www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

תביעה לדמי פגיעה בעבודה בהעדר מועד מדויק אודות התרחשות התאונה

האם ניתן לתבוע דמי פגיעה בגין תאונת עבודה למרות היעדר מועד מדויק בנוגע להתרחשות התאונה?


תאונה בפעילות ספורט אתגרי ביום כיף מטעם העבודה - האם תאונת עבודה?

האם תאונה במהלך פעילות ספורט אתגרי במסגרת יום גיבוש מטעם העבודה הינה תאונת עבודה שעל המוסד לביטוח לאומי להכיר בה?


האם ביטוח לאומי יכיר בתאונה שנגרמה לנהג מונית בזמן הפסקת אוכל?

בית הדין לעבודה קבע כי אין להכיר בתאונה שנגרמה לנהג מונית, לטענתו בזמן הפסקת אוכל, כתאונת עבודה...


האם תאונת דרכים בדרך למשיכת משכורת מהבנק היא תאונת עבודה?

בית הדין לעבודה קבע כי תאונת דרכים בדרך לבנק, במטרה למשוך משכורת, איננה תאונת עבודה...


ניוד עובד גרם לאחרון להתקף לב - האם הוא נפגע עבודה?

האם ניוד עובד גרם לאחרון ללקות בהתקף לב? האם לחץ מתמשך בעבודה הינו עילה להכיר בדום לב כתאונת עבודה?


הרמת ארגזים בחנות ירקות בתור תאונת עבודה

אדם אשר עובד בחנות ירקות טען כי הוא נפגע בגבו במהלך הרמת ארגזים. אי לכך, האחרון פנה לביטוח הלאומי והגיש תביעה להכיר בו כנפגע עבודה...


רשלנות עובד הביאה לזיכוי מעסיק מכתב אישום בגין הפרת כללי בטיחות בעבודה

תאונת עבודה בגין רשלנות עובד וזיכוי מעסיק מכתב אישום בגין אי שמירה על כללי בטיחות...


מורה אשר סבלה מהצקות מצד תלמידים טענה כי היא נפגעה נפשית בעבודה

מורה בבית ספר במרכז הארץ טענה כי היא התמוטטה נפשית בעקבות סבל מתמשך בגין הצקות תלמידים...


האם עובדת נפלה מחמת עייפות בדרך הביתה וזאת בשל עומס חריג בעבודה?

אישה העובדת בבית מרקחת טענה כי היא נפלה בדרך הביתה מהעבודה וזאת בשל תשישות מפאת עומס חריג בעבודה. האם מדובר בתאונת עבודה?


תאונה מגן הילדים לבית הוכרה בתור תאונת עבודה

אישה עצמאית נפגעה בתאונת דרכים והגישה למוסד לביטוח לאומי בקשה להכיר בה כנפגעת עבודה. לטענתה, היא הייתה בדרך למשרד אשר נמצא בחדר עבודה בביתה...


הרעלת כרום בעבודה והוכחת קשר להתפתחות סרטן ריאות

האם חשיפה לכרום בעבודה הקימה חזקה כי מדובר במחלת מקצוע שגרמה להתפתחות סרטן ריאות? האם הביטוח הלאומי יצליח לסתור את חזקת מחלת המקצוע?


אימון לקראת הליגה למקומות עבודה והאם הוא פעולה נלווית לעבודה?

האם עובד אשר נפגע במהלך אימון לקראת פתיחת עונת הכדורגל בליגה למקומות עבודה הינו נפגע עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי?


תאונה בחוג מטעם העבודה שנערך מחוץ לשעות העבודה - האם תאונת עבודה?

חברות רבות מעודדות פעילות ספורטיבית של העובדים ולא אחת הן מארגנות ימי ספורט חד פעמיים או קבועים. האם פציעה במהלך אירוע ספורט כגון דא הינה תאונת עבודה? להלן דוגמא למקרה כאמור...


הפרת חובה חקוקה גרמה לתאונת עבודה - האם גם אשם תורם של העובד?

האם הפרת חובה חקוקה מבחינת המעביד, ואי דאגה לתנאי עבודה בטוחים לעובדים, יאיינו הכרה באשם תורם של עובד וותיק ומנוסה לתאונת עבודה?


סיליקוזיס הוכרה כמחלת מקצוע - האם היא גם גרמה להתפתחות סרטן בריאה?

האם עובד אשר נחשף לאבק סיליקה חלה במחלת סיליקוזיס? האם מחלה זו גרמה גם להתפתחות סרטן הריאה?


האם תוכר מחלת מקצוע שהתפתחה בעקבות רגישות לפורמלדהיד?

האם רגישות לפורמלדהיד גרמה לעובד ללקות במחלת עור? האם מדובר במחלת מקצוע?


עבודה בתנאי רעש מזיק ותביעה להכרה בליקוי שמיעה כמחלת מקצוע

האם עבודה בתנאי רעש מזיק הוכחה? האם העובד, הסובל מליקויי שמיעה, יוכר כנפגע עבודה?


תאונת דרכים במהלך הפסקה בעבודה לשם סידורים - האם תאונת עבודה?

האם עובד אשר נפגע במהלך סידורים בעת הפסקה בעבודה יוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה?


העדר רישום פורמאלי בביטוח לאומי ודחיית תביעה של עצמאי לדמי פגיעה

עצמאי אשר נפגע בתאונת עבודה הגיש תביעה לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי דחה את התביעה בגין העדר רישום פורמאלי...


מוות חודשיים לאחר תאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה - האם קצבת תלויים?

האלמנה טענה כי בעלה נפטר בגין "נזקים אשר נגרמו לו חודשיים קודם לכן בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה"...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>