www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

מוות של רב חובל חולה לב במהלך הפלגה - האם תאונת עבודה?

האם פטירתו של רב חובל בלב ים, כאשר הוא אינו זוכה לטיפול רפואי מיומן אלא שלוש שעות לאחר ההתמוטטות, מהווה תאונת עבודה על פי משמעותה בחוק?


האם תקיפה של נושים היא תאונת עבודה?

תאונת עבודה הינה תאונה אשר קרתה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. ברור כשמש כי שבירת רגל במשרד תוך כדי נפילה במדרגות, מהווה פגיעה בעבודה על פי משמעותה בחוק. עם זאת, ישנם מקרים נוספים אשר נכנסים בגדר ה"תחום האפור" של תאונות העבודה...


האם שיחה עם משקיע גרמה לבעל עסק עצמאי לאירוע לב?

בית הדין לעבודה נדרש לבחון האם מתקיים קשר סיבתי, רפואי ומשפטי, בין שיחה אשר התנהלה בין משקיע לבעל עסק עצמאי, לבין אירוע הלב ממנו סבל האחרון?


תנאי העבודה השפיעו אך לא גרמו למחלה - האם תאונת עבודה?
מהו אחוז ההשפעה הדרוש על מנת להכיר בקשר הסיבתי בין העבודה לבין מחלה אשר התפתחה בגופו של העובד במשך השנים?

האם תאונת עבודה היא גם גילוי גידול סרטן עור באזור לא חשוף לשמש
פעמים רבות טוענים עובדים אשר עסקו במשך שנים בעבודה תחת השמש כי חלו הם בסרטן העור עקב עבודתם. האם במקום בו הגידול התגלה באזור בגוף שאינו חשוף לשמש, יש לקבל את התביעה?

אחריות בעל נכס בנזיקין - הרחבת בנייה בבית פרטי
האם בעל נכס אשר העסיק באופן זמני פועלים לצורך הרחבת בנייה פרטית, חייב באחריות נזיקית במקרים של תאונת עבודה. האם ישלם בעל הנכס פיצויים לפועלים שנפגעו עקב רשלנותו בבחירת אנשי המקצוע שיפקחו על העבודות?

תאונת עבודה של מורה בגין צרידות בקול?

במסגרת תביעה אשר הוגשה לפתחו של בית הדין לעבודה, נבחנה זכאותה של מורה להכיר בצרידות בקולה כנכות רפואית שמקורה בעבודתה...


סרטן העור יוכר בתור תאונת עבודה - מדריכה שהתה במסגרת עבודתה תחת השמש
האם עובדת אשר עסקה במשך שנים כמדריכה תחת השמש הקופחת תהיה זכאית להכרה בסרטן העור ממנו היא סובלת בתור תאונת עבודה על פי משמועתה בחוק...

דרמטיטיס תוכר כתאונת עבודה על בסיס מחלת מקצוע - צבעי חשוף לחומרים רעילים
בית הדין לעבודה נדרש להכריע האם מחלת העור ממנה סובל צבעי שהיה חשוף במשך שנים לחומרים רעילים, נבעה מתנאי עבודתו של המבוטח...

מינוי פוסק רפואי בתור מומחה בית המשפט - תביעה נגד הביטוח הלאומי
האם מינוי מומחה רפואי, שהינו פוסק בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, מהווה ניגוד עניינים פסול?

תאונת עבודה במהלך נופש - המעסיק אירגן את החופשה
האם תאונת עבודה במהלך נופש מרוכז אשר אירגן המעסיק מהווה תאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק?

תאונה במהלך הלוויה כאשר העובד הינו נציג מקום העבודה
האם עובד אשר נפצע במהלך הלוויה אליה הגיע בתור נציג מקום העבודה, יזכה להכרה בנזק אשר נגרם לו בתור תאונת עבודה על פי משמעותה בחוק?

האם מוות של עובד זר אשר נפל לתוך פיר מעלית במהלך הלילה הוא תאונת עבודה?
האם חברת הביטוח והמוסד לביטוח לאומי יפצו את אלמנתו של עובד זר מרומניה שמצא את מותו בשעת לילה באתר בניה בו ישן? האם מדובר בתאונת עבודה?

התפתחות בקע טבורי - האם בגין הרמת משקל בעבודה?
האם התובע סובל מקילה (בקע טבורי) בגין הרמת משקל כבד בעבודה, או שמא מדובר באדם אשר סבל מבקע טבורי עוד קודם לכן?

מנתח לב לקה במהלך ניתוח באירוע מוחי, האם תאונת עבודה?
האם מתח ולחץ חריגים, אשר הביאו רופא בכיר ללקות באירוע מוחי תוך כדי ניתוח, הינם גורמים לגיטימיים להכרה באירוע כתאונת עבודה (על פי משמעותה בחוק)...

תקיפה בדרך מהעבודה הביתה לאחר תאונת דרכים - האם תאונת עבודה?
האם במקרה בו עובד הותקף בדרכו הביתה, לאחר תאונת דרכים קלה, על ידי הנהג הפוגע, קיימת לו עילה לטעון שמדובר בתאונת עבודה...

תאונת עבודה - בעיות ברכיים של מורה חינוך גופני
האם בעיות הברכיים מהם סובל מורה לחינוך גופני לאחר 30 שנה של עבודה במקצוע, יוכרו כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי?

טיפולי רפואה משלימה עבור נפגע עבודה - המוסד לביטוח לאומי
האם המוסד לביטוח לאומי יכיר בצורך של נפגע עבודה לקבל טיפולי רפואה משלימה כגון דיקור סיני, שיאצו...

פניות חוזרות ונישנות לטיפול רפואי במסגרת תביעה להכרה בטנטון כתאונת עבודה
בית הדין לעבודה נדרש לדון בתביעה להכרה בבעיית טנטון שהוגשה על ידי נגר. התובע טען כי יש להכיר בבעיית השמיעה שלו כתאונת עבודה והציג לכן רשומות רפואיות רבות בהן התלונן על הסוגיה. הביטוח הלאומי טען לעומתו כי הפניות לרופאים נעשו על מנת ליצור מסכת ראיות קבילה בבית הדין לעבודה...

תקיפה בעבודה על ידי אדם אלמוני - האם תאונת עבודה?
האם עובד אשר הוזמן על ידי אדם אלמוני לעניין הנוגע לעבודתו, ושם הותקף ונדקר בגין סיבה לא ידועה, יוכר כנפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>