www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

חברת ביטוח טוענת כי בעת התאונה היו ברכב רק שני אנשים ולא שלושה

אדם אשר הגיש תביעה בעקבות תאונת דרכים נתקל בחומה בצורה מצד חברת הביטוח. חברת הביטוח טענה כי בניגוד לדבריו של המבוטח, ברכב היו בעת התאונה שני אנשים בלבד, ולא שלושה...


בקשה למינוי מומחה רפואי בתחומים ספציפיים בתביעה בגין תאונת דרכים

האם בית המשפט ייעתר לבקשה למינוי מומחה רפואי ספציפי במסגרת תביעה בגין תאונת דרכים?


פיצוי לנפגע משני בתאונת דרכים - תביעת אם אשר ראתה את מות בנה מול עיניה

בית המשפט פסק פיצויים בסך כ-110,000 שקלים לאם אשר ראתה את בנה נהרג בתאונת דרכים לנגד עיניה...


חברת ביטוח מתנגדת למינוי מומחה רפואי מכוח הוראות סעיף 6ב לחוק הפיצויים

חברת הביטוח טענה כי יש לבטל את מינויו של המומחה וזאת משום שבמסגרת הליך אחר, בבית הדין לעבודה, מומחה רפואי מטעם בית הדין כבר בדק את המשיב...


תאונת דרכים במהלך נסיעת מבחן כאשר הרכב היה מבוטח לפי שם

אדם אשר ביקש לקנות אופנוע נפגע בתאונת דרכים. לאחר התאונה, התברר כי פוליסת הביטוח הייתה לפי שמו של המוכר. האם הפיצויים ישולמו מחברת הביטוח של האופנוע?


תוחלת חיים וקביעתה במסגרת תביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים

בית המשפט קבע כי אין למנות מומחה רפואי לשם בחינת תוחלת חיים של תובעת אשר הגישה תביעה בגין תאונת דרכים...


האם מומחה מתחום הפסיכיאטריה הינו בעל גישה למסמכים שאינם רפואיים?

במסגרת תביעה בגין תאונת דרכים, אדם טען כי נגרמו לו נזקים נפשיים. בית המשפט מינה מומחה מטעמו בתחום הפסיכיאטריה. האם למומחה הנ"ל יש גישה למסמכים שאינם רפואיים (כגון תעודות מבית הספר ופרוטוקולים של הליך פלילי)?


האם אדם אשר נפגע כתוצאה מנפילת משאית בעת העמסת מכולה הוא נפגע תאונת דרכים?

נהג משאית ביקש להעמיס מכולה כבדת משקל. במהלך ההעמסה, המשאית התרוממה לגובה רב והוטחה ברצפה. האם מדובר בתאונת דרכים?


מסירת עובדות כוזבות וחבותה של חברת ביטוח לפיצויים לאחר תאונת דרכים

האם קיימת תחולה לסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, העוסק במקרים בהם המבוטח מוסר עובדות כוזבות, במקרים בהם מוגשות תביעות מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975?


תביעה להכרה בקשר הסיבתי שבין טרשת נפוצה לבין תאונת דרכים

במסגרת תביעה אשר הוגשה לבית המשפט השלום בפתח תקווה, נטען כי טרשת נפוצה בה לקה אדם שנפגע בתאונת דרכים הייתה תוצאה של התאונה...


האם נוסע על אופנוע גנוב יזכה לפיצויים מקרנית לאחר תאונת דרכים?

בית המשפט דחה תביעת פיצויים אשר הוגשה כנגד קרנית בעקבות תאונת אופנוע, וזאת משום שהוכח שהנוסעת הנפגעת ידעה (או לכל הפחות הייתה אמורה לדעת) כי האופנוע גנוב...


האם 15% נכות נפשית יצדיקו פסיקת פיצויים לנפגע משני בתביעת תאונת דרכים?

בית המשפט המחוזי דחה ערעור אשר עניינו פסיקת פיצויים בגין נזק נפשי לאם שאיבדה את בנה בתאונת דרכים...


הסעה בשכר או טרמפ - מחלוקת בין נתבעים במסגרת תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

מי חייב בפיצויים בעקבות תאונת דרכים כאשר יש מחלוקת אם מדובר בהסעה בשכר או בטרמפ?


תאונה עם אופנוע 1,000 סמ"ק של רוכב עם רישוין של עד 500 סמ"ק

בית המשפט העליון דחה ערעור בנוגע לפיצויים לרוכב אופנוע אשר נפגע בתאונה עם אופנוע בנפח 1,000 סמ"ק, וזאת למרות שהיה לו רישיון של עד 500 סמ"ק בלבד...


השפעתה של השתתפות עצמית בפוליסת ביטוח מול עיקרון ייחוד העילה

עיקרון ייחוד העילה הינו העיקרון הקובע כי אם אדם נפגע בתאונת דרכים, וקמה לו עילה להגיש תביעה מכוח חוק הפיצויים, הוא אינו יכול להגיש תביעה מקבילה גם מכוח פקודת הנזיקין...


בעל רכב נפגע בתאונת דרכים לאחר שנתן לאחר לנהוג ללא ביטוח - האם פיצויים?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 הינו חוק בעל מטרה סוציאלית אשר נועד לאפשר פסיקת פיצויים לאדם לאחר תאונת דרכים ללא קשר לסוגיית האשם. האם פיצויים ישולמו גם לאדם שנפגע כאשר נתן לאחר לנהוג ברכבו ללא ביטוח?


תביעה נגד קרנית בגין תאונת אופנוע - מי רכב על הכלי?

נפגעי תאונות דרכים זכאים לתבוע פיצויים מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב במועד התאונה. במקרים בהם הרכב לא היה מבוטח כחוק, הנפגע רשאי לתבוע פיצויים מקרנית – קרן ממשלתית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. ברי כי תביעות כנגד קרנית אינן מתקבלות כ"חותמת גומי"...


נהג משאית נפל מתא נהג - האם מדובר בתאונת דרכים?

האם נהג משאית אשר ירד לבדוק האם פעולת הפריקה הסתיימה, ונפל תוך כדי מתא הנהג, יוכר בתור נפגע תאונת דרכים?


מחלוקת בנוגע לאחריות לאחר תאונת דרכים מעורבת

בית המשפט נדרש לבחון מחלוקת בנוגע לפיצויים לאחר תאונת דרכים מעורבת בה נפגע הולך רגל...


נפגע תאונות דרכים יקבל תשלום תכוף בתנאי למיצוי זכויות מול ביטוח לאומי

בית המשפט קיבל בקשה לקבלת תשלום תכוף של נפגע תאונת דרכים, אך לא חסך ביקורת מהתובע ומהתנהלותו במסגרת ההליכים המשפטיים. התשלום התכוף הותנה באולטימטום למיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>