www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות תלמידים

פיצויים לקטין אשר לומד בפנימיה לילדים הסובלים מבעיות התנהגות

בית המשפט פסק פיצויים בסך 17,000 שקלים לקטין אשר נפגע מזריקת אבן במהלך לימודיו בפנימייה ובית ספר לילדים בעלי בעיות התנהגות...


ילד נפל מגג מקלט ואחריות עירייה לפיצויים

ילד אשר נפל מגג מקלט בגיל 5 וחצי הגיש תביעה כנגד עיריית לוד בגין רשלנות. בית המשפט קיבל את התביעה ופסק פיצויים לקטין (אשר לא היה קטין בעת הגשת התביעה)...


האם פיצויים לתלמיד שנפצע בחצר בית הספר במהלך חופשת הקיץ?

בית המשפט העליון דחה ערעור אשר הונח לפתחו כנגד פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי, ואשר במסגרתו נדחתה תביעתו של קטין והוריו בגין תאונה בעת טיפוס על מבנה בחצר בית ספר במהלך חופשת הקיץ...


פציעה בשיעור ג'ודו בטכניון - פיצויים לסטודנט

פעילות ספורטיבית ידועה כפעילות הטובה לגוף ולנפש. עם זאת, לעיתים, פעילות זו טומנת בחובה סיכונים שונים...


האם פיצויים לילד שנפגע במהלך משחק?

בית המשפט דחה תביעת פיצויים אשר הוגשה בעקבות פציעה שנגרמה במהלך משחק ילדים. בית המשפט קבע כי ה"ילד הפוגע" לא היה חייב כלפי "הילד הנפגע" בחובת הזהירות הקונקרטית...


האם משרד החינוך אחראי לפציעה של תלמיד במהלך תרגיל בבית הספר?

במהלך תרגיל הכנה בבית ספר להתמודדות עם אירוע של רעידת אדמה, נפצע אחד התלמידים. האם אחריות לפיצוי מוטלת גם על משרד החינוך?


האם מורה אחראי לנזקים שנגרמו לתלמיד בכיתתו במהלך קטטה כאשר הוא בחדר?

מורה היה בכיתה כאשר שני תלמידים החלו להתקוטט. האם המורה אחראי לנזקים שנגרמו לאחר הילדים במהלך הקטטה?


תלמידים בג'נין נפגעו בגין התפוצצות רימון, האם רשלנות המדינה?

הבסיס הצה"לי "שאנור", אותו הכירו היטב בעיקר לוחמי חטיבת הצנחנים, ננטש במסגרת תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה בשנת 2006...


האם ילד אשר נפגע בקייטנה במהלך גלישה במגלשה מתנפחת יזכה לפיצויים?

ילדים רבים בישראל מבלים בקייטנות במהלך חופשת הקיץ. אי לכך, תאונות תלמידים אינן תופעה אשר מאפיינת רק את שנת הלימודים...


תאונה בגן ילדים - 200,000 שקלים פיצויים

בית המשפט פסק פיצויים בסך 200,000 שקלים בגין תאונה בגן ילדים בתל אביב. האם הגננת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה מתוקף תפקידה?


העדר כיסוי ביטוחי ונפילת קטינה במעון - פיצויים בסך 40,000 שקלים

בית המשפט פסק פיצויים עבור קטינה והוריה לאחר שהפעוטה נפלה מידיה של מטפלת בפעוטון. כתוצאה מהתאונה נגרמו לפעוטה נזקי גוף בראשה והיא סובלת כיום מצלקת בקרקפתה לאחר שהייתה צריכה לעבור ניתוח...


רשלנות מטופלת בפעוטון בגין נפילת תינוק ממתקן החלתה, האמנם?

אחת החששות הגדולים של הורים הינו הטיפול אשר לו זוכים ילדיהם בעת שהם נמצאים בפעוטון. חשש זה התממש, לצערם, לזוג הורים באזור חיפה...


קייטנה לא דאגה לפוליסת ביטוח תאונות אישיות - האם תשלם פיצויים?

האם קייטנת כדורגל, אשר לא דאגה לבטח את הילדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, תהיה אחראית לשלם פיצויים לאחר פציעה של ילד בן שבע? 7.4.11


תביעה נגד משרד החינוך בעקבות טביעת תלמיד בטיול שנתי

האם משפחתו של תלמיד תיכון בירושלים, אשר טבע בבריכות הגופרית המחוממות בחמי טבריה, תהיה זכאית לפיצויים ממשרד החינוך, המדינה ובית הספר?


סטונדטיות לקו בשחפת בעת ביקור במתקן מעצר במסגרת הלימודים

האם האוניברסיטה העברית תשלם פיצויים לשתי סטונדטיות אשר לקו בשחפת לאחר ביקור במתקן מעצר במסגרת לימודי משפטים?


מורה אשר הורשע בפלילים בתקיפת תלמיד ישלם לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף

האם תלמיד אשר התחצף למורה, וידוע כתלמיד בעייתי, לא יהיה זכאי לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מתקיפת המורה?


פציעה במהלך שיעור התעמלות - פיצויים לתלמידה שנפגעה

פיצויים לתלמידה אשר נפגעה בשיעור התעמלות. רשת בתי הספר "אורט", ומשרד החינוך, ישלמו פיצויים לתלמידה אשר נפגעה במהלך תרגיל בשיעור ספורט...


פעוט נפגע בתאונת דרכים לאחר אי סגירת שער הפעוטון

האם רשלנותה של בעלת פעוטון גרמה לפגיעתו של פעוט בתאונת דרכים? האם אי סגירת שער הפעוטון למשך דקות ספורות עולה כדי רשלנות מצידה של מפעילת הפעוטון?


פיצויים בגין נזקי גוף לילד שנפגע בביצוע קפיצת פארקור בהפסקה בבית הספר

פעמים רבות ילדים נפצעים במהלך הפסקות בבית הספר. האם בכל מקרה בו ילד נפצע בגין משחק קונדס או השתוללות, קיימת אחריות בנזיקין המונחת על כתפי בית הספר? מהו היקפה של אחריות זו והאם ניתן להגיש תביעה אזרחית בעקבות תאונה בהפסקה כנגד משרד החינוך, העירייה ובית הספר?


האם פנימייה הפועלת בהתנדבות חייבת בתשלום פיצויים לאחר תאונת תלמידים?

האם פנימייה אשר פועלת בהתנדבות ומעניקה קורת גג, כלכלה ואוכל לילדים קשיי יום בירושלים תשלם פיצויים לאחד הילדים בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מריב עם תלמיד אחר?


<<    הקודם   1  2  3  לעמוד הבא    >>