www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - נזקי גוף - פגיעות אחרות

פיצויים בגין תאונת צייד

אדם נפגע במהלך ציד חזירי בר בגין ירי בשוגג. האם הוא זכאי לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו?


עתירת אסיר: מבני אסבסט בכלא מסכנים את חייו
עתירת אסיר מכלא דמון בעניין מבני אסבסט בכלא בו הוא שוהה -המסכנים את חייו

תשלום עבור שירותי עורך דין גם כאשר הם ניתנים שלא על ידי עורך דין?

האם תשלום בגין שירותי עורך דין אשר ניתנו שלא על ידי עורך דין? האם מדובר בהפרה של חוק לשכת עורכי הדין, אם לאו?


פסק דין בתאונה עם אופנוע ים וכיסוי ביטוחי

מי אחראי לפצות צעירה אשר נפגעה במהלך רכיבה עם מדריך על אופנוע ים באילת?


תביעה לקבלת תמורת נכס שנמכר בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה

תביעה כנגד קרן קיימת לישראל לתמורה אשר התקבלה בגין מכירת נכס בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה...


זיקוקים - תביעה בגין מופע זיקוקים רשלני

במהלך מופע זיקוקים שבוצע נתזו ניצוצות לעבר גלאי האש באולם וצינורות וזרנוקים לכיבוי אש, הופעלו ונשפכו מים מלוכלכלים על האורחים.


מכון כושר - פיצויים בגין אירוע במכון כושר

האם מכון כושר מחויב לדרוש מהמתעמלים אישור רפואי והאם אי עמידה בדרישה זו עלולה לגלגל לפתחו של מועדון הספורט אחריות במקרה בו אחד המתאמנים לוקה בהתקף לב?


תביעת פיצויים בגין טביעה ורשלנות במחזיקים בחוף
הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בשבתו כבימ"ש לערעורים, קבל את ערעור עזבון המנוח נסאר מג’יד ז"ל ,אשר טבע בכנרת בחוף "סוסיתא", על פסק דין בימ"ש השלום, וקבע כי המועצה האזורית עמק הירדן, קבוץ עין גב, והמבטחות אחראים לטביעתו של המנוח, בנתון לאשם תורם

מכסה ביוב פתוח גרם לתאונה - האם האחריות רובצת לפתחה של העירייה?

קשיש נפל ברחובות בגין התקלות במכסה ביוב פתוח. האם עיריית רחובות תפצה?


תביעת פיצויים בגין הטעיה והתרשלות בבדיקת רכב

רשלנותה של סוכנות מכוניות העוסקת במכירת מכוניות יד שנייה. הסוכנות לא עדכנה את רוכש המכונית בנוגע לתאונה אשר הרכב עבר טרם רכישתו...


החלקה ונפילה בעת חופשה בבית מלון עקב התרשלות

דחיית תביעה בגין החלקה בחדר המקלחות בבית מלון. בית המלון לא התרשל כלפי התובע וניתן לייחס לאחרון רשלנות תורמת בשיעור גבוה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17