www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

תאונת עבודה או הסתכנות מרצון?

עובד טיפס על שער המפעל, לאחר שהדלתות של המקום ננעלו. האם מדובר בהסתכנות מרצון? האם עסקינן בתאונת עבודה?


מימון טיפול ראשוני לאחר תאונת עבודה בחו"ל על ידי קופת חולים

קופת חולים לאומית תשלם למבוטח אשר נפגע בתאונת עבודה בחו"ל את מלוא עלות אשפוזו של האחרון בבית החולים בארצות הברית...


משקלם של מסמכים רפואיים בתביעות בגין תאונות עבודה

עובדים בישראל אשר נפגעים בתאונות עבודה רשאים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על מנת לזכות להכרה כנפגעי עבודה (וכפועל יוצא מכך לזכויות רפואיות שונות). במקרים בהן מוגשות תביעות כגון דא לביטוח הלאומי, קיימת חשיבות גדולה למסמכים הרפואיים שנערכו בסמוך לאירוע התאונה...


הכרה באירוע מוחי כתאונת עבודה - עצמאי לקה באירוע מוחי לאחר ויכוח עם לקוח

בית הדין לעבודה קבע כי ויכוח בעבודה בין לקוח וקבלן עצמאי גרם לאחרון לאירוע מוחי. אי לכך, נקבע כי האירוע המוחי הינו תאונת עבודה...


האם מורה לקתה באירוע מוחי בעקבות לחץ בגין רפורמת אופק חדש?

האם מורה אשר בבית ספרה הוחלה רפורמת "אופק חדש" לקתה באירוע מוחי מתוך לחץ כתולדה מהתוכנית החדשנית?


תאונת עבודה והסכם פשרה לפיצויים מחברת הביטוח של מקום העבודה

חברת הביטוח של מקום העבודה תשלם פיצויים לעובד לאחר תאונת עבודה, במסגרת הסכם פשרה...


האם עובד אשר נפצע ביציאה מהעבודה לא התכוון לנסוע לבית? האם מדובר בתאונת עבודה?

עובד אשר התכוון לנסוע אחרי העבודה לסידורים נפצע ביציאה מהעבודה - האם תאונת עבודה?


עובדת נפצעה ממכונה מסוכנת - האם פיצויים מהמעסיק?

מעביד חב כלפי עובדיו בחובת זהירות מושגית וזאת מתוקף מערכת היחסים המיוחדת ביניהם. במסגרת חובת זהירות זו, מוטל על המעסיק להעמיד לרשותם של העובדים סביבת עבודה בטוחה ולאתר סכנות אשר "אורבות" לאחרונים בעבודתם...


טיול סוכני נסיעות באתר סקי היה פעולה נלווית לעבודה

תאונת עבודה יכולה לגרום לעובד לנזקי גוף ואף להשביתו מתעסוקה לתקופה ממושכת. רבים אינם יודעים זאת אך תאונת עבודה איננה רק תאונה אשר מתרחשת במקום העבודה "פרופר". הלכה פסוקה היא כי גם עובדים אשר נפגעים במסגרת עבודתם, ואף לא בחצרי המפעל, יכולים להיות מוכרים כנפגעי עבודה. מדובר בפגיעה במהלך "פעולה נלווית לעבודה"...


דחיית תביעה להכרה בתאונת דרכים כתאונת עבודה בגלל יציאה מסידורים פרטיים

בית הדין לעבודה קבע כי עובדת אשר נפגעה בתאונת דרכים בדרך לעבודה לא תוכר כנפגעת עבודה, וזאת משום שהנסיעה לעבודה לא החלה בבית אלא בשורה של סידורים פרטיים...


תאונה לעובד בגין מעלית לשינוע סחורות שהתמוטטה - האם רשלנות המעסיק?

עובדים עלולים להיפצע במקום עבודתם וכתוצאה מכך יכולים להיגרם להם נזקי גוף שונים. תאונות עבודה יכולות להקים לעיתים עילת תביעה כנגד המעסיק...


הכרה בתאונה ביציאה מרכב בתור תאונת עבודה

תאונת עבודה לא חייבת להיות רק מקרה בו עובד נפל מסולם או נחתך מסכין מטבח. לעיתים, תאונת עבודה מוגדרת ככזו גם כאשר מדובר בתאונה בדרך הביתה מהעבודה...


תביעה להכרה בתאונת עבודה שנגרמה במהלך יום כיף שנערך לעובדי נמל חיפה

די בקיומו של קשר מסוים, אף כאשר מדובר ב"קשר חלש", בכדי להכיר באירוע כתאונת עבודה. לדוגמא, עובד אשר נפגע בתאונת דרכים בדרך לעבודה או עובד אשר נפגע במהלך יום כיף מטעם העבודה...


פמפיגוס וולגריס כפגיעה בעבודה, האמנם?

פמפיגוס וולגריס הינה מחלת עור אוטו-אימוניות, נדירה יחסית וחשוכת מרפא. המחלה מאופיינת בהיווצרותם של שלפוחיות על ריריות ועור הגוף. היות ומדובר במחלה נדירה, מעט מאד ידועה אודותיה וטרם נמצאה לה תרופה...


עובד מעשן נפטר מסרטן ריאות גרורתי - האם מדובר בפגיעה בעבודה?

בית הדין לעבודה דחה תביעה של אלמנה כנגד המוסד לביטוח לאומי, אשר הוגשה לאחר שהמל"ל לא הכיר בזכותה לקבל קצבת תלויים בעקבות פטירת בעלה מסרטן ריאות גרורתי...


פועלים פלשתינאים נפגעו מפגיעת קסאם - האם תאונת עבודה?

בית הדין לעבודה המליץ למוסד לביטוח לאומי להכיר בפועלים פלשתינאים אשר נפגעו מפגיעת קסאם כנפגעי עבודה...


מוות בתאונת עבודה בגין נפילת עובד לתוך מכונה

בתקופה האחרונה אירעו שורה של תאונות עבודה קטלניות אשר נגמרו במותם של עובדים. להלן מספר דוגמאות למקרים בהם עובדים מצאו את מותם בעבודה. כמו כן, מצורפות מספר דוגמאות להכרעות דין בעניינם של מעסיקי עובדים שנהרגו בעבודתו...


מסעדה תפצה טבח אשר נפגע מסכין במהלך עבודתו

האם מסעדה אשר העסיקה טבח בעל ניסיון תפצה את האחרון בגין חתך שנגרם לו מסכין? האם מדובר ברשלנות המעסיק בקביעת "נהלי עבודה בטוחים"?


לקה בהתקף לב לאחר יומיים בעבודה - האם יוכר כנפגע עבודה?

אדם התחיל לעבוד בעבודה חדשה ולקה לאחר יומיים בהתקף לב. האם מדובר בתאונת עבודה?


סולר קרטוזיס בעקבות חשיפה לשמש בזמן העבודה - האם תאונת עבודה?

אנשים רבים אשר לקו בסרטן העור לסוגיו השונים (BCC, SCC, סולר קרטוזיס ומלנומה) אינם יודעים כי ייתכן והם זכאים להכרה בסרטן זה כתאונת עבודה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>