www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

הפרפר ופעמון הצלילה - תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים

נפגע תאונת דרכים נותר משותק ולוקה בתסמונת הכליאה (בדומה לסרט "הפרפר ופעמון הצלילה"). כיצד בית המשפט יחשב הפיצויים המגיעים לו?


פסק דין על דרך הפשרה לאחר תאונת דרכים

להלן דוגמא לפסק דין בעקבות תאונת דרכים אשר ניתן על דרך הפשרה מכוח סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים...


התייחסות בית המשפט לתביעת פיצויים בגין נזקים מינוריים לאחר תאונת דרכים

פיצויים רק בגין כאב וסבל לאחר תאונת דרכים שגרמה לנפגע לנזקים מינוריים בלבד...


תאונת דרכים- איבוד שליטה והתהפכות, ברכב
פסק דין המציג את אופן חישוב הפיצויים לנפע בתאונת דרכים ...

תאונת שרשרת - רכב נהדף על ידי מכונית שפגעה בו מאחור

אי שמירת מרחק גרמה לתאונת שרשרת. כיצד בית המשפט יבחן את אחריות הנהגים, האחד כלפי השני?


תביעה נגד קרנית בגין תאונת פגע וברח שאירעה לפני כ-20 שנה

בית המשפט קיבל תביעה כנגד קרנית בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת פגע וברח שאירעה לפני כ-20 שנה...


נזקי גוף בגין שתי תאונות דרכים - פסק דין על דרך הפשרה מכוח סעיף 4(ג)

מדובר בפסק דין אשר נגע לשתי תאונות דרכים שאירעו לתובעת. בעקבות תאונות הדרכים הנ"ל, אשר אירעו בשנת 2002 ו-2006, נגרמו לתובעת נזקי גוף שונים...


מחלוקת בנוגע לאופן התרחשות תאונת דרכים ותביעת פיצויים

פסק דין בתאונת דרכים שארעה בין מכונית פרטית הנהוגה בידי נהגת התובעת ובין משאית. בין הצדדים ניטשה מחלוקת בנוגע לאשם בתאונה...


תאונת שרשרת ופסיקה של בית המשפט על דרך הפשרה (סעיף 79א)

תביעת נזיקין הוגשה בין מספר בעלי דין אשר היו מעורבים בתאונת שרשרת. כיצד בית המשפט יפסוק על דרך הפשרה מכוח סמכותו לפי סעיף 79א?


נזקים לאחר תאונת דרכים ומחלוקת בין מבוטח לחברת הביטוח

חברת הביטוח והמבוטח היו חלוקים ביניהם בנוגע להיקף נזקיו של האחרון בגין תאונת דרכים בה הוא היה מעורב...


תאונת אופנוע - ערעור על גובה הפיצויים

הפחתת פיצויים לאחר תאונה במסגרת ערעור של חברת הביטוח...


נפגע בתאונת דרכים ללא ביטוח - רכב חברה

האם בית המשפט יפסוק על קרנית לשלם פיצויים לאדם אשר נפגע בתאונת דרכים עת נהג ברכב המעביד ללא ביטוח?


ערעור על גובה הפיצויים שנפסק לנפגע בתאונת דרכים

בית משפט השלום פסק לנפגע תאונת דרכים פיצויים בסכום גלובלי. חברת הביטוח הגישה ערעור על הסכום...


נזקים לאחר תאונת דרכים בהתחשב במצב בריאותי קודם

הפרדה בין נזקים אשר נגרמו בעבר בתאונת עבודה, לבין נזקים חדשים שנגרמו בתאונת דרכים. שאלת הקשר הסיבתי בין הנזקים לבין תאונת הדרכים...


קשישה נפגעה בתאונת דרכים וחברת הביטוח מערערת על גובה הפיצויים

ערעור על שאלת חישוב הנזק לאחר תאונה בה הייתה מעורבת קשישה בת 77. האם הייתה פגיעה נפשית? האם הייתה פגיעה בניידות? האם הפיצויים הוגנים ונכונים?


הפסד השתכרות לבעל עסק לאחר תאונת דרכים

דוגמא לחישוב פיצויים לבעל עסק עצמאי לאחר תאונת דרכים, במסגרת בחינת ראשי הנזק - הפסד השתכרות לעבר ולעתיד...


האם תאונת דרכים קלה גרמה לפריצת סכיזופרניה?

המומחית מטעם בית המשפט טענה כי סכיזופרניה אינה נגרמת מאירוע מסוים וספציפי, אבל תנאים סביבתיים יכולים לגרום להחמרת המצב ולהתפתחות מהירה יותר של המחלה...


נפגעה בתאונת דרכים , עת הרכב בו נהגה פגע בעמוד חשמל

אישה נפגעה קשה ביותר בתאונת דרכים, וזאת כאשר רכבה התנגש בעמוד חשמל. כיצד יחושבו פיצויים בגין נזקים כה קשים?


סטודנטית להוראה נפגעה בתאונת דרכים - פיצויים וחישוב אחוזי נכות צמיתה

פסק דין העוסק בחישוב אחוזי נכות ופיצויים עבור סטודנטית להוראה שנפגעה בתאונת דרכים...


תאונת אוטובוס - פיצוי עקב נזקי גוף בתאונת דרכים

הולכת רגל נפגעה באורח קשה בגין תאונת דרכים. כיצד יחושבו הפיצויים המגיעים לנפגעת, וזאת בהתחשב בפגיעה בכושר השתכרותה?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20