www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

טיול טרקטורונים אשר נגמר בתאונת דרכים

מיהו הגורם אשר אחראי לשלם פיצויים בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים בטיול טרקטורונים...


תביעת פיצויים בעקבות פגיעה במספר תאונות דרכים

האם בית המשפט יפסוק פיצויים לאדם אשר נפגע, לטענתו, במהלך שש תאונות דרכים שונות?


סגירת דלת רכב על אצבעות אינה נחשבת לתאונת דרכים

האם התובעת, אשר דלת מכונית בנה נסגרה על אצבעה, זכאית לפיצויים מכוח חוק הפיצויים? האם השימוש ברכב היה בתור מקום מפגש, או שמא עסקינן בפעולות העולות כדי שימוש ברכב למטרות תחבורה?


פני בקשה נוספת ושנייה במספר למינוי מומחה בתחום האורטופדי.
לפי דו"ח ועדה רפואית מיום 13/12/2006 מבחינה אורטופדית המצב סופי, לא נותרה נכות אורטופדית בגין התאונה הנדונה

תאונה בצומת מרומזר - מי חצה באדום?

בית המשפט בחן את טענות הצדדים וקבע כי גם התובעת וגם הנתבעת לא השכילו להרים את הנטל הדרוש ולהוכיח כי הצד השני חצה את הצומת באדום...


פשרה על סוגיית הפיצויים בתביעה בגין תאונת דרכים

בית המשפט נתן פסק דין על דרך הפשרה בעניין נזקי גוף שנגרמו לאחר תאונת דרכים. פסק הדין ניתן מנומק והתבסס על חוות דעתם הרפואית של שני מומחים מטעם בית המשפט...


מינוי מומחה רפואי על ידי בית המשפט בתביעה נזיקית

 


להלן דוגמא למקרה בו הצדדים לתביעה נזיקית הסכימו כי בית המשפט ימנה מומחים רפואיים מטעמו אשר יבחנו ויקבעו את מצבה הבריאותי של התובעת...


כיצד יחושב פיצוי לאחר תאונת דרכים אשר גרמה לשבר בעצם הירך?

תאונת דרכים בה הייתה התובעת מעורבת גרמה לאחרונה לשבר בעצם הירך. כיצד יחושבו הפיצויים?


פיצויים לצעיר בן 17 אשר נפגע בתאונת דרכים

להלן תביעה במסגרת חישב בית המשפט את הפיצויים המגיעים לצעיר בן 17 אשר נפגע באורח קשה בתאונת דרכים...


סוגיית הגדרת תאונת דרכים בגין פגיעת מטען משאית ברוכב אופניים

נהג משאית עצר בצד הדרך והחל לפרוק סחורה. בעודו פורק, נפל מטען על רוכב אופניים שעבר במקום. האם מדובר בתאונת דרכים?


מחיקת תביעה עקב אי הגשת סיכומים

להלן דוגמא למקרה, יחסית נדיר, ובו מחק בית המשפט תביעה בגין תאונת דרכים מכוח תקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי...


שבר פריקה לאחר תאונת דרכים ודוגמא לאופן חישוב פיצויים לפי ראשי נזק

לאחר תאונת דרכים סבלה הנפגעת, אישה בת 49, משבר פריקה של עצמות כף הרגל הימנית. להלן אופן חישוב הפיצויים המגיעים לה...


פיצויים לאחר שלוש תאונות דרכים שונות - חישוב אחוזי נכות ואחריות מבטחים

חלוקת אחריות לשם פיצוי נזקיו של נפגע תאונת דרכים, כאשר האחרון נפגע בשלוש תאונות והיה מבוטח בשתי חברות ביטוח שונות?


תביעות פיצויים בגין תאונות דרכים - פיצויים לעצמאי בגין אובדן כושר השתכרות

פיצויים לבעל חברה ונהג עצמאי בגין פגיעה בכושר השתכרות במסגרת תביעה לאחר תאונת דרכים...


האם בית המשפט יקבל את טענות נוסעת אוטובוס כי הנהג סגר דלתות הרכב על גופה?

דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים בשל סתירות מהותיות בגרסתה של התובעת...


תאונת דרכים עם רישיון נהיגה זר - האם פיצויים מכוח חוק הפלת"ד?

בית המשפט קבע כי חברת ביטוח תשלם פיצויים לאישה שנפגעה בתאונת דרכים, וזאת למרות מחלוקת בנוגע לתוקפו של רישיון הנהיגה הזר שבידה...


קביעת נכות נפשית לאחר תאונת דרכים על בסיס חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה הביאה לפסיקת פיצויים לנפגע תאונת דרכים בגין נכות נפשית...


נזקי רכוש בגין תאונת דרכים בין אוטובוס למשאית

תביעה בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לאוטובוס לאחר תאונת דרכים בה הייתה מעורבת משאית. גרסתו של נהג המשאית, אשר לא הגיע לבית המשפט והובא בצו הבאה, הייתה בלתי אמינה...


פסק דין לא מנומק עפ"י סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מאפשר לביהמ"ש לתת פסק דין בדרך של פשרה, אם הסכימו לכך שני הצדדים...


האם קרנית תפצה בהעדר ביטוח במקרה של תאונה בעת רכיבת מבחן לפני רכישה?

תביעה פיצויים כנגד קרנית בגין תאונה במהלך רכיבת מבחן לפני רכישת אופנוע...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>