www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

פיצויים לאחר תאונת דרכים - נהיגה ברכב משפחתי ללא ביטוח

חברת הביטוח הוסיפה כי לא התקיים החריג לעניין ביטוח החובה, הקובע בחוק, וזאת משום שהתובע ידע כי הרכב לא מבוטח, או סביר שהוא ידע זאת...


תביעת פיצויים מכוח פקודת הנזיקין לאחר תאונת דרכים בהעדר ביטוח חובה

האם נהג אשר נפגע בתאונת דרכים, בהעדר כיסוי ביטוח חובה, רשאי להגיש תביעה לפיצויים מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש], וזאת משום שנשללה ממנו הדרך לפנות להליך מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?


תחולת פוליסת ביטוח על אופנוע ביום הרכישה

התובע נפצע בספטמבר 1999 בתאונת דרכים, כאשר נהג על אופנוע אשר נרכש על ידו באותו היום...


רכישת אופנוע חדש והיעדר ביטוח - האם פיצויים מהפול לאחר תאונה?

האם חברת הביטוח ה"פול" תשלם פיצויים עבור תאונת אופנוע ממנה נפגע צעיר לאחר רכישת אופנוע חדש? האם הפוליסה הייתה תקפה במועד התאונה, או שמא מועד הכיסוי הביטוחי החל יום למחרת הרכישה?


התקף לב ותאונת דרכים - האם פיצויים מחברת הביטוח?

האם תאונת הדרכים גרמה להתקף לב, או התקף לב גרם לתאונת דרכים? האם חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב במועד התאונה תשלם לנפגע פיצויים?


תאונת דרכים במהלך החלפת גלגל - ג'ק נשבר והרכב נפל על היד

חברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב חייבת בתשלום פיצויים לאחר תאונת דרכים. לעיתים, הגדרת תאונת הדרכים הינה פשוטה – פגיעה ברכב נוסף, פגיעה בהולך רגל וכדומה. עם זאת, החוק מכיר במספר תאונות דרכים אשר אינן "תאונות קלאסיות"...


פיצויים בגין השנים האבודות עבור רופא עולה חדש שלא עסק במקצועו בישראל

כיצד יש לחשב את הפיצוי הכספי, בגין השנים האבודות, אשר ישולם לבני משפחתו התלויים של אדם שנהרג בתאונת דרכים? האם יש להעמיד את שכרו המוערך של התובע על כ-20,000 שקלים לחודש, בגין היותו רופא וטרינר, או שמא יש לקבל את טענות חברת הביטוח לכך שהתובע מעולם לא היה מועסק במקצועו בפועל?


4 מיליון שקלים פיצויים לנוסע מאחור על קטנוע לאחר תאונת דרכים

בית המשפט פסק פיצויים בסך 4 מיליון שקלים לטובת נוסעת מאחור בקטנוע שנפגעה בתאונת דרכים...


מחלוקת בין הולכת רגל לבין נהג בנוגע להתרחשות תאונת דרכים

מחלוקת בין נהג רכב לבין הולכת רגל בנוגע להתרחשות (או אי התרחשות) תאונת דרכים...


חלוקת אחריות בין בין חברות ביטוח לאחר תאונה עם שלוש משאיות

כיצד בית המשפט יחלק את האחריות לתשלום פיצויים לנפגע תאונת דרכים אשר טיפל בצד הדרך במשאית חונה ונפגע כתוצאה מפגיעת משאית במשאית התקולה?


האם תאונת דרכים כתוצאה מהתלקחות רכב חונה

משחק ילדים גרם להתלקחות רכב חונה. האם מדובר בתאונת דרכים או שמא הרכב שימש עבור הילדים כזירת אירוע, הא ותו לא?


נוסעים ברכב נפגעו כאשר סלעים שפוצצו ברשלנות פגעו במכונית - האם תאונת דרכים?

במהלך עבודות בכביש סמוך, עשו המשפצים שימוש בחומרי נפץ לשם סילוק סלעים. חלק מהסלעים התעופפו מרחק רב ופגעו ברכב נוסע. האם מדובר בתאונת דרכים או שמא יש להגיש תביעה מכוח פקודת הנזיקין?


תביעה לפיצויים מנהג אוטובוס - תאונת דרכים מבוימת

בית המשפט קבע כי יש לדחות תביעת פיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וזאת משום שהוכח בפניו כי מדובר בתאונת דרכים מבוימת...


משפחת שניאור חשין הגישה תביעת פיצויים בגין מותו בתאונת דרכים

תביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים אשר הוגשה על ידי משפחתו של שניאור חשין עומדת על סכום של כ-2.5 מיליון שקלים...


תביעת פיצויים נגד קרנית בגין תאונת פגע וברח ברוכב קטנוע ללא רישיון

בית המשפט דחה תביעת פיצויים אשר הוגשה על ידי נגד קרנית וזאת משום שרוכב הקטנוע נפגע במסגרת תאונת פגע וברח כאשר הוא רוכב ללא רישיון...


נפילה במהלך נסיעה באוטובוס - האם מדובר בתאונת דרכים?

תביעה בגין נפילה במהלך נסיעת אוטובוס, האם מדובר בתאונת דרכים?


שכר טרחה כפול לשני עורכי דין - החלפת ייצוג בתביעה נזיקית

האם לקוחות אשר החליפו ייצוג של עורך דין בטרם הסתיימו הדיונים המשפטיים בתביעה הנזיקית שהוגשה על ידם ישלמו שכר טרחה כפול?


תאונת אופניים והגשת תביעה נגד קרנית

האם תאונת אופניים אשר נגרמה, כביכול, בגין צפירה חזקה של רכב חולף, היא תאונת דרכים? האם קרנית תשלם פיצויים לנפגע?


אי תיקון כתב תביעה לאחר הלכת אוסם - דחיית תביעה מכוח פקודת הנזיקין

תביעה לאחר תאונה במהלך פריקה הוגשה מכוח פקודת הנזיקין. לאחר קבלת הלכת אוסם, התביעה נדחתה. התובע לא ביקש את תיקון כתב התביעה ובמקום זה פנה למסלול של ערעור בערכאות השונות. האם רשלנות זו תאיין את זכותו לפיצויים?


פיצויים בגין אובדן שירותי אם לאחר תאונת דרכים

בית המשפט פסק, במסגרת תביעת לאחר תאונת דרכים קטלנית, פיצויים עבור ילדים בגין אובדן שירותי אם. מדובר בתאונת דרכים קטלנית בה מצאה את מותה אם לשלושה ילדים בני 9, 16 ו-19...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>