורב בתאונת דרכים ונהג ללא ביטוח יאבד מסכום הפיצויים בגין קבלת טענת אשם תורם כנגדו?


עזרה צד ג' לאחר תאונת דרכים - סיוע מבני משפחה

מהי עזרה צד ג' לאדם אשר נפגע בתאונת דרכים וזקוק לסיוע מהזולת? כיצד יש לפסוק פיצויים עבור עזרה זו ומהו היקף הפיצויים בגין סיוע של בני משפחה?


פיצויים עיתיים לאחר תאונת דרכים - קשיש בן 87 נפגע בתאונת דרכים

אימתי יפסוק בית המשפט פיצויים עיתיים לאדם אשר נפגע בתאונת דרכים? מהי משמעות הגיל במקרים אלו?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>