www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רשלנות רפואית

פיצויים לאישה בגין רשלנות באבחון גידול לא ממאיר בראש

בית המשפט העליון עסק בפיצויים המגיעים לאישה שנפגעה בגין רשלנות רפואית באבחון מאוחר של גידול שאיננו ממאיר...


ערעור על פסיקת פיצויים בגין רשלנות בלידה - פסק דין מכוח סעיף 79א'

בית המשפט העליון דן בערעור בנוגע לגובה פיצויים בגין רשלנות רפואית בלידה. האם יש להתערב בפסיקת בית המשפט המחוזי אשר התקבלה בפסק דין פשרה מכוח סעיף 79א לחוק בתי המשפט...


האם רשלנות בגין אי אבחון חסימת מעיים אצל תינוק בן 21 חודשים?

ההורים טענו כי היה ניתן לגלות את חסימת המעיים של המערערת טרם שחרורה מבית החולים לראשונה...


האם רשלנות באי אבחון שדרה שסועה במהלך הריון

האם אי אבחון שדרה שסועה במהלך ההריון הינה עילה להגשת תביעה כנגד בית החולים בגין רשלנות רפואית?


רשלנות רפואית - תביעה נגד מספר גורמים

להלן דוגמא לפסק דין העוסק ברשלנות רפואית. מדובר בתביעה אשר הוגשה כנגד מספר גורמים. בית מהשפט נדרש אפוא לבחון את חלוקת האחריות בין הגורמים הנתבעים השונים...


תביעות רשלנות רפואית - מינוי מומחה

שיתוק מוחין בלידת פג וחלוקת הנזק בתביעת רשלנות רפואית

האם רשלנות רפואית בלידה גרמה לנזקים נוירולוגיים קשים לתינוקת? מהו היקף האחריות של הרופאים המטפלים לנזק?


הארכת מועד להגשת ערעור לאחר דחיית תביעה בגין רשלנות רפואית

רשמת בית המשפט העליון קיבלה את בקשה להארכת מועד להגשת ערעור בתביעה בגין רשלנות רפואית...


הוצאת מסמכים וראיות מהתיק אשר נדון בערכאות קודמות

המסגרת הנורמטיבית להחלטה בעניין הייתה תקנה 437(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. על פי תקנה זו ניתן היה לכלול בסיכומים מוצגים שהם מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט בערכאות הקודמות...


האם היכרות אישית בין שופט לעד מומחה מהווה עילה לפסילת השופט?

בית המשפט העליון דחה בקשת פסילת שופט שהוגשה בשל היכרות בין השופט לבין המומחית שמונתה מטעמו במסגרת התיק...


השתק פלוגתא והשתק עילה בגין מעשה בית דין - תביעת רשלנות בלידה

הרעיון העומד מאחורי מעשה בית דין הינו כי יש להימנע מדיונים והליכים ארוכים ומתמשכים הנתונים לשינוי. על פי עיקרון זה, במצב בו יש השתק עילה או השתק פלוגתא, לא תהיה תביעה נוספת...


דחיית תביעת רשלנות רפואית בלידה (שיתוק מוחין) בשל התיישנות

ישנם מקרים בהם נגרם לאדם נזק חמור ובלתי הפיך בשל אירוע מסוים. בשל כך, האדם הנפגע מגיש תביעה כנגד הגורמים האחראים בדרישת לפיצויים בגין הנזק. אולם, ישנם מקרים בהם תביעה זו נדחית, לא עקב היעדר הוכחת העילה, אלא עקב התיישנות התביעה...


דימום לאחר ניתוח לייזר לתיקון קוצר ראיה גרם לאובדן כושר ראיה

בית המשפט קיבל תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לתיקון קוצר ראיה. מדובר במקרה בו מנותח איבד ראיה בעין מנותחת לאחר ניתוח לייזר...


האם פיצויים בגין רשלנות רפואית למרות שהנזק היה נגרם בכל מקרה?

רשלנות רפואית בגין פגיעה בכליות, שבע שנים לפני שהייתה הפגיעה נגרמת בשל מצב בריאותי קודם...


ערעור על פיצויים שנפסקו לאישה בגין רשלנות רפואית בלידת תאומים

ערעור על גובה הפיצויים אשר נפסקו בתביעת רשלנות רפואית בלידה. בית המשפט העליון הגדיל את סכום הפיצויים מ-650,000 שקלים למיליון שקלים...


האם רשלנות בלידה בגין רישום שגוי של משקל תינוק?

משקלה של תינוקת נרשם בטעות 3,000 ג' במקום 2,750 ג'. האם הטעות ברישום הביאה לשחרור התינוקת ובכך מדובר ברשלנות רפואית?


האם פיצויים בשל בחירת מסלול רפואי שהוביל לכריתת שד ללא הסכמה מדעת

פיצויים בגין כריתת שד אשר נעשתה לאחר בחירה במסלול רפואי ללא הסכמה מדעת...


<<   הקודם  1  2  3  4