www.what2do.co.il

מהי תקופת התיישנות בתביעת אובדן כושר עבודה?

דרגו את המאמר

מהי תקופת התיישנות בתביעת אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לתקופה שהוגדרה בפוליסת הביטוח, במקרה שהעובד לא יוכל להמשיך להתפרנס בעקבות מצבו הבריאותי. לצורך מטרה זו, מופרש מדי חודש סכום לביטוח הפנסיוני וחברת הביטוח מחויבת לשלם למבוטח סכום פיצוי חודשי מוסכם או אחוז מסוים מהשכר. אובדן כושר עבודה יכול להיות זמני או קבוע, בהתאם למצב הרפואי.

 

ביטוח אובדן כושר מספק רשת ביטחון עבור עובדים במקרה של אובדן כושר העבודה, שלא נגרם כתוצאה מתאונת עבודה. תנאי פוליסת ביטוח של החברות השונות דומים בעיקרם, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו. התנאים קובעים כי לאחר תקופת המתנה של שלושה חודשים ממועד האירוע, המבוטח יקבל קצבה חודשית בגובה של עד 75% משכרו הרגיל עד לחזרת כושר עבודתו או עד שיגיע לגיל 65.

 

הגדרת אובדן כושר עבודה משתנה בהתאם לסוג הפוליסה. בקרנות פנסיה הביטוח כולל גם מקרים שבהם נגרם אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה קיימת וידועה גם לפני שהחוסך הצטרף לקרן הפנסיה. ישנן פוליסות המכסות מקרים של אובדן כושר מוחלט, וישנן פוליסות המכסות מקרים של אבדן כושר העבודה לעיסוק המסוים של המבוטח.

 

חברת הביטוח עלולה לדחות תביעת ביטוח בטענה שהמבוטח לא מצוי באבדן כושר עבודה על פי הגדרתו בפוליסה. בנוסף היא יכולה לטעון שבעת ההצטרפות לביטוח המבוטח הסתיר מידע לגבי מצבו הרפואי. במקרה כזה החברה תטען שהיא זכאית לבטל כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה או כיסויים ביטוחים אחרים הקיימים בפוליסה, או תדרוש לשלם למבוטח סכום מופחת. טעמים נוספים לדחיית התביעה הם תחולה של אחד מחריגי הפוליסה, או התיישנות התביעה.

 

מהו חוק חוזה הביטוח?

 

פוליסת ביטוח אינה נחשבת לחוזה רגיל, מאחר שהצדדים לחוזה אינם נתפסים כשווים. חוזה ביטוח מתקיים בין מבוטח לחברת הביטוח, ולפיו מתחייבת חברת הביטוח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח במקרה הצורך, בתמורה לתשלום של דמי ביטוח. תקופת התיישנות היא תקופה שלאחריה מתיישנת עילת תביעה ולא ניתן לממשה במסגרת הליך משפטי. תקופת התיישנות בתביעת אובדן כושר עבודה היא שלוש שנים, לעומת תקופת התיישנות של תביעה אזרחית רגילה שהיא שבע שנים.

 

תקופת התיישנות של עילה משפטית לפי חוזה ביטוח קצרה משמעותית מתקופת ההתיישנות לתביעה אזרחית רגילה. על כן במקרה שנקלעים למאבק מול חברת הביטוח בנוגע לזכויות הנובעות מהפוליסה, לאחר מיצוי הפעולות מול חברת הביטוח, כדאי לפנות לבית המשפט בהקדם, מאחר שהדרך היחידה לעצור את תקופת התיישנות היא הגשת תביעה משפטית.

 

הגשת תביעה לבית המשפט כדי לעצור את ההתיישנות

 

ההתיישנות אינה מול חברת הביטוח, אלא מול בית המשפט. לפיכך אם מתנהל מאבק מול חברת הביטוח על הזכות לתשלום אובדן כושר עבודה במשך שלוש שנים, כל עוד המאבק אינו מגיע לערכאה משפטית, שעון ההתיישנות אינו נעצר ובתום תקופה זו לא ניתן יהיה לתבוע בבית המשפט, עקב התיישנות.

 

במקרה שחברת הביטוח משלמת תגמולים עבור אובדן כושר עבודה ומחליטה להפסיק את התשלומים, מתחילה תקופת ההתיישנות מחדש מעת הפסקת התשלום. ואם המבוטח מתנגד להפסקת התשלום, הוא יכול להגיש תביעה לבית המשפט במהלך שלוש השנים לאחר הפסקת התשלום על ידי חברת הביטוח. אפשרות נוספת להאריך את תקופת ההתיישנות, היא קבלת אישור מחברת הביטוח להאריך את המועד תקופת התיישנות ביטוח, אך אפשרות זו פחות מומלצת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.