www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

תביעה לדמי פגיעה של זמר חתונות בגין צרידות בקול

האם יש להכיר בתביעה של זמר חתונות צרוד? האם צרידות זמר זה מהווה תאונת עבודה? האם הזמר היה רשום בביטוח הלאומי בתור עצמאי?


הכרה בכאבי גב על בסיס תורת המיקרוטראומה בתור תאונת עבודה

בית הדין לעבודה קבע כי יש להכיר בכאבי גב מהם סובל תובע בתור תאונת עבודה מכוח תורת המיקרוטראומה...


חשש מפיטורים גרם להתקף לב, האמנם?

האם חשש מפיטורים גרם ללחץ נפשי כבד אצל העובד ובסופו של דבר לקה האחרון בליבו? האם מדובר בתאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק?


נפילה בתחנה מרכזית - האם סטייה מהדרך המקובלת לעבודה?

על פי החוק, אין לראות בתאונה בתור תאונת עבודה במקום בו חלה סטייה של ממש מהדרך המקובלת בין המקום בו לן העובד לבין מקום העבודה...


נפילה במקלחת - האם עצמאי יוכר בתור נפגע עבודה?

תוך כדי הזזת ארגזי הקרטון, נפל על התובע בקבוק יין אשר התנפץ לרסיסים. תוכן הבקבוק נשפך וחלקו ניתז על התובע. התובע פנה להתקלח ותוך כדי המקלחת, החליק ונפל...


הכרה בתאונת עבודה בגין פגיעה ביציאה מרכב ליד הבית

המוסד לביטוח לאומי איננו מכיר בתאונת עבודה לאחר אירועים אשר אירעו לעובד בחלקתו הפרטית... האם האירוע במקרה דנן היה בחצרו הפרטית של המערער או ברשות הרבים?


התפרצות סוכרת 2 - הכרה בתור תאונת עבודה

התובע טען כי בעקבות האירועים הנ"ל התפתחה בגופו מחלת סוכרת 2 ועל כן יש להכיר בו בתור נפגע עבודה...


התמוטטות ומוות בדרך לעבודה - האם תאונת עבודה?

תביעה להכרה באלמנה כזכאית לקצבת תלויים מהמוסד לביטוח לאומי בעקבות פטירתו של בעלה בדרך הביתה מהעבודה...


פיצויים לימאי אשר נפצע בלב ים ונותר משותק מסיבה לא ידועה

התובע, ימאי במקצועו נפגע במהלך תאונת עבודה כאשר שהה בלב ים בהפלגה. מדובר בתאונה אשר אירעה לתובע כאשר היה הוא בהפלגה בשירות הנתבעת...


הכרה במחלה נדירה בתור תאונת עבודה - גורמים למחלה אינם ידועים

כיצד ניתן להוכיח שמתקיים קשר סיבתי, רפואי ומשפטי, בין מחלה נדירה ממנה סובל עובד לבין תנאי העסקתו...


קשר בין לחץ נפשי לבין תורת המיקרוטראומה

האם מתקיים קשר בין לחץ ומתח נפשי לבין תורת המיקרוטראומה? האם תתקבל טענה זו בתור תאונת עבודה?


ההבדל בין קשר סיבתי רפואי לבין קשר סיבתי משפטי - תאונת עבודה

האם אירוע מוחי בו לקתה מרצה אשר סבלה מיתר לחץ דם יוכר בבית הדין לעבודה בתור תאונת עבודה?


חשיפה לבנזן במהלך העבודה - התפתחות סרטן הדם ותאונת עבודה

האם חשיפה ממושכת ורבת שנים של לחומרים המכילים בנזן (שהינו ממיס אורגני) מהווה עילה לקבלת תביעתו לכך שמחלת הסרטן הדם התפתחה בעקבות העבודה?


התיישנות תביעה נגד הכור האטומי בגין התפתחות סרטן במהלך העבודה

בית המשפט העליון דחה את ערעורם של יורשים ותלויים של מנוחים אשר נפטרו ממחלת הסרטן לאחר עבודה בכור האטומי... התביעה נדחתה מחמת התיישנות...


נפילת עובד מנוסה מסולם, האם אחריות המעביד?

האם המעביד חייב באחריות נזיקית לשלם פיצויים לעובד אשר נפל מסולם? האם יש להתייחס לעובדה שמדובר בעובד מנוסה?


קטיעת רגל לאחר סיור בהודו מטעם העבודה, האם תאונת עבודה?

חוק המוסד לביטוח לאומי קובע כי במקום בו עובד נפגע במהלך עבודתו, זכאי הוא לפיצויי בגין הקשר הסיבתי בין הפגיעה בעבודה לנזק אשר נגרם לו...


אובדן עין אחת - האם פגיעה בכושר השתכרות של העובד?

מדובר במקרה בו עובד במפעל איבד את ראייתו בעינו במסגרת העבודה אך המשיך לעבוד במפעל לאחר התאונה...


עבודה בלי משקפי מגן - האם אשם תורם לתאונת עבודה?

מהו האשם התורם אשר יש לפסוק לאחראי בטיחות אשר עבד במקום עבודה ללא משקפי מגן ואי לכך נפגע בעינו ואיבד את הראיה בעין לחלוטין?


תאונת עבודה בגין אוטם שריר הלב לאחר פיטורים, האמנם?

בית הדין לעבודה נדרש לבחון תביעה אשר עסקה בקשר הסיבתי שבין לחץ בחזה ואוטם שריר הלב לבין פיטוריו של עובד תחזוקה ממקום עבודתו...


ועדת בדיקה בתור ראיה משפטית בתביעה נזיקית

האם ממצאי דו"ח של ועדת בדיקה יכולים לשמש בתור ראיה משפטית במסגרת תביעה נזיקית לאחר תאונת עבודה?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>