www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תביעת ביטוח

תקופת המתנה בביטוח סיעודי, מה המשמעות?
תקופת המתנה בביטוח סיעודי היא תקופה רצופה המתחילה לאחר קרות מקרה הביטוח, שבעקבותיו המבוטח נחשב לסיעודי על פי התנאים בפוליסה, ובמהלכה המבוטח לא זכאי לתגמולים עד לסיומה.

מהו ביטוח תאונות אישיות ולמי הוא מתאים?
כאשר אדם רוצה לבטח עצמו מפני מצבים שונים של אובדן כושר עבודה, נכות כתוצאה מתאונה או מוות, הוא יכול לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישית שמעניקה פיצויים במקרה של אירוע בלתי צפוי שגרם נזק.

מהי תקופת התיישנות בתביעת אובדן כושר עבודה?
פוליסת אובדן כושר עבודה מעניקה למבוטח זכות משפטית מול חברת הביטוח, אשר כפופה לכללי ההתיישנות. בחלוף תקופת ההתיישנות של שלוש שנים, מתפוגגת הזכות המשפטית.

ריבית עונשית בתביעת ביטוח
מהי ריבית עונשית? מתי בית המשפט יפסוק לטובתו של מבוטח תגמולי ביטוח הנושאים ריבית עונשית?

אובדן כושר עבודה זמני, מהו?
מהו אובדן כושר עבודה זמני? כיצד מתמודדים עם אובדן כושר עבודה זמני? מה עושים בעת אובדן כושר עבודה זמני?

תביעת ביטוח בגין ניתוח קיסרי
האם ניתן לקבל החזרי ביטוח בעקבות ניתוח קיסרי? האם ביטוח בריאות פרטי מכסה ניתוח קיסרי?

הצהרת בריאות מקוצרת בפוליסת ביטוח קולקטיבי לאובדן כושר עבודה
עובדים אשר מועסקים במקומות עבודה גדולים (לדוגמא, תאגידים כגון חברת התעופה – אל על), נהנים לא אחת מביטוח קולקטיבי...

תביעת ביטוח לאחר שריפה - חברת הביטוח טוענת להצתה מכוונת
מהי הצתה מכוונת לשם זכיה בכספי ביטוח? כיצד חברת הביטוח יכולה להוכיח הצתה מכוונת?

איך לבחור ביטוח עסק? מה חשוב בביטוח עסקים?
איך לבחור ביטוח עסק? מה חשוב לבדוק ברכישת פוליסת ביטוח לעסק? מה ההבדל בין הכיסויים השונים?

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה - מה עדיף?
האם כדאי לבחור בקרן פנסיה או שמא עדיף לפנות לביטוח מנהלים? כיצד משווים בין היתרונות והחסרונות של השניים?

הלכת אמיתי - מרוץ התיישנות תביעת ביטוח טרם התגבשותה של הנכות
בע"א 1806/05 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עיזבון אמיתי קבע בית המשפט העליון בדעת רוב כי המועד הקובע לעניין תחילת מרוץ ההתיישנות בתביעות ביטוח הוא מועד אירוע התאונה ולא מועד התגבשותה של הנכות הצמיתה...

חברת הביטוח בנעלי המבוטח - שיבוב, יתרונות וחסרונות
מהו סעיף שיבוב? האם כניסתה של חברת הביטוח בנעליו של המבוטח טובה למבוטחים או מזיקה להם?

ביטוח בית משותף - מדריך
האם כדאי לעשות ביטוח לבית משותף? אימתי ביטוח זה נחוץ? האם ניתן לתבוע את וועד הבית?

התיישנות בתביעות פוליסת ביטוח תאונות אישיות
מהו המועד ממנו מתחיל לרוץ מרוץ התיישנות במקרה של תביעות נזיקין במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות...

תביעות סיעוד
מהי תביעת סיעוד? מהו מצב סיעודי? כיצד מתמודדים עם חברת ביטוח אשר מסרבת לשלם את תגמולי הביטוח? מהן הטענות הנפוצות?

לרמות את חברת הביטוח, האמנם?
האם ניתן לרמות את חברת הביטוח? כיצד יכולה חברת הביטוח להוכיח מרמה?

חיוב מבטחת בפיצויים בגין נזקים שנגרמו למבוטח עקב אי תשלום תגמולי ביטוח במועד.
ביום 24.4.99 המריא מטוס ממינחת ליד מושב הבונים, למשימת הצנחה של צנחנים חובבים. במהלך הטיפוס לאחר ההמראה, הזדקר המטוס, צלל והתרסק על גבעת כורכר סמוך לאיזור המנחת ובקרבת כביש חיפה-תל אביב. בהתרסקות נהרגו הטייס ושלושה צנחנים שישבו על רצפת המטוס, שישה צנחנים נפצעו, חמישה מהם קשה.

תוקף כיסוי בטוחי לרכב שהסתיים ביום שבת
הארכת תוקף כיסוי בטוחי לרכב שהסתיים ביום שבת ליום א’, למרות הכתוב בתעודת הכיסוי...

שינויים בסיכון, החמרה, שלילת פיצויים
קטעים מחוק חוזה הביטוח בנושאים - שינויים בסיכון, החמרה, שלילת פיצויים ...

המוטב, זכויות ומעמדו, דמי הביטוח
קטעים מחוק חוזה הביטוח בנושאים: המוטב, זכויות ומעמדו, דמי הביטוח ...

1  2  3  לעמוד הבא   >>