www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - נזקי גוף - פגיעות אחרות

לקוחה אשר נתקלה באחד העובדים בחנות תקבל פיצויים מבעל העסק

אישה מבוגרת, אשר ביקשה לרכוש ירקות בחנות, נפגעה בעינה כתוצאה מהתנגשות במרפקו של אחד העובדים במקום...


תביעה נגד מרכז פרס לשלום בעקבות טביעה של קטין פלשתינאי בחוף באשקלון

ביוני 2008, קבוצת ילדים פלשתינאים ובני משפחותיהם התאספה לטיול מאורגן מטעם מרכז פרס לשלום...


תינוק נפל ממיטת נוער והוריו הגישו תביעה בגין רשלנות כנגד יצרנית הרהיט

נפילה של תינוק ממיטת נוער ותביעה של הוריו כנגד חברת הרהיטים אשר יצרה את המיטה. האם מדובר ברשלנות מקצועית?


פיצויים מהעירייה בעקבות תאונה בשטח פרטי, האמנם?

פעמים רבות, מונחות לפתחן של הערכאות המשפטיות תביעות בגין תאונות ברחוב אשר מוגשות כנגד העירייה וגורמים נוספים...


תביעת אישה בהריון כנגד מע"צ בגין הישענות על גדר שקרסה

בית המשפט פסק פיצויים לאישה בהריון אשר נפגעה כאשר נשענה על גדר שקרסה. מדובר בתביעה כנגד מע"צ...


אחריות קק"ל לפיצוי מטייל שנפגע מנפילת ענף עץ איקליפטוס בנחל חרוד

בית המשפט פסק פיצויים בסך 600,000 שקלים לאדם אשר נפגע מנפילת ענף עץ איקליפטוס בנחל חרוד...


אשם תורם לנזקי גוף שנגרמו במסגרת קטטה מאורגנת

בית המשפט פסק פיצויים עבור בחור צעיר שנפצע בקטטה מאורגנת. עם זאת, בית המשפט הטיל על התובע אשם תורם בשיעור של כ-50% היות והוא יזם את הקטטה...


תאונה במגלשת מים ותביעה כנגד לונה גל בחוף גולן

בית המשפט דחה תביעה כנגד פארק המים "לונה גל" בחוף גולן. מדובר בתביעה אשר הוגשה בעקבות תאונה במגלשת מים...


פיצויים למפגין שקט בעקבות אלימות משטרתית

אירועי עמונה ופיצויים לאישה שהפגינה באופן פאסיבי - פסק דין לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט...


מהו נטל ההוכחה לצורך אשפוז פסיכיאטרי כפוי בהליך אזרחי?

מהו נטל ההוכחה הדרוש לשם מתן הוראה בדבר אשפוז פסיכיאטרי כפוי בהליך אזרחי? האם לפי מאזן ההסתברויות או במסגרת מדרג ביניים בין ההליך האזרחי לפלילי?


 


אדם התחשמל למוות בעקבות מגע בין חכה וקו מתח גבוה - תביעה נגד חברת החשמל

האם מגע בין חכה וקו מתח גבוה, אשר גרם למוות כתוצאה מהתחשמלות, הקים עילה לתביעה כנגד חברת החשמל?


חברת שמירה אחראית לפליטת כדור מאקדח של מאבטח

בית המשפט קבע כי חברת שמירה אשר לא הקפידה על נוהלים סבירים התרשלה בהפקדת אקדח בידיו של מאבטח...


האם שחקן כדורגל נפצע בעקבות תנאי מגרש קשים? האם פיצויים?

בית המשפט נדרש לבחון תביעה אשר הוגשה על ידי שחקן כדורגל בקבוצת "הכח עמידר רמת גן". מדובר בתביעה בגין פציעה במשחק אימון במגרש בפארק הלאומי ברמת גן...


פיצויים בסך 240,000 שקלים לצעיר אשר נפל בדיסקוטק

בית המשפט פסק פיצויים בסך 240,000 שקלים לצעיר אשר בילה בדיסקוטק בקיבוץ יגור ונפצע כאשר נפל בדרך לנוחיות במקום...


4.5 מיליון שקלים בגין רשלנות משטרה במניעת רצח

משטרת ישראל תשלם פיצויים בסך 4.5 מיליון שקלים בגין אי מניעת רצח הורים על ידי בנם...


תביעה נגד עירייה בעקבות תאונה ברחוב שלא היו לה עדים זולת הנפגע

להלן דוגמא לתביעה אשר הוגשה בעקבות תאונה ברחוב. הקושי המרכזי אשר עמד לפתחו של התובע במקרה דנן נבע מהעובדה כי לא היו עדים לתאונה המדוברת...


פיצויים לשחקן כדורגל שנפצע ונאלץ לפרוש

מהם הפיצויים אשר יש לפסוק לשחקן כדורגל אשר נפצע במשחק אימון וכתוצאה מהפציעה נאלץ לפרוש מקריירה מקצוענית? מהו אובדן כושר ההשתכרות לעתיד של התובע במקרה דנן?


מחסום אוטומטי בכניסה לחניון בתל אביב פגע בהולך רגל, האם פיצויים?

להלן מקרה במסגרתו בית המשפט פסק לאישה פיצויים בסך 64,000 שקלים, וזאת לאחר שהאחרונה נפגעה ממחסום אוטומטי שירד עליה ופגע בה בכניסה לחניון...


פיצויים לאישה אשר נפגעה באתר עבודות בניה של הרכבת הקלה בי-ם

בית המשפט פסק פיצויים לאישה אשר נפגעה בעת שנפלה באתר עבודות בנייה של הרכבת הקלה בירושלים...


עובד זר אשר נעצר לאחר תום אשרת השהייה שלו יקבל פיצויים בגין כליאת שווא

בית המשפט פסק פיצויים בסך 14,000 שקלים לעובר זר אשר נעצר עם תום אשרת השהייה שלו, וזאת בעקבות אי הבאתו בפני בית משפט במשך 11 ימים...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  לעמוד הבא    >>