www.what2do.co.il

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

דרגו את המאמר

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

בעת רכישת פוליסת ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה וכדומה, הרוכש (המבוטח לעתיד) יידרש לחתום מול חברת הביטוח על הצהרת בריאות. הצהרת בריאות זו הינה משמעותית וזאת משום שהיא מאפשרת לחברת הביטוח להתאים את הפוליסה למבוטח העומד מולה. אי לכך, מוטל על המבוטח למסור לחברת הביטוח פרטים מלאים ונכונים אודות בריאותו במסגרת הצהרת הבריאות. לא אחת, חברות הביטוח טוענות בשלב מאוחר, עם קרות מקרה הביטוח, כי אין הן חייבות בתשלום התגמולים, לדוגמא, בגין מסירת הצהרת בריאות כוזבת.

 

בעת מתן הצהרת בריאות, המבוטח נשאל אודות מצבו הבריאות. הוא נדרש לפרט את מצבו הבריאותי הנוכחי ואת ההיסטוריה הבריאותית שלו. לאחר מתן הצהרת בריאות, חברת הביטוח בוחנת מהו "הסיכון" אשר היא לוקחת על כתפיה בבואה לבטח את המבוטח, וכיצד תשוקלל הפרמיה החודשית של האחרון. מיותר לציין כי ככל שחברת הביטוח תעמיד את הסיכון מבחינתה על שיעור גבוה יותר, כך תגדל בהתאם הפרמיה החודשית. לעיתים, על בסיס הצהרת הבריאות, חברת הביטוח משנה את הפוליסה ו/או תנאים ממנה.

 

מה בין סוכן הביטוח לחברת הביטוח?

 

על פי החוק, דברים אשר המבוטח אמר לסוכן הביטוח הינם כדברים אשר נאמרו לחברת הביטוח עצמה. אי לכך, יש להקפיד כי הכל יירשם בכתב באופן ברור. מבוטח אשר לא ישכיל להוכיח שאמר דבר מסוים לסוכן הביטוח עלול למצוא עצמו אל מול שוקט שבורה. במקרים כגון דא, ייתכן והצדדים "יגררו" לבית המשפט ושם תעמוד מילתו של המבוטח אל מול מילתו של הסוכן.

 

מרמה מבטלת הכל

 

הלכה פסוקה היא כי "מרמה בהצהרת בריאות מבטלת הכל". דהיינו, במקרים בהם המקרה מעורר חשש להעדר תקינות, קיימת לחברת הביטוח הזכות לבדוק את בקשת ההצטרפות של המבוטח, כמו גם את תיקו הרפואי של האחרון. מדובר אפוא ב"זכות דיונית אשר הינה מוצדקת על רקע פערי המידע בין המבוטח וחברת הביטוח, וזאת בכל הקשור לכשירות המבוטח לביטוח".

 

ניסוח תשובות ושאלות בהצהרת בריאות

 

אופן ניסוח התשובות והשאלות בהצהרת הבריאות הינו בעל חשיבות רבה. לא אחת, הצהרות בריאות תכלולנה שאלות כוללנית אשר על פניו לא תיראנה רלבנטיות באותה העת. יש לציין כי חשוב להעניק תשובות מפורטות ומדויקות לשאלות אלה, גם כאשר הן כוללניות. חשוב לפעול כאמור וזאת משום שתשובות מפורטות ואמיתיות תוכלנה לשמוט את הקרקע תחת טענות בדבר "הסתרת פרטים רפואיים" מחברת הביטוח. יודגש כי הלכה פסוקה היא ש"אי מתן תשובה ברורה ומלאה" איננה בהכרח מעשה אשר היה בו כדי להעיד על חוסר תום לב או ניסיון רמייה. ברור אפוא כי כל מקרה נבחן לגופו. עם זאת, יודגש כי גם בעת רכישת פוליסת הביטוח, וחלילה עם הגעת הצורך להפעילה, מומלץ להתייעץ עם עורכי דין העוסקים בתחום זה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.