www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

חרף פער זמנים משמעותי - אוטם שריר הלב הוכר כתאונת עבודה

האם אירוע לב כגון אוטם שריר הלב יכול להיות מוכר בתור תאונת עבודה? האם אוטם שריר הלב אשר נגרם כתוצאה מוויכוח או לחץ בעבודה מקיים את הקשר הסיבתי הדרוש להכרה מכוח חוק הביטוח הלאומי?


מינוי מומחה רפואי אחר - מהו משקלה של חוות הדעת הרפואית הראשונה?

לאחר שנפל פגם בחוות הדעת הרפואית הראשונה, הורה בית הדין לעבודה על מינוי מומחה רפואי אחר. מהו אפוא משקלה של חוות הדעת הרפואית הראשונה?


תאונת דרכים הוכרה בתור תאונת עבודה למרות התנגדות המבוטח

האם בית המשפט יכיר בכך שתאונת דרכים היא גם תאונת עבודה וזאת למרות התנגדות המבוטחת?


דמי פגיעה לשוהה בלתי חוקי, האמנם?

האם תושב ג'נין אשר שהה באופן בלתי חוקי בישראל יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה בגין תאונת עבודה? האם דמי הפגיעה מהווים חלק מזכויותיו של הנפגע או שמא שהייתו הבלתי חוקית בישראל מאיינת זכות זו?


עובד נפל בחצר, האם מדובר בתאונת עבודה?

האם עובד אשר נפל בחצר ביתו, בדרך לעבודה, הוא נפגע עבודה? מהו מעונו הפרטי של העובד וכיצד בוחן זאת בית המשפט?


נורה בדרך לעבודה בעקבות טעות בזיהוי במסגרת חיסול חשבונות בעולם התחתון

האם אדם אשר נורה על ידי גורמים פליליים בדרך לעבודה בגין טעות בזיהוי, זכאי לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי?


קרע במיניסקוס ממנו סובל עובד - האם תאונת עבודה?

האם בית הדין לעבודה יכיר בכך שהביטוח הלאומי דחה שלא בצדק את תביעתו של מבוטח להכרה בקרע במיניסקוס כתאונת עבודה?


מעביד ישלם פיצויים לעובד בגין נהלי בטיחות שגויים בנוגע למלגזה

עובדים נפלו מסל לא תיקני אשר הותקן על מלגזה. המעביד לא אכף את נהלי הבטיחות כנדרש וישא בתשלום הפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו בתאונת עבודה...


תאונת עבודה בגין כאבי גב על בסיס תורת המיקרוטראומה

מחלות גב אינן מוכרות על ידי החוק כמחלות מקצוע. הלכה פסוקה היא כי יש נסיבות מסוימות אשר במסגרתן ניתן להכיר בכאבי גב על פי תורת המיקרוטראומה...


שתי תאונות עבודה ועיקרון ריחוק הנזק

שתי תאונות עבודה שונות התרחשו לעובד במסגרת שני מקומות עבודה נפרדים. האם המעסיק הראשון יפצה את העובד בגין הפרשי תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי וזאת בשל ההפרשים בשכרו בין שתי העבודות?


מעביד ישלם פיצויים לאחר תאונת עבודה בגין הפרה של פקודת הבטיחות בעבודה

מסגרת פסק הדין, אשר ניתן בבית המשפט המחוזי, הוטלה האחריות לתאונה על כתפיה של הנתבעת וזאת בגין הפרת חובת הגידור מכוח סעיף 37 לפקודת הבטיחות בעבודה...


אירוע מוחי בו לקה נהג מונית תוך כדי נסיעה עם לקוח - האם תאונת עבודה?

האם נהג מונית אשר לקה באירוע מוחי בעודו מסיע לקוח במוניתו, זכאי להכרה כנפגע עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי?


פיצויים למאבטח בגין אירוע תקיפה שאירע במהלך משמרתו

מאבטח לא חמוש רדף אחרי חשוד חמוש בסכין אל מחוץ לקניון ונפגע כתוצאה מהאירוע. האם הוא זכאי לפיצויים?


מחלת הסרטן ממנה נפטר עובד נמל אשדוד - האם תאונת עבודה?

משפחתו של עובד בנמל אשדוד, אשר נפטר מסרטן בגיל 39, הגישה תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי להכיר בכך שהסרטן ממנו סבל המנוח הינו תאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק...


פיצויים בעקבות פציעה במהלך משחק כדורגל בליגה למקומות עבודה

מי ישלם את הפיצויים לשחקן כדורגל בליגה למקומות עבודה אשר נפצע במהלך התמודדות בין קבוצת תנובה לקבוצת חברת החשמל?


רשלנות המעסיק בעקבות נפילה של עובדת במחסן העסק

האם ניתן להגיש תביעה נזיקית נגד המעסיק כאשר עובדת נפלה במחסן חשוך שעל רצפתו נשפך חומר שמנוני?


פרקינסון בתור תאונת עבודה - האם מחלת מקצוע?

האם ניתן להכיר במחלת הפרקינסון ממנה סובל התובע בתור תאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק הביטוח הלאומי? האם מדובר בתאונת עבודה על בסיס תורת המיקרוטראומה?


האם יחס פוגע מצד עובדים אחרים יכול להיות פגיעה נפשית בעבודה?

התובעת טענה כי לאחר שחזרה בתשובה התנכלו אליה העובדים האחרים. האם פגיעתה הנפשית תוכר כתאונת עבודה?


הכרה בליקוי שמיעה אך לא בטנטון - חשיפה לרעש מזיק

התובע, צבעי ופועל שיפוצים, הגיש לביטוח הלאומי תביעה להכרה בתאונת עבודה בגין ירידה בשמיעתו וטנטון עקב חשיפה לרעשים מזיקים...


פריצת דיסק בעקבות מאמץ מיוחד בעבודה, האם תאונת עבודה?

האם התובע התאמץ ביום המדובר באופן מיוחד והאם פריצת הדיסק נגרמה בגין העבודה? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין לעבודה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>