www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

נפילת דלת משאית על כתף של נהג-סבל, האם עסקינן בתאונת דרכים?

בעת שיצא הנהג מהמשאית על מנת לפתוח את דלת תא המטען, נפגע הוא כתוצאה מנפילת הדלת על כתפו. תאונת דרכים?


פציעה תוך כדי העמסת תיק בתא מטען של אוטובוס - האם תאונת דרכים?

האם חייל אשר נפצע מדלת של תא מטען באוטובוס, לפני נסיעה, הוא נפגע תאונת דרכים? האם קיימת לחייל זה עילה להגשת תביעה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?


האם ישולם תשלום תכוף לנפגעת תאונת דרכים הנמצאת במצב סיעודי קשה?

בבוא בית המשפט לפסוק תשלום תכוף עבור נפגע, עומדים לנגד עיניו של השופט שיקולים בנוגע לצרכים דחופים של הנפגע – צרכי מחיה וצרכי ריפוי בלבד...


מי ישלם פיצויים לאחר תאונת פגע וברח בעת תיקון רכב בשולי כביש ראשי?

מי ישלם פיצויים לאדם אשר נפגע בתאונת פגע וברח במהלך תיקון משאית בשולי כביש ראשי?


פיצויים לאחר תאונת דרכים שארעה ברצועת עזה לפני תוכנית ההתנתקות

מהו הדין לפיו תיבחן תביעת פיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כאשר הנפגע הינו תושב ישראל והתאונה התרחשה ברצועת עזה שלפני ההתנתקות...


האם תאונת דרכים בתור טרמפיסט עם עובדים בדרכם לעבודה היא תאונת עבודה?

התובע נסע עם עובדים של אביו, לטענתו בתור טרמפיסט, ונפגע בתאונת דרכים באורח קשה. האם מדובר בתאונת דרכים או בתאונת עבודה?


קטין יזכה לפיצויים לאחר תאונת דרכים בגין אובדן קריירה כשחקן כדורגל

לאחר תאונת דרכים, התובע איננו יכול עוד להיות שחקן כדורגל מקצועי. האם יזכה הוא לפיצויים בגין אובדן הקריירה?


פיצויים עבור נפגע תאונת דרכים הסובל מאבל פתולוגי, האמנם?

האם נפגע תאונת דרכים הסובל מאבל פתולוגי יזכה לפיצויים בעבור ראש נזק זה?


נהג שיכור היה מעורב בתאונת דרכים - האם פיצויים מחברת הביטוח?

בית המשפט קבע כי נהג אשר עלה על ההגה כאשר בגופו כמות אלכוהול הכפולה פי ארבע מהמותר בחוק לא יזכה לפיצויים...


האם תאונת דרכים במתכוון כאשר הנהג הורשע בכתב אישום בביצוע עבירות ללא כוונה

בית המשפט דחה את טענותיה של חברת ביטוח לכך שתאונת דרכים הייתה במתכוון וזאת בהסתמך על כתב אישום פלילי בו הורשע הנהג...


התובע נפגע מרכב חולף כאשר תיקן מערבל בטון בשולי כביש מהיר - האם המשאית מעורבת בתאונה?

האם רכב אשר חנה בגין תקר בגלגל בכביש מהיר היה מעורב בתאונת דרכים? כיצד נבחנת מעורבותו של רכב זה בתאונה בבית המשפט?


קריסת גשר בבניה על רכב, האם מדובר בתאונת דרכים?

האם קריסה של גשר בתהליכי בניה על רכב נוסע מתחתיו היא תאונת דרכים? האם ניתן להגיש במקרה כזה תביעה נגד חברת הביטוח של הרכב?


פיצויים מכוח חוק הפיצויים למרות נהיגה ברכב ידני עם רישיון לרכב אוטומטי

התופעה ההולכת ונעלמת של רכבים בעלי תיבת הילוכים ידנית הביאה למגמה בקרב תלמידי נהיגה שלא לפעול על מנת לקבל רישיון נהיגה ידני...


תאונת דרכים מכוח חוק הפיצויים - נפגע במהלך גניבת רכב

בעלת הרכב נפגעה מהרכב כאשר גנב ניסה לגנוב את המכונית ולהימלט מהמקום. האם מדובר בתאונת דרכים או בתאונה במתכוון?


תביעת פיצויים של נהג מונית שכיר לאחר תאונת דרכים למרות העדר ביטוח

האם תביעתו של נהג מונית שכיר, בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים, תידחה בשל העדר כיסוי ביטוחי בתוקף?


תביעה לאחר תאונת דרכים ובחינת גירסה מול גירסה

בית המשפט בחן את הראיות אשר הוצגו על ידי הצדדים וקבע כי מדובר בגרסה מול גרסה ואין להעדיף את טענותיו של התובע על פני טענותיו של הנתבע...


פיצויים בעקבות תאונת דרכים עם רכב שחנה בשוליים בין עירוניים

כנגד מי יש להגיש תביעה כאשר בתאונת דרכים היו מעורבים רכב נוסע ורכב אשר חנה בשוליים של כביש בין עירוני בעקבות תקלה?


תביעת פיצויים בעקבות תאונה בה היו מעורבים שלושה רכבים

סוגיה מעניינת בנוגע לחבות של חברות ביטוח לאחר תאונת דרכים הונחה לפתחו של בית המשפט המחוזי. מדובר בתאונת דרכים אשר היו מעורבות בה שלוש משאיות שונות...


האם תאונת פגע וברח המזכה בפיצויים או שמא תאונה במתכוון?

האם תאונת הדרכים אשר בגינה הוגשה תביעת הפיצויים הייתה תאונת דרכים שנגרמה במתכוון?


מחלוקת בין תובעת לחברת ביטוח בנוגע לזהות הנהג ברכב בזמן תאונת דרכים

בית המשפט נדרש לבחון מחלוקת בין תובעת אשר הגישה תביעה לפיצויים לאחר תאונת דרכים לבין חברת הביטוח. מי היה הנהג ברכב במועד התאונה?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>