www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונת עבודה

תסמונת התעלה הקרפלית בתור תאונת עבודה
אימתי תוכר תסמונת התעלה הקרפלית בתור תאונת עבודה? האם מדובר במחלת מקצוע? כיצד מוכיחים זאת על בסיס תורת המיקרוטראומה?

ההבדל בין סיכון סביר לבין סיכון בלתי סביר - אחריות המעביד
האם עובד זכאי לפיצויים מהמעביד בין רשלנותו בשמירה על ביטחונו של הנפגע? מהו סיכון סביר ומהו סיכון בלתי סביר? מה ההבדל בין סבון על רצפת המפעל לבין החלקה במדרגות המפעל?

טנטון - מהן פניות חוזרת ונשנות לקבלת טיפול רפואי אשר יתועד?
עובדים רבים סובלים, בעקבות חשיפה לרעש מזיק במקום העבודה, מליקויי שמיעה שונים. לעיתים, מדובר ברעש תמידי באוזניים אשר מכונה טנטון. אחת הדרכים להוכיח טנטון הינה על ידי הצגת רישום רפואי של פניות חוזרות ונשנות בעניין זה...

אחריות אישית של בעל מניות או אורגן בחברה, לנזקי עובד בתאונת עבודה
האם קיימת אחריות אישית של מנהל עבודה, או בעל מניות בחברה, בגין נזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה מתאונת עבודה...

האם מעביד אחראי לפציעה של עובד שביצע פעולה פשוטה?
חובת האחריות המוטלת על מעביד, לדאוג לתנאי עבודה בטיחותיים ותדריכים מתאימים, איננה חובה מוחלטת. במקרים בהם עובד נפצע במהלך ביצוע פעולה פשוטה, לא בטוח שיהיה ניתן לתבוע את המעביד בגין רשלנות...

הקשר הסיבתי בתורת המיקרוטראומה
מהו הקשר הסיבתי הדרוש על מנת להוכיח כי תנאי העבודה גרמו לפגיעה בעבודה מכוח תורת המיקרוטראומה? להלן הסבר ודוגמאות מהפסיקה...

ראיות לסתור קביעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי
תאונת דרכים הוכרה בתור תאונת עבודה ונכות נקבעה על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. האם חברת ביטוח יכולה להציג ראיות לסתור קביעה זו?

תאונת עבודה בפתח הבית - מגמות בפסיקה
מהן המגמות בפסיקה בנוגע לתאונת עבודה אשר נגרמת לעובד בפתח ביתו, בעת החזרה מהעבודה או במהלך דרכו לעבודה?

טיפול בקשישים ותאונות עבודה
עובדים סיעודיים רבים טוענים מדי שנה כי יש להכיר בהם כנפגעי עבודה. לטענת עובדים אלו, העבודה הקשה עם הקשישים הסיעודיים, הדורשת מהם מאמצים פיסיים יומיומיים, פוגעת פעמים רבות בגופם ובנפשם...

בקע מפשעתי בתור תאונת עבודה, האמנם?
בקע מפשעתי הינה תופעה אשר גברים רבים סובלים ממנה והסיבות אליה הינן רבות. כמו כן, ישנה סברה (שאינה חד משמעית) כי בקע משפעתי יכול להתפתח גם לאחר פעילות גופנית מאומצת...

ליקויי שמיעה בתור תאונת עבודה - חשיבות כמות הפניות לטיפול רפואי
השופטים הוסיפו גם כי אין להתחשב בתלונות אשר נרשמו לאחר מועד הגשת התביעה לביטוח הלאומי ואין להחשיב פניות לטיפול רפואי לאחר הכנת טופס התביעה..

חוות דעת סותרות, האם העובד יהנה מהספק?
מן הפסיקה ידוע כי במקום בו מוצגות בפני בית הדין שתי חוות דעת מומחים, כאשר אחת תומכת בטענותיו של הנפגע ואילו השנייה שוללת אותן ומצדדת בביטוח הלאומי, יש לתת לעובד ליהנות מן הספק...

האם ימונה מומחה רפואי בנוסף בהתאם לבקשת התובע?
האם בית הדין לעבודה יאשר מינוי מומחה רפואי נוסף? מתי מאשר בית הדין מינוי שכזה? מהו משקלה של חוות הדעת הראשונה?

תקיפה בעבודה - האם תאונת עבודה?
האם תקיפה במהלך העבודה הינה תאונת עבודה על פי הגדרתה בחוק? קראו עוד...

החמרה במצב בריאותי לאחר תאונת עבודה
האם ניתן להגיש תביעה להחמרה במצב בריאותי לאחר הכרה בפגיעה בעבודה כ"תאונת עבודה" על ידי המוסד לביטוח לאומי? קראו עוד...

כאב וסבל, איך מחשבים?
ההיגיון העומד מאחורי מנגנון זה, המפלה לכאורה את הנפגעים בתאונות דרכים, נובע מאשמתו התורמת של הנפגע בתאונה הקשורה לעבודה, לעומת תאונת דרכים (עליה הוא נושא אחריות מוחלטת להימצאותו ברכב)...

אשם תורם בתאונת עבודה
מהו אשמת "אשם תורם" בתאונות עובדה? כיצד מחשבים אותה? קראו עוד ...

זו לא תאונת עבודה אם הרופא לא רשם במפורש
מהם חשיבותם של המסמכים הרפואיים המדויקים, אשר מוגשים לביטוח לאומי, במקרים של תאונת עבודה? בית הדין לעבודה רואה ערך רב במסמכים הראשוניים המוגשים לביטוח הלאומי, וזו משום שלא תמיד ישנם דרכים אחרות היכולות להעניק עדות תומכת בטענות הנפגע...

חישוב פיצויים במקרה של תביעת נזקי גוף
על סמך אלו קריטריונים מחשבים פיצויים לנפגע בגין נזקי גוף שנגרמו ...גלה עוד על הזכויות שלך!

נזק נפשי בעבודה, האם תאונת עבודה?
האם נזק נפשי הנגרם תוך עבודה יזכה להכרה כתאונת עבודה בביטוח לאומי? כאן תמצאו מאמרים, פסיקה וחקיקה בתחום.

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא   >>