www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונת עבודה

איך להגיש תביעת הכרה בפגיעה בעבודה לחיילים בקבע?
חיילים המשרתים בצבא קבע ובכוחות הביטחון, שנפצעו במהלך פעילות לא מבצעית או שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מוגדרת כמחלת שירות, נדרשים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה בביטוח לאומי במקום למשרד הביטחון.

הכרה במחלת טטנוס כפגיעה בעבודה, באילו מקרים?
מחלת טטנוס נגרמת מרעלן המופרש על ידי חיידק המצוי באדמה חקלאית, בקרקע עירונית, באבק, במעי ובהפרשות של בעלי חיים ובצואת בני אדם. ביטוח לאומי מכיר בטטנוס כמחלת מקצוע אצל חקלאים, גננות, מטפלים בבעלי חיים, או עובדי מכונים או מעבדות הבאים במגע עם הרעלים.

גלאוקומה מחלת מקצוע, מה מגיע לכם?
כאשר למקום ולתנאי העבודה ישנה השפעה על הירידה בראייה של העובד, פגיעה בראייה היקפית או גלאוקומה ניתן לתבוע זכויות מביטוח לאומי ומהמעסיק על בסיס מחלת מקצוע או תאונת עבודה.

באילו מקרים פסוריאזיס מוכר כפגיעה בעבודה?
חולה פסוריאזיס שלקה במחלה בשל תנאי עבודתו, כמו לחץ נפשי גבוה או חשיפה לחומרים מסוכנים, עשוי להיות זכאי בהתקיים תנאים מסוימים, לפיצויים מביטוח לאומי.

סיוע בשכר דירה לנפגעי עבודה, מה מגיע לכם?
משרד הבינוי והשיכון מסייע בשכר דירה לעובדים אשר נפגעו בתאונת עבודה, וכתוצאה מכך נותרה להם נכות צמיתה והם זכאים לקצבה חודשית או למענק ולהטבות נוספות שיסייעו להם להשתקם.

תאונת עבודה באתר בניה, את מי תובעים?
האחריות באתר בניה מוטלת בדרך כלל על הקבלן או על בעל הנכס, ועליהם מוטלת חובה מוגברת למנוע אירועים ומצבים שעלולים לגרום לפגיעה כלשהי בעובדים ולסכן את ביטחונם ובריאותם.

נפילה מסולם בעבודה, איך להגיש תביעת פיצויים?
נפילה מסולם במהלך העבודה, עלולה להיגרם בשל רשלנות המעסיק עקב אי אספקת סולם תקין ויציב, אי אספקת משטח עבודה בטוח, או אי הצבת עובד נוסף כדי שיוכל לייצב ולהחזיק את הסולם.

איך לקבל פיצויים בגין החלקה על רצפה רטובה בעבודה?
כל עובד המבוטח בביטוח לאומי זכאי לקבל פיצויים במקרה של תאונת עבודה, גם כאשר הפגיעה נבעה מהחלקה על רצפה רטובה במקום העבודה.

מחלת מקצוע מיתרי הקול – האם צרידות נחשבת לתאונת עבודה?
צרידות קבועה נחשבת לנכות רפואית ובמקרים רבים עובדים אשר נפגעו במסגרת עבודתם במיתרי הקול, זכאים לקבל פיצויים מביטוח לאומי בגין אובדן כושר השתכרות לעבר ולעתיד.

כיצד להגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה?
נפגע עבודה שאינו מסכים עם תוצאות ההחלטה של הוועדה הרפואית לגבי דרגות הנכות שנקבעו לו, רשאי לפנות לוועדת ערר ולהגיש ערעור מנומק ומבוסס.

באילו מקרים יוכר קטרקט כמחלת מקצוע?
קטרקט מוכר כמחלת מקצוע במקרים מסוימים שבהם הגורם לתופעה הוא חשיפה לחום גבוה או לרעלים כתוצאה מעבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום במפעלים של מתכות, זכוכיות ואמייל.

זכאות לטיפול סיעודי לאחר תאונת עבודה
עובד שנפגע כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע, והמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה, זכאי לקבל טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי.

מהן זכויות בני משפחה של של עובד שנפטר עקב תאונת עבודה?
בני המשפחה של עובד שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה זכאים לקבל מביטוח לאומי מענקים כספיים, תשלום עבור דמי הקבורה מענקים עבור אירועים שונים בחייהם ומענק פטירה.

תאונת דרכים בדרך לעבודה - מה עושים?
עובד שנפגע בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בחזרה, זכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. עובד שקיבל דמי פגיעה, ונותר עם נכות כתוצאה מהתאונה עשוי להיות זכאי גם לגמלת נכות מעבודה.

טיפולי שיניים לנפגע בתאונת עבודה
עובד שנפגע במהלך עבודתו זכאי לקבל טיפול שיניים על חשבון קופת חולים, במקרה שהשיניים ניזוקו כתוצאה מהפגיעה בעבודה. היקף הטיפול נקבע על ידי רופא מטעם קופת החולים.

תביעה לשיקום מקצועי לנפגעי עבודה
עובד שנפגע במסגרת עבודתו ואינו מסוגל לשוב לתפקידו עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי מטעם ביטוח לאומי. השיקום כולל הכשרה מקצועית וסיוע בהשמה במקצוע החדש.

האם מתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות זכאי לפיצויים?
מתנדב שנפגע בתאונה בדרך למקום ההתנדבות, במהלכה או בדרך ממנה, זכאי לכל הזכויות הקבועות בחוק לעובד, וביכולתו למצות את זכויותיו באמצעות פניה למוסד לביטוח לאומי בהגשת הטפסים המתאימים למתנדבים.

תאונת עבודה לעובדי משרד החינוך
מורה שנפגע במהלך עבודתו בבית הספר, וגננת שנפצעה בגן הילדים, בדרך לעבודתם או בחזרה, זכאים לקבל דמי פגיעה. לשם כך משרד החינוך, נדרש להגיש תביעה לביטוח לאומי בשם העובד.

החמרת מצב לאחר תאונת עבודה
עובד שנפגע במהלך עבודתו, ופציעתו הוכרה על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה זכאי לקבל דמי פגיעה ותשלומים נוספים על פי חומרת מצבו הבריאותי. במקרה שחלה החמרה יש להגיש תביעה לדיון מחדש בדרגת הנכות.

באילו מקרים הרעלה כתוצאה מחשיפה לחומרים רעילים בעבודה נחשבת למחלת מקצוע?
במקומות עבודה רבים נחשפים עובדים לחומרים רעילים, שעלולים לגרום נזק חמור. עובד שנפגע כתוצאה מהרעלה בעבודה יהיה זכאי לפיצויים מביטוח לאומי כל עוד פגיעתו הוכרה כמחלת מקצוע.

1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא   >>