www.what2do.co.il

דמי פגיעה לעצמאי, מה מגיע לך?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

דמי פגיעה לעצמאי, מה מגיע לך?

המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה לעובדים שכירים ועצמאים שעברו פגיעה בעבודה ועקב כך אינם מסוגלים לעבוד. דמי הפגיעה משולמים עבור פרק הזמן שבו המבוטח לא עבד ונזקק לטיפול רפואי, בניכוי 12 ימי ההיעדרות הראשונים לעובד עצמאי, ולכל היותר עד 13 שבועות שהם 91 ימים, ממחרת יום הפגיעה.

 

דמי פגיעה משולמים כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה כתוצאה מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע, ובתנאי שהנפגע לא מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה, בכפוף לאישור רפואי. עובד עצמאי אשר נעדר מעבודתו עקב הפגיעה מעל 91 ימים, או שנותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה, רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, כדי לקבל קצבת נכות חודשית ותשלומים נוספים, כמו שיקום מקצועי, גמלת ניידות ועוד.

 

מהו שיעור דמי הפגיעה ליום?

 

סעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי שיעור דמי פגיעה לעובד שכיר ועצמאי ליום הוא 75% מהכנסת העובד החייבת בדמי ביטוח, בשלושת החודשים שקדמו לאחד בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה חלקי 90. ניתן לחשב את דמי הפגיעה ליום גם לפי הכנסות העובד בחודש הפגיעה אם התוצאה לטובת העובד.

 

כאשר מדובר בעובד עצמאי, מחושבים דמי פגיעה על פי הכנסתו בשנת המס השוטפת. החישוב מבוסס על הכנסותיו בשלושת החודשים שקדמו לאחד בחודש שבו הפסיק לעבוד כתוצאה מהפגיעה. במקרה של שכיר שהוא גם עצמאי, מחושבים דמי הפגיעה לפי השכר משני המקורות יחד, אולם ההכנסות כעובד עצמאי יובאו בחשבון, רק אם בזמן הפגיעה בעבודה העובד היה רשום במוסד לביטוח לאומי כעצמאי ושילם את דמי הביטוח במועד.

 

כיצד להגיש תביעה לדמי פגיעה?

 

כדי לקבל את התשלום עבור הפגיעה, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי. עצמאי נדרש להגיש טופס תביעה לביטוח לאומי, שבו יצהיר על פרק הזמן שלא עבד כלל או שצמצם את עבודתו כתוצאה מהפגיעה, ועליו למסור את טופס התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה.

 

הנפגע נדרש לתאר בטופס התביעה את הפגיעה ונסיבותיה. עליו לציין את תאריך הפסקת עבודתו עקב הפגיעה ואם חזר לעבודה, יש לציין גם את תאריך שובו לעבודה ופרטים על הטיפול הרפואי שקיבל. הנפגע נדרש לחתום על התביעה במקום המיועד לכך ולחתום על כל הספחים של ויתור על סודיות רפואית המצורפים לטופס התביעה.

 

בנוסף יש לצרף טופס 283 - אישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה עצמאי. הטופס מיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לעצמאי שנפגע בתאונת עבודה. העובד נדרש למלא את הטופס על כל פרטיו ולמסור אותו לקופת החולים שבה הוא חבר.

 

אל תיק התביעה יש לצרף דו"ח מיון מבית החולים שבו טופל מיד לאחר הפגיעה או תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ממחלקת תאונות עבודה בקופת החולים שבה הנפגע חבר. בתעודה הרפואית על הרופא לציין את האבחנה הרפואית והתקופה שבה הנפגע אינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה. יש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית, ואם הפגיעה נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים, יש לצרף דוח מהמשטרה, צילום תעודת ביטוח והעתק מהתביעה לחברת הביטוח.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת עבודה?

מהי תאונת עבודה וכיצד ניתן לתבוע פיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

עצות לנפגעי תאונות עבודה

עצות לנפגעים לאחר תאונת עבודה...מאמרים, פסקי דין ומידע משפטי נוסף. 

תאונות עבודה נוספות

נפגעתי במהלך השתלמות...האם תאונת עבודה? דוגמאות נוספות, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

ועדה רפואית - אחוזי נכות

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

ועדות רפואיות

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.