www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - נזקי גוף - פגיעות אחרות

פיצויים בעקבות נזקים בסידור שיער לפני חתונה
בית המשפט המחוזי נדרש לדון בתביעה נזיקית שעניינה סידור שיער כושל של התובעת לפני חתונתה...

פיצויים בעקבות נפילה במהלך ירידה מספינה
בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי חברת ספנות אשר מוציאה טיולי נופש לתורכיה, תפצה לקוח אשר מעד בירידה מן הספינה, וכתוצאה מכך נגרמה לו נכות רפואית בשיעור של 5%...

תביעה נגד עיריית הרצליה בעקבות מעידה על מדרכה משובשת
תושבת הרצליה הגישה תביעה נגד העירייה לאחר שמעדה בגין מדרכה שבורה ברחוב בן גוריון בעיר...

פיצויים בעקבות נזקי גוף לאחר נפילה בבריכה
קיבוץ באזור ירושלים ישלם פיצויים ללקוחה אשר החליקה במתחם הבריכה אשר בבעלותו בעודה עושה דרכה בשביל העובר בין מדשאות המתחם לבריכת השחייה...

חסם את רכבו והכה אותו ללא סיבה - ישלם פיצויים
בית המשפט, אם כן, קבע כי על הנהג המכה לשלם פיצויים על סך 8,500 שקלים לנהג המוכה, והשופט אף ציין כי אין ספק שהנתבע אדם מהיר חימה שאינו מסוגל לקחת אחריות על מעשיו...

עיריית ירושלים תפצה אזרח שמעד בגלל מדרכה משובשת
בית משפט השלום בירושלים קבע כי על עיריית הבירה לפצות אדם אשר מעד בגלל מדרכה משובשת במתחם המוניציפאלי שלה...

מי צריך לשלם פיצויים לאישה שנפצעה כשמעדה ברחוב?
בית משפט השלום בתל אביב, השיב ב-10 לספטמבר בנוגע לשאלה מי צריך לשלם פיצויים, לאישה אשר נפלה ונחבלה, בעודה חוצה מנהרה תת קרקעית בעיר...

מה קודם למה? חובת הדיווח או חובת הסודיות של מטפל למטופל

הוגשה תביעה נזיקית, האם היה על המטפל של הנתבע לדווח על מצבו הנפשי למקום עבודתו?     (23.7.09)


פיצוי יינתן למשפחה בדואית על מניעתם מלהיכנס לבריכה

מפעיל הבריכה העירונית באופקים יפצה משפחה בדואית על כך שלא איפשר להם להיכנס לבריכה

(20.07.09)


תביעה לפיצויים מהמדינה בגין פציעה במהלך הפרות סדר בשכונת "שועפט"

תביעה זו עוסקת במקרה מצער, בו תינוק רך, בן כשלושה חודשים, נפגע בראשו במהלך הפרות סדר, בשכונת "שועפט" בירושלים ...


חיוב נהג סירת מרוץ שפגע בשחיין בכנרת והרגו ברשלנותו בפיצויים
חיוב נהג סירת מרוץ שפגע בשחיין בכנרת והרגו ברשלנותו, בתשלום פצויים לתלוייו ויורשיו

חובת זהירות בעלי אולמות שמחה

מהו היקף האחריות המוטל על אולם שמחות והאם ניתן להגיש תביעה כנגד האולם בעקבות רשלנות מבחינתו בעריכת חתונה?


תביעת תושב השטחים שנפגע מפגיעת טיל בעת סיכול ממוקד למבוקש
מחוזי חיפה: דחיית תביעת תושב שומרון שנפגע קשות מפגיעת טיל במכוניתו בשעת סכול ממוקד למבוקש וזאת בגין פטור מאחריות המדינה בפעולה מלחמתית ...

דחיית תביעה לפיצוי נזיקין נגד המדינה וחיילי צה"ל בגין פעילות מבצעית

דחיית תביעה לפיצוי נזיקין נ’ המדינה וחיילי צה"ל בגין ירי במהלך פעילות מבצעית במחנה פליטים ג’בליה שליד עזה


החלת דוקטרינת הסיבתיות העמומה במקרה של הדבקות במחלה

דוקטרינת ה"סיבתיות העמומה" נועדה להתמודד עם בעיית ההוכחה של הקשר הסיבתי. בעיקרון, על מנת שתובע יצליח להוכיח את התקיימותו של קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק, עליו להוכיח כי יש סיכוי של 51% או יותר שהאירוע המזיק התרחש בשל ההתרשלות...


אחריות המשטרה לשיהוי בפינוי נתקף לבית החולים ולגרימת מותו

תביעה כנגד המשטרה בגין רשלנות בפינוי נחקר לטיפול רפואי, לאחר שהאחרון הותקף על ידי אדם אחר...


למי הסמכות לדון בתביעת נזיקין נגד הרשות עקב פיגועי טרור?

מי מוסמך לדון בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו עקב פיגוע טרור, האם ניתן לתבוע את הרשות הפלסטינאית בישראל?


פיצוי של 80,000 בגין רשלנות מכון בריאות וכושר

מתעמלת נפגעה בחדר כושר לאחר שנפלה מההליכון. בית המשפט קבע כי חדר הכושר ישלם פיצויים בגין רשלנותו...


תביעה ייצוגית נגד תנובה בגין סיליקון בחלב

קטעים מפסק הדין נגד חברת תנובה בתביעה ייצוגית בגין בוספת סיליקון בחלב ...


תביעה עקב החלקה במדרגות בקופת חולים

תביעה בגין נזקי גוף אשר נגרמו למטופלת בקופת חולים שהחליקה על המדרגות במקום. האם היה על קופת חולים להתקין במדרגות מעקה ופסים למניעת החלקה?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  לעמוד הבא    >>