www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

האם תאונה של עובד ברכב PAR CAR היא תאונת דרכים?

מפעלים ומוסדות המשתרעים על פני שטח גדול, נעזרים לא אחת בכלי תחבורה קטנים על מנת לנוע ולהעביר מטענים ואנשים ממקום למקום. האם תאונה ברכבים קטנים אלה היא תאונת דרכים?


תאונה ותביעת פיצויים למרות נהיגה בניגוד לפוליסת סחר רכב

למרות שרק שניים מתוך עשרת העובדים במוסך היו רשאים לרכב על האופנועים, בהתאם לפוליסת סחר רכב אשר נרכשה על ידי בעל המקום, פעמים רבות עשו העובדים הלא מבוטחים נסיעות "מבחן" על הרכבים...


מבקר המדינה מותח ביקורת על המשטרה ועל פגיעתה במלחמה בתאונת הדרכים

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, קובע בדו"ח מטעמו כי בעקבות מחלוקת בין המשטרה לבין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נפגעה באופן ממשי המלחמה בתאונות הדרכים...


דחיית תביעה בגין תאונת דרכים בשל חשד כי מדובר בפציעה שמקורה בקטטה

התובע הגיש תביעה לפיצויים מכוח חוק הפיצויים. לטענתו, הוא נפגע בתאונה כאשר הנתבע פגע בו עם רכבו וברח מן המקום. לאחר דיון בבית המשפט, עלה חשד כי מדובר בפציעה שמקורה בקטטה. אי לכך, תביעתו של התובע נדחתה...


קופת חולים לא תממן טיפול לאחר תאונת דרכים הכלול בסל הבריאות ואשר בוצע בשירות רפואי פרטי

קופת חולים לא תממן טיפול לאחר תאונת דרכים, אשר כלול בסל הבריאות, ואשר בוצע באמצעות שירות רפואי פרטי...


היכן תידון תביעה נגד קופת חולים לאחר תאונת דרכים? בבית הדין לעבודה?

האם הסמכות לדון בתביעות נזיקיות בגין תאונות דרכים, אשר הוגשו גם כנגד קופת חולים בשל שירותי בריאות להם זכאי הנפגע, הועברה בשל תיקונו של חוק הפיצויים, באמצעות סעיף 39 לחוק ההתייעלות, לבתי המשפט האזרחיים, מבתי הדין לעבודה?


האם תביעה אשר הוגשה בחלוף שנים רבות לאחר תאונת דרכים התיישנה?

אדם נפגע בתאונת דרכים בדצמבר 2002. תביעה בגין נזקי גוף אשר נגרמו בתאונת הדרכים הוגשה על ידי הנפגע רק בינואר 2010. האם התביעה התיישנה?


רישיון הנהיגה נפסל אך הנהג לא ידע - האם הביטוח תקף?

החוק בישראל מחייב נהגים לנהוג כאשר רכבם מבוטח בביטוח חובה. מטרתו של ביטוח החובה הינה להעניק קרקע בטוחה לפיצויים במקרה בו הרכב מעורב בתאונת דרכים...


פגיעה מזרועות מרסס על טרקטור, האם תאונת דרכים?

חוק הפיצויים קובע כי תאונות דרכים יכול שיגרמו לא רק מנסיעה במובן הפשוט של ההגדרה, אלא גם כאשר נגרם לאדם נזק כתוצאה משימוש בכוחו המכני של הרכב...


זה לא תאונת דרכים אם פעולת הטעינה לא הסתיימה לחלוטין

באחד מימי העבודה, נפגע האדם בתאונת עבודה. לטענתו, מדובר בתאונת עבודה אשר הינה גם תאונת דרכים לפי הגדרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975...


דלת מכונית נטרקה על כף יד במהלך ניקוי שמשה כאשר המנוע דולק - האם תאונת דרכים?

ילד טרק דלת של מכונית, בעוד אביו מנקה את השמשה הקדמית של הרכב ומניח ידו על משקוף הדלת...


מוסכניק הגיש תביעה בגין תאונת דרכים במהלך טיפול ברכב על הרמפה

התובע במקרה דנן עבד כמכונאי ונהג משנת 1975. בשנת 1990 עלה התובע לארץ ועבד במוסכים שונים. העבודה עם הרכבים במוסך נעשתה על ידי עבודה אשר חוזרת על עצמה מדי יום והדורשת העלאת רכבים על רמפה (מגבה)...


תביעה לאחר תאונת אופנוע - סתירות בין עדי התביעה

בית המשפט בחן את גרסאותיהם של עדי התביעה וקבע כי לא הוכח שהאופנוע המבוטח, נשוא התובענה, היה מעורב בתאונה...


רכב אשר חנה בשוליים של כביש בין עירוני היה מעורב בתאונה

האם אירוע, במהלכו רוכב אופניים התנגש ברכב אשר חנה בשולי כביש בינעירוני, הינו תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפיצויים?


הוזלת ביטוח חובה לאופנועים

ביטוח האופנועים, אשר ידוע כביטוח גבוה במיוחד ביחס לעלות הרכבים הדו-גלגליים, יוזל החל מינואר 2012...


תאונת דרכים בטיול אחרי צבא בניו זילנד

בית המשפט העליון קבע כי אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בחו"ל יהיה זכאי לפיצויים לפי הדין הזר, ולא לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975...


תביעה להכרה בתאונת דרכים לאחר נפילת רכב על רגל בעת החלפת גלגל

האם אירוע בו נפצע אדם כאשר משאית נפלה על רגלו בעת החלפת גלגל הוא תאונת דרכים? האם האירוע נכנס בגדרו של סעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, או שמא יש לדחות את תביעת הפיצויים?


פיצויים לילד אשר פיתח נכות נפשית בגין פציעתה של אימו בתאונת דרכים

אימו של התובע נפגעה בתאונת דרכים. התובע, אשר היה ילד בן 10 בעת התאונה, פיתח נכות נפשית. האם חברת הביטוח תשלם פיצויים לאחרון?


האם אדם אשר עזר לילד לרדת מרכב ונפגע מרכב חולף הינו נפגע תאונת דרכים?

אדם סייע לבנותיו הקטינות לצאת מהרכב ותוך כדי כך נפגע מרכב חולף. האם מדובר בנפגע תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק?


פיצויים מחברת ביטוח בעקבות תאונת דרכים בגין ידויי אבנים, האמנם?

אשר פלמר, בן 25, ובנו יהונתן בן ה-4, מצאו אמש את מותם במה שנראה בתחילה כהתהפכות רכב. לאחר חקירה ראשונית במשטרה, עלה החשד כי הסיבה לתאונה לא הייתה אלא יידויי אבנים אל עבר המכונית...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>