www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

האם נהג אוטובוס הסובל מכאבי גב נחשב נפגע עבודה?
האם בית הדין לעבודה יכיר בכאבי הגב, מהם סובל נהג אגד, כתאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק? האם במקום בו לא הוכחה פגיעה חד פעמית בגבו של הנהג, תוכר פגיעתו במסגרת תורת המיקרו טראומה?

סרטן המעי הגס יוכר כתאונת עבודה
התובע הועסק כאזרח עובד צה"ל במפעל לייצור טנקים בבסיס תל השומר, ומשנת 1986 ואילך, הוצב בתפקיד שהצריך קידוח חורים בפלטות פלדה ומתכת...

תביעה להכרה בתאונת עבודה הוגשה באיחור של 20 שנה
בית הדין לעבודה בחיפה דחה תביעה להכרה בפגיעה כ"תאונת עבודה" מחמת שיהוי של כ-20 שנה...

רופא עצמאי - סתירות בין חקירת הביטוח הלאומי לדיון בבית המשפט
תביעות רבות בנוגע לתאונות עבודה, עלולות להידחות על ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר קיימות סתירות בגרסאות המבוטח...

התמוטטות מני לוי, האם תאונת עבודה?
שש שנים לאחר שהתמוטט כדורגלן מכבי תל אביב, מני לוי, במהלך משחק בירושלים נגד בית"ר המקומית, הוכרה פציעתו כתאונת עבודה על ידי בית הדין לעבודה...

המעביד ישלם דמי פגיעה לעובד, האמנם?

מסגר אשר נפל במסגרת עבודתו במפעל חלונות, הגיש תביעה לביטוח הלאומי לתשלום דמי פגיעה, בגין התאונה...


יחסי עובד מעביד לצורך בחינת זכאות לדמי פגיעה
האם יש להכיר ביחסים בין מסגר לבין מפעל כיחסי עבודה? האם בעקבות ההכרה ביחסי העבודה, תוכר פגיעתו של המסגר כתאונת עבודה על פי משמעותה בחוק?

האם הטרדה מינית תוכר כתאונת עבודה?
חברת הכנסת רוחמה אברהם הניחה על שולחן הכנסת הצעת תיקון לחוק הביטוח הלאומי, אשר לפיה תוכר פגיעה מסוג הטרדה מינית כ"תאונת עבודה" על פי הגדרתה בחוק...

מחלת ריאות אצל מעשן כבד - האם תאונת עבודה?
האם יש להכיר במחלת הריאות ממנה סובל עובד כתאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק, כאשר מדובר באדם שעישן במשך 40 שנה קופסת סיגריות ליום? מה הייתה השפעתן של הסיגריות על התפתחות המחלה, ומה היה חלקו של האבק אליו היה חשוף התובע בעבודתו?


כאבי גב מצטברים לאחר שנה וחצי, האם תאונת עבודה?
האם בית הדין לעבודה יכיר בכאבים בגבו של טכנאי מזגנים, כתאונת עבודה במסגרת תורת המיקרוטראומה, למרות שהתובע עבד בעבודות פיסיות במשך חודשים ספורים בלבד?

תאונת דרכים של עצמאי בדרך לעבודה - האם עובד ברכב מעביד?

בית המשפט העליון קבע כי אין לנכות את סכום הגמלאות מפיצוייו של העצמאי בגין תאונת העבודה, ומפסק הדין עלה שיש להבחין בין פעולותיו של העצמאי בין היותו עובד לבין היותו מעביד...


האם נפילה בחניה בדרך לעבודה היא תאונת עבודה?
האם עובדת אשר נפלה בחנייה מחוץ לביתה, בדרכה להיכנס לאוטו על מנת לנסוע לעבודה, זכאית לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי? מדוע דחה המל"ל את תביעתה והאם בית הדין לעבודה יקבל את טענותיה?

אחריות מעביד בעקבות תאונת עבודה לאחר רשלנות עובד
האם המעביד אחראי לנזקי גוף שנגרמו לעובד בעקבות תאונת עבודה, אשר ארעה לאחר רשלנותו של הנפגע?

הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה
האם פסיכיאטר אשר סבל מאוטם חריף בשריר הלב, בעקבות שיחה קשה עם מטופל ואשתו, הינו "נפגע עבודה" הזכאי לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי?

תביעה נגד המומחה הרפואי מטעם בית המשפט
האם בית המשפט ימנה מומחה רפואי חדש בתיק העוסק ב"תאונת עבודה", לאחר שהתובעת פתחה ב"מסע צלב" נגד המומחה הרפואי שמינה בית המשפט בעצמו...

כאבים ביד בעקבות הקלדה - האם תאונת עבודה?
האם קיים קשר בין הפגיעה באגודליה של התובעת, לבין שעות ההקלדה שלה במסגרת עבודתה כפקידה לאורך השנים? תביעה בעניין זה, להכרה ב"תאונת עבודה", הוגשה לפתחו של בית הדין לעבודה...

הכרה בפריצת דיסק כתאונת עבודה על פי תורת המיקרו-טראומה
התובע עבד באינטל במשך עשר שנים, ארבעה ימים בשבוע, בהיקף של 12.5 לכל משמרת. במשך שלוש השנים האחרונות להעסקתו, כל משמרת בעבודתו של התובע החלה בניקוי מיכלי העיכול...

הגשת תביעה להכרה בתאונת עבודה לאחר שנים בגין מצב נפשי
על פי ההלכה הפסוקה, "חולה נפש" לעניין סעיף 11 לחוק ההתיישנות הוא לא כל אדם הלוקה במחלת נפש, אלא רק אדם, אשר מפאת מחלתו, אינו מסוגל לטפל בענייניו...

חישוב גמלה לאחר החמרה במצב בריאותי, הכיצד?
מאיזה מועד יש לחשב גמלת נכות למבוטח, עת נקבעה לו נכות זמנית בגין ליקוי שמיעה החל ממועד מסוים, ונכות צמיתה בעקבות טנטון החל ממועד מאוחר יותר?

תביעה להכרה בכאבי גב במסגרת תורת המיקרו-טראומה
התובע טען כי בעבר סבל מכאבי גב, ואף ציין שבמהלך שנות ה-90, הרמת שק מלט שגרמה לו לכאבים עזים הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כ"תאונת עבודה"...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>