www.what2do.co.il

תאונת עבודה לאנשי כוחות הביטחון, כיצד ניתן לקבל פיצויים?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

תאונת עבודה לאנשי כוחות הביטחון, כיצד ניתן לקבל פיצויים?

חיילים בשירות סדיר ובקבע ואנשי כוחות הביטחון אשר נפגע בעת מילוי תפקידם, זכאים לקבל הכרה כנכי צה"ל ובהתאם לכך לקבל תגמולים והטבות שונות ממשרד הביטחון. לשם כך יש לעמוד בשני תנאים: תנאי אחד, הפגיעה או המחלה אירעו במהלך השירות הצבאי או בעקבותיו. ותנאי שני, קיים קשר סיבתי בין הפגיעה או המחלה לבין השירות.

 

במקרים שבהם הפציעה נגרמה עקב חבלה בצבא יש להגיש את התביעה נגד משרד הביטחון עד שלוש שנים ממועד השחרור מהשירות שבו חל אירוע הפגיעה. את התביעה יש להגיש לקצין התגמולים, בצירוף מסמכים רפואיים וראיות העובדתיות המוכיחות כי הפגיעה אירעה בעת השירות או בעקבותיו.

 

בהליך הגשת תביעה להכרה בזכות כנכה צה"ל, יש לוודא כי בוסס הקשר הסיבתי בין האירוע לנזק הנטען במהלך השירות. לשם כך יש לאתר מראש את דו"ח הפציעה מהיחידה שבה שירת הנפגע ולאתר עדים היכולים לאמת את נסיבות המקרה. הנפגע נדרש להעביר חומר רפואי מקיף המכיל חוות דעת של רופאים מומחים והערכות נכות בגין הפגיעה או המחלה שמהם סובל הנפגע.

 

הכרה בפגיעה בעבודה על ידי ביטוח לאומי

 

החל מחודש אפריל 2017, אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד אשר נפגעו במסגרת פעילות שאינה מבצעית, נדרשים להגיש תביעה להכרה בפגיעה בעבודה למוסד לביטוח לאומי, במקום לאגף השיקום במשרד הביטחון. במקרה של פגיעה כתוצאה מפעילות מבצעית או אימון יש להגיש את התביעה למשרד הביטחון.

 

כדי להגיש תביעה לביטוח לאומי, יש למלא ולחתום על טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה. בטופס התביעה נדרש התובע לתאר את הפגיעה ונסיבותיה, ועליו לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית. את הטופס והמסמכים הרלוונטיים יש לשלוח לסניף הביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של התובע, או לשלוח בפקס, או להניח בתיבת השירות של הסניף. כמו כן, ניתן למלא טופס תביעה מקוון, בצירוף מסמכים רפואיים ואישורים רלוונטיים.

 

דו"ח פציעה ותצהיר של הנפגע ועדי ראייה

 

חיילים ואנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו במסגרת השירות הצבאי יכולים לקבל הכרה על ידי משרד הביטחון כנכי משרד הביטחון באגף השיקום. ישנם סוגים שונים של תביעות שניתן להגיש באמצעותן בקשה להכרת הפגיעה. כגון: תביעה עבור חבלה ספציפית באירוע, תביעה עבור מחלה או החמרת מחלה שהתפתחה במהלך השירות הביטחוני, בתנאי שהוכח קשר סיבתי בין תנאי השירות לפרוץ המחלה.

 

כדי להגיש תביעה יש צורך בפרטים מדויקים אודות הפגיעה. אחד הכלים המרכזיים לכך הוא הגשת דו"ח פציעה מהיחידה, המשקף את אירוע הפגיעה ומתאר את העובדות מזמן אמת ואף מפרט את נסיבות הפגיעה והכרת היחידה שאליה שייך הנפגע אל האירוע שבו נפצע או חלה.

 

נוסף על כך, נדרש תצהיר של הנפגע ועדי ראייה אשר נכחו בעת האירוע, המכילים נתונים המפרטים את נסיבות האירוע, הפציעה, פרטי היחידה ומפקדיה. נתונים אלו מסייעים להוכחת התביעה ומתן הכרה על ידי משרד הביטחון כנכה צה"ל, ואף יכולים להוכיח מעבר לנדרש את הקשר הסיבתי בין השירות לאירוע אשר הוביל לפגיעה.

 

חוות דעת רפואית למשרד הביטחון

 

לטופס התביעה יש לצרף את כל החומר הרפואי המעיד על רצף טיפולי ממועד האירוע, החומר הרפואי צריך לכלול את נסיבות הפגיעה ואת הקשר הסיבתי כתוצאה מהפגיעה בשירות, וכן לפרט על המלצות הטיפול והשלכותיו על תפקודו של הנפגע.

 

מומלץ לצרף גם חוות דעת רפואית. במסגרת חוות הדעת יש להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לתובע לבין תנאי השירות או אירוע מסוים שהוביל לפציעתו. לחוות הדעת יש משמעות רבה, מאחר שאם לא יוכח קשר סיבתי, התביעה עלולה להידחות והתובע לא יהיה זכאי לתגמולים ממשרד הביטחון.

 

זימון לוועדה הרפואית של משרד הביטחון

 

לאחר בחינת תיק התביעה ועיון בחומרים המצורפים וחוות הדעת, התובע יזומן לוועדה רפואית של משרד הביטחון, כדי לקבוע את שיעור אחוזי הנכות שלהם הוא זכאי בהתאם למצבו הנוכחי. הוועדה בוחנת בשלב ראשון האם הפגיעה נגרמה כתוצאה מהשירות הביטחוני, ולאחר מכן, אם התשובה לשאלה הראשונה חיובית, הוועדה קובעת מהי חומרת הנזק אשר נגרם כתוצאה מהפגיעה.

 

אם הוועדה תחליט כי לא נותרה לתובע כל נכות, תידחה ההכרה בנפגע כנכה ולא תחול הכרה באגף השיקום של משרד הביטחון. אם נותרה נכות בשיעור הנמוך מ-10% התובע לא יהיה זכאי לתגמולים ואף לא לטיפול רפואי על חשבון משרד הביטחון, אך אם תחול החמרה במצבו הרפואי הוא יהיה רשאי לבקש לעבור בדיקה נוספת כדי לנסות להעלות את דרגת הנכות.

 

אם הוועדה קבעה כי לתובע נותרה נכות בשיעור של 10% עד 19%, הוא יהיה זכאי למענק חד פעמי, אך זכאותו לקבלת טיפול רפואי במימון משרד הביטחון תופסק. דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה מקנה לתובע הכרה כנכה צה"ל והוא יהיה זכאי לגמלה חודשית, למימון טיפולים רפואיים ולהטבות נוספות, כמו הנחה בארנונה ובתשלום מסים, השתתפות בעלויות הוצאות הלימודים ועוד.

 

לאחר המפגש בוועדה הרפואית, תיק התביעה יוחזר לפקיד התביעות כדי להחליט האם יש להכיר בפגיעה שנגרמה כתוצאה ועקב השירות הביטחוני או לדחות אותה במקרה שלא נמצאה הוכחה מספקת כי הפגיעה נגרמה עקב תנאי השירות. במקרה הצורך ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני ערכאות גבוהות יותר, כולל פנייה אל בית המשפט.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.