www.what2do.co.il

תאונות תלמידים, מי אחראי? על אחריות מורים, רשויות ובטיחות

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תאונות תלמידים, מי אחראי? על אחריות מורים, רשויות ובטיחות

מוסדות החינוך משופעים בפעילויות רבות ומגוונות במסגרת העשייה החינוכית. בפעילויות אלה נפגעים תלמידים כתוצאה מתאונות שאינן מחוייבות המציאות. הגורם המרכזי להתרחשותן של תאונות הוא, כמובן, האדם, התנהגותו, ידיעותיו, ערכיו וכושר השיפוט וקבלת ההחלטות שלו במצבים מסוכנים.


אולם להתרחשותן של תאונות יש היבט נוסף וחשוב, והוא התחום הפיסי הסביבתי. תאונות רבות התרחשו כתוצאה מגורמים שאינם בתחום שליטתם של התלמידים, ולרוב אלו גורמים סביבתיים.
אנו רשאים להניח שהתייחסות נכונה לשני ההיבטים הנזכרים לעיל תביא לצמצום במספר התאונות ובמספר הנפגעים. ניתן להשפיע על כך בצורה משמעותית על ידי נקיטת עמדה ונקיטת האמצעים המתבקשים שעיקרם מרוכזים בחוזר זה.


כך בהקדמה של מנכ"ל משרד החינוך מר בן-ציון דל, חוזר המנהל הכללי – חוזר מיוחד ז’ (התשנ"ז) – נוהלי בטיחות במערכת החינוך.

 

חוזר המנהל הכללי - נוהלי בטיחות במערכת החינוך

 

חוזר המנהל הכללי, אשר פורסם על ידי משרד החינוך התרבות והספורט בחודש אפריל 1997, הוא חוזר מיוחד ז’ (התשנ"ז) – נוהלי בטיחות במערכת החינוך, והוא מקבץ בתוכו הסברים להוראות שבדברי חקיקה שונים ומפרט את הצעדים שעל רשות החינוך המקומית לנקוט כדי למנוע היווצרות מפגעי בטיחות וכדי לשמור על ביטחון התלמידים.

 

חוזר המנכ"ל, בחלקים הרלוונטים הקשורים בתאונות תלמידים, מתייחס למבנה בית הספר, ובין היתר לשערים, לגידור ולשטחי חניה, ומתייחס לבעלי התפקידים השונים ותחום אחריותם:

תפקידו של מנהל המוסד החינוכי:

 

בסעיף 3 לפרק א’, לאחר שנקבע כי על מנהל בית הספר לעשות כל שניתן כדי למנוע תאונות, מפורט (בעמ’ 10) כי:

 

הטיפול במניעת תאונות מתמקד בשני תחומים מרכזיים:

 

  • התחום החינוכי: החינוך לבטיחות ולזהירות
  • התחום המינהלי: הטיפול בליקויים בטיחותיים והסרת מפגעים בטיחותיים.

בסעיף ב’ לפרק ג’ (עמ’ 16) מפורטים תפקידי מנהל המוסד החינוכי: קיום סדרי בטיחות, שילוב נושאי הבטיחות במסגרת תוכנית הלימודים, עדכון והפעלת המורים בענייני בטיחות ומינוי אחראי לפעילות הבטיחות.


כן נקבע בסעיף 2 לפרק א’ כי מנהל בית הספר ומוריו יהיו ערים למוקדים ולאירועים שעלולות להתרחש בהם תאונות, ועליהם לעשות כל שניתן כדי למנוע אותן. אלה המוקדים והאירועים שעלולות להתרחש בהן תאונות בבתי ספר, חצר בית הספר ומסדרונותיו... 

כלומר, על המנהל מוטלת החובה להיות ער לסכנה, להתריע, לעדכן, להזהיר וללמד, ובאופן כללי: לעשות כל שניתן כדי למנוע תאונות.

אחריות הרשות המקומית:

סעיף ג’ 1 בפרק א’ לחוזר המנכ"ל ("הבטחת תנאי הבטיחות במוסדות החינוך") קובע את תחומי הפעולה והאחריות של הרשות המקומית בנוגע לבטיחות:
"...

 

  • הרשות המקומית (הבעלות) אחראית לתקינות המבנים, המקלטים, המתקנים והחצרות הכלולים בשטח של מוסד החינוך ושל דרכי הגישה אליו.
  •  רשות החינוך (הבעלות) אחראית לתכנון בדק בית, שיפוצים ותיקונים בטיחותיים במוסדות החינוך שבבעלותה...
  •  הרשות המקומית (הבעלות) תפעיל את שירותיה, כגון שירותי אחזקה ובדק-בית, שירותי תברואה וכיו"ב, כדי לתקן או להסיר את המפגעים העלולים לגרום לתאונות במוסדות חינוך".


ובסעיף 2 :

 

  • הרשות המקומית (הבעלות) תפעל לתיקון כל מפגע בטיחותי שהדו"ח של מדריכי הבטיחות מצביע עליו או שמנהל מוסד החינוך הביא לידיעתה ואין ביכולתו של המוסד לתקנו בכוחות עצמו.
  • הרשות המקומית (הבעלות) תמנה ממונה על הבטיחות במוסדות חינוך, שיטפל בדו"חות הביקורת ובפניות של מנהלי מוסדות חינוך, בהתאם להוראות שלעיל. הממונה יקיים קשר ישיר עם מדריך הבטיחות ועם הממונה על הבטיחות במחוז, ויתאם עמם את כל הפעולות הנוגעות לבטיחות במוסדות שבטיפולו. כל עוד לא מונה עובד מיוחד לתפקיד זה, יטפל מנהל המחלקה לחינוך גם בענייני בטיחות" (עמ’ 11-12).


דהיינו: האחריות למנות מומחה בטיחות, לבצע סקרים, לבדוק מפגעים ולתקן את הליקויים – מוטלת במקרה זה על העירייה.


דו"ח המנכ"ל מטיל אחריות גם על בעלי תפקידים נוספים כגון על המפקח (עליו מוטל לערוך סיורים במוסדות החינוך ולבדוק את הערכות המוסד לבטיחות וכן להפיק לקחים מתאונות- סעיף ב4, עמ’ 17), ועל הממונה על הבטיחות בלשכה המחוזית (שעליו לטפל, בין היתר, בנושאים המנהליים והארגוניים בענייני בטיחות במוסדות חינוך, לעקוב אחר פעילות המוסד, לטפל בפניות מוסדות החינוך, לבצע רישום של מפגעים, ולתבוע בעת הצורך מהרשות המקומית את תיקונם – סעיף ב5, עמ’ 17-18). המאשימה הבהירה כי נגד גורמים אחרים בעיריה לא הוגש כתב אישום, בשל העדר ראיות מספיקות. 

סדרי הבטיחות בחצר בית הספר והסדרים שונים הנוגעים לבטיחות בדרכים:

 

סעיפים לדוגמא:

פרק ד’ סעיף ב1 לחוזר מנכ"ל, עמ’ 122, קובע כי בחצר של בית-הספר שלומדים בו 400 תלמידים ומעלה חובה להתקין שני שערי כניסה ויציאה. מיקום הכניסות ותכנונן חייבים להבטיח יציאה בטוחה מחצר בית הספר...כן תוגן היציאה באמצעות מעקה בטיחות ממתכת..."

ס"ק 3 לפרק ד’ קובע כי חובה לגדר את מגרש בית הספר מכל עבריו.

 

בנוגע לחנייה, ס"ק 4, קובע כי שטח החנייה לרכב מנועי לצורכי בית הספר יהיה מחוץ לחצר המוסד. הגישה בכלי רכב אל שטח החנייה תהיה ישירה מבחוץ; היא לא תעבור בתחום מגרש בית הספר ולא תחצה צירי תנועה של תלמידים".

 

בסעיף ג, "החצר ותכולתה", נקבע בסעיף 1 א כי "תכנון החצר וארגונה צריכים להבטיח אפשרות תנועה ופעילות של תלמידים בתנאי בטיחות מרבית..." (עמ’ 124).

 

לסיכום,

 

מהמפורט לעיל, במקרה של תאונת תלמיד בבית הספר ייבחן מצב בית הספר בעת התאונה, לרבות המתחמים המקיפים אותו, הכניסות אליו וקריטריונים נוספים כפי הנדרש בחוזר המנכ"ל.

 

אם ילדך נפגע אנו ממליצים לך לפנות אך עורך דין העוסק בתחום הנזיקין להערכת סיכויי תביעתך מול חברות הביטוח והגורם המתרשל. חשוב לדעת כי בתביעת נזיקין במרבית משרדי עורכי הדין תוכלו לקבל יעוץ משפטי ראשוני ללא כל תשלום או התחייבות.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות תלמידים - תאונות ילדים

את מי תובעים במקרה של נזקי גוף לילד לאחר תאונה? האם ילדך מבוטח בפוליסת ביטוח? מאמרים , פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פגיעות במתקני ספורט, שעשועים

ילדך נפגע תוך משחק במתקן שעשוע? בחצר המשחקים? בבריכה? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פגיעות ברחוב - תאונה בשטח ציבורי

נפגעת עקב מפגע ברחוב? נגרם לך נזק? מאמרים, פסקי דין ופנייה אל עורכי דין באתר... 

חיה מועדת - נשיכת כלב

את מי תובעים במקרה של נשיכת כלב? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הנזיקין... 

זכויות נפגעי עבירה| קורבנות משפט פלילי ועבירות מין

חשוב מאוד כי נפגעי עבירה יכירו את החוק ויהיו מודעים לזכויותיהם. עמידה על זכויותיכם כנפגעי עבירה יכולה לסייע רבות בהתמודדות עם המשקעים .... 

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

תאונות אופניים

נפגעתם בתאונת אופניים? שוקלים הגשת תביעה בגין תאונת אופניים? האם תאונת אופניים הינה תאונת דרכים? ממי ניתן לתבוע פיצויים? 

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין

נפגעת? איך להיזהר מטעויות בדרך להכנת תביעת פיצויים מקצועית ... כנסו ותרוויחו! 

תאונות בחו"ל - איך לתבוע פיצויים

נפגעת בתאונה במדינה זרה? נגרמו לך נזקים? איך לתבוע פיצויים ועצות נוספות.... 

שאלות ותשובות - נזקי גוף

נפגעת בתאונה? שאלות נפוצות שנשאלו ע"י גולשים בתחום הנזיקין - תאונות, נזקי גוף ופיצויים.... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.