www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משרד הביטחון

פס"ד בנושא זכאות נכה צה"ל לרכב רפואי

האם נכה צה"ל יהיה זכאי לרכב, לאחר שגר בחו"ל במשך 15 שנה, וזאת למרות שהתקנות והנהלים שונו בזמן שהאחרון שהה בחו"ל?


אישור פשרה בין משרד הביטחון לבין חייל משוחרר בגין פגיעה בקרסול

מדובר בערעור של חייל משוחרר בפני בית משפט השלום על החלטת הועדה הרפואית של קצין התגמולים. בסופו של ההליך, השופטים אישרו את הסכם הפשרה שהוגש על ידי הצדדים...


שוטר משטר הגבול לקה במחלת האפילפסיה בגין שירותו במשטרה

בית המשפט קבע כי לוחם במשמר הגבול לקה במחלת האפילפסיה בעקבות שירותו המלחיץ במשטרה...


ועדה רפואית עליונה לא התייחסה לתוצאות בדיקה רלבנטית

ועדה רפואית עליונה לא התייחסה לתוצאות בדיקה רלבנטית. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של נכה צה"ל וקבע כי הדיון בהחמרה בנכותו יוחזר לועדה הרפואית...


משרד הביטחון - טרשת נפוצה

המערער התגייס בשנת 1979 למשטרת ישראל. במהלך השירות במשטרה לקה במחלת הטרשת הנפוצה...


הכרה באוטם שריר הלב כפגיעה שמקורה בשירות חריג במשטרה

בית המשפט קבע כי תנאי שירות חריגים במשטרה גרמו להתקף לב, אך לא לטרשת עורקים. מדובר בערעור אשר הוגש כנגד החלטת הוועדה הרפואית העליונה...


ערעור על בדיקות וועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון

נכה צה"ל הגיש ערעור על קביעת נכותו על ידי וועדה רפואית במשרד הביטחון. המערער טען כי הוא לא הופנה לבדיקות הרלבנטיות. קצין התגמולים גרס אחרת...


ערעור על אחוזי נכות לאחר תאונה צבאית ופגיעה בכף היד

הוגש לבית המשפט ערעור על החלטת הועדה הרפואית העליונה. ההחלטה ניתנה ביום 23.10.01 ובמסגרתה קביעת הועדה הרפואית מהדרג הראשון לפיה המערערת סבלה מנכות עקב פגיעה בכף יד ימין...


האם החמרה במצב בריאותי של נכה צה"ל שנפגע בתאונת דרכים במילואים?

ערעור בעקבות דחיית תביעה להחמרה במצב בריאותי של נכה צה"ל אשר נפגע בתאונת דרכים במהלך שירות מילואים...


ערעור על דרגת נכות שלא נקבעה בהתאם לממצאים בבדיקות

וועדה רפואית אשר בחנה את עניינה של מש"קית חי"ר שסבלה מבעיות ברכיים, לא עמדה על משמעותיות בדיקת מיפוי העצמות שנערכה לחיילת. אי לכך, עניינה של האחרונה יוחזר בפני הוועדה...


קוליטיס כיבית החמירה בעקבות תנאים סניטריים ירודים בבסיס

מצבו הבריאותי של חייל החמיר בעקבות תנאים סינטריים ירודים בבסיסי. בית המשפט קבע כי למרות העדר אסכולה רפואית, לא ניתן להתעלם מהנזק שנגרם למערכת העיכול של החייל במהלך שירותו...


החמרה במצב בריאותי של נכה צה"ל והתפתחות נכות אורולגית ונפשית

מדובר בנכה צה"ל אשר נפגע בתאונה בצבא, ולאחר מספר שנים טען כי התאונה גרמה לו נכות נפשית ואורולוגית...


ועדה רפואית בגין חשיפה לרעש בעוצמה גבוהה - שירות בסדנת חימוש

המערער שרת בצה"ל בסדנאת חימוש כבוחן ומריץ מנועי טנקים. לטענתו, במסגרת תפקידו נחשף לרעש בעוצמה גבוהה...


ערעור על החלטת קצין התגמולים שלא להכיר בהחמרה במצב נפשי

בית המשפט דחה את בקשתו של שוטר אשר הוכר לפני כ-18 שנה כזכאי לתגמולים, להכיר גם בנכות הנפשית ממנה הוא סובל...


צה"ל - תביעה בגין פגיעה נפשית במהלך שירות צבאי

האם חקירת מצ"ח אשר נערכה לחייל בגין חשדות בדבר ביצוע עבירות מין בצבא, גרמה לפריצת מחלת נפש? האם החייל הנחקר יוכר כנכה צה"ל?


ערעור בנוגע להחלטת ועדה רפואית במשרד הביטחון שקבעה נכות זמנית

במקרים מסוימים, משרד הביטחון מכיר בנכות זמנית לנפגע. משמעות הדבר היא שמדובר במצב רפואי חולף כתוצאה מפגיעה או מחלה לא קבועה. לאחר סיום התקופה שנקצבה לנכות הזמנית, מוזמן הנפגע לוועדה רפואית על מנת להעריך את מצבו הנוכחי...


החמרה בתפקוד כליה וערעור על קביעת נכות במשרד הביטחון לאחר השתלה

ערעור בנוגע לקביעת נכות במשרד הביטחון לאחר החמרה במצב בריאותי וצורך בהשתלת כלייה...


ערעור להכרה בנכות מוסבת שנגרמה כתוצאה מהנכות המוכרת

כאשר אדם נפגע במהלך שירותו הצבאי ומוכר כנכה צה"ל, ובעקבות הפגיעה נגרמת לו נכות נוספת, באפשרותו לפנות לוועדה רפואית על מנת להכיר גם בפגיעה זו...


תביעות נכות בגין צלקת ובגין פגיעה בגב - ערעור על החלטה של ועדה רפואית

מחלוקת בנוגע לנכות הרפואית הנובעת מצלקות. ערעור על החלטתה וקביעותיה של הועדה הרפואית העליונה...


תביעת נכות נפשית עקב נכות פיזית - קצין תגמולים

בית המשפט דחה את ערעורו של נכה צה"ל להכיר בנכות נפשית כנכות מוסבת לנכות גופנית מוכרת...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>