www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונת עבודה

מחלת מקצוע מיתרי הקול – האם צרידות נחשבת לתאונת עבודה?
צרידות קבועה נחשבת לנכות רפואית ובמקרים רבים עובדים אשר נפגעו במסגרת עבודתם במיתרי הקול, זכאים לקבל פיצויים מביטוח לאומי בגין אובדן כושר השתכרות לעבר ולעתיד.

כיצד להגיש ערעור על החלטת ועדה רפואית לנכות מעבודה?
נפגע עבודה שאינו מסכים עם תוצאות ההחלטה של הוועדה הרפואית לגבי דרגות הנכות שנקבעו לו, רשאי לפנות לוועדת ערר ולהגיש ערעור מנומק ומבוסס.

באילו מקרים יוכר קטרקט כמחלת מקצוע?
קטרקט מוכר כמחלת מקצוע במקרים מסוימים שבהם הגורם לתופעה הוא חשיפה לחום גבוה או לרעלים כתוצאה מעבודה הכרוכה בחשיפה ישירה לקרינת חום במפעלים של מתכות, זכוכיות ואמייל.

זכאות לטיפול סיעודי לאחר תאונת עבודה
עובד שנפגע כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע, והמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה, זכאי לקבל טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי.

מהן זכויות בני משפחה של של עובד שנפטר עקב תאונת עבודה?
בני המשפחה של עובד שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה זכאים לקבל מביטוח לאומי מענקים כספיים, תשלום עבור דמי הקבורה מענקים עבור אירועים שונים בחייהם ומענק פטירה.

תאונת דרכים בדרך לעבודה - מה עושים?
עובד שנפגע בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בחזרה, זכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. עובד שקיבל דמי פגיעה, ונותר עם נכות כתוצאה מהתאונה עשוי להיות זכאי גם לגמלת נכות מעבודה.

טיפולי שיניים לנפגע בתאונת עבודה
עובד שנפגע במהלך עבודתו זכאי לקבל טיפול שיניים על חשבון קופת חולים, במקרה שהשיניים ניזוקו כתוצאה מהפגיעה בעבודה. היקף הטיפול נקבע על ידי רופא מטעם קופת החולים.

תביעה לשיקום מקצועי לנפגעי עבודה
עובד שנפגע במסגרת עבודתו ואינו מסוגל לשוב לתפקידו עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי מטעם ביטוח לאומי. השיקום כולל הכשרה מקצועית וסיוע בהשמה במקצוע החדש.

האם מתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות זכאי לפיצויים?
מתנדב שנפגע בתאונה בדרך למקום ההתנדבות, במהלכה או בדרך ממנה, זכאי לכל הזכויות הקבועות בחוק לעובד, וביכולתו למצות את זכויותיו באמצעות פניה למוסד לביטוח לאומי בהגשת הטפסים המתאימים למתנדבים.

תאונת עבודה לעובדי משרד החינוך
מורה שנפגע במהלך עבודתו בבית הספר, וגננת שנפצעה בגן הילדים, בדרך לעבודתם או בחזרה, זכאים לקבל דמי פגיעה. לשם כך משרד החינוך, נדרש להגיש תביעה לביטוח לאומי בשם העובד.

החמרת מצב לאחר תאונת עבודה
עובד שנפגע במהלך עבודתו, ופציעתו הוכרה על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה זכאי לקבל דמי פגיעה ותשלומים נוספים על פי חומרת מצבו הבריאותי. במקרה שחלה החמרה יש להגיש תביעה לדיון מחדש בדרגת הנכות.

באילו מקרים הרעלה כתוצאה מחשיפה לחומרים רעילים בעבודה נחשבת למחלת מקצוע?
במקומות עבודה רבים נחשפים עובדים לחומרים רעילים, שעלולים לגרום נזק חמור. עובד שנפגע כתוצאה מהרעלה בעבודה יהיה זכאי לפיצויים מביטוח לאומי כל עוד פגיעתו הוכרה כמחלת מקצוע.

תאונת עבודה בחו"ל: זכויות עובד בגין תאונת עבודה שהתרחשה בחו"ל
אזרח ישראלי שנפגע בזמן עבודתו בחו"ל עשוי להיות זכאי לקבל דמי פגיעה מביטוח לאומי, במקרה שנפגע באופן המונע ממנו להמשיך בעבודתו, ובנוסף לתבוע את המעסיק במקרה של רשלנות.

ימי מחלה בתאונת עבודה: האם מגיע לעובד דמי מחלה בגין תאונת עבודה?
עובד שנעדר מעבודתו בעקבות פציעה מתאונת עבודה אינו זכאי לתשלום דמי מחלה ממעסיקו, אלא לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה.

פגיעה בעבודה לאחר גיל פרישה
האם עובד שהגיע לגיל פרישה אך המשיך לעבוד ובמסגרת עבודתו נפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי?

כיצד למלא טופס 250 עבור נפגעי עבודה?
טופס 250 של ביטוח לאומי מהווה בקשה למתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה, ומיועד לעובדים שכירים שנפצעו בתאונת עבודה. כדי שלטופס יהיה תוקף יש צורך במילוי פרטים רלוונטיים וחתימת המעסיק.

האם ניתן להכיר במחלת סוכרת כתאונת עבודה?
מתח נפשי גבוה ואירוע חריג במהלך העבודה עלולים לגרום לסוכרת, שהיא מחלה קשה וחשוכת מרפא. כדי להכיר בהתפרצות הסוכרת כתאונת עבודה יש להוכיח באמצעות ראיות מספקות כי אירוע פתאומי במסגרת העבודה גרם להיווצרות המחלה.

פגיעה בגב בעבודה: באילו מקרים תוכר פגיעה בגב כתאונת עבודה?
עובדים שמרימים משאות כבדים במסגרת עבודתם עלולים להיפגע בגב, ועקב כך לאבד את כושר העבודה. כך גם נהגים מקצועיים שנוהגים במשך שעות ארוכות על דרכי עפר וכבישים משובשים.

הכרת ביטוח לאומי בהרעלת ארסן כמחלת מקצוע
הרעלת ארסן מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כמחלת מקצוע, ועובד שנפגע כתוצאה מחשיפה לחומר המסוכן, זכאי לקבל פיצויים וקצבאות שונות, בהתאם לרמת פגיעתו.

אקזמה כמחלת מקצוע - האם מדובר בפגיעה בעבודה?
האם אקזמה יכולה להיות מחלת מקצוע? איך מוכיחים כי דלקת בעור הינה תאונת עבודה?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא   >>