www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משרד הביטחון

נזקים רפואיים ללוחמים ביחידת אגוז לאחר אימון בשטח אש בצפון הארץ

תחקיר רשמי אשר ערך חיל הרפואה בבסיס האימונים של חטיבת אגוז, אחת הסיירות המובחרות בחיל הרגלים, גילה ממצאים קשים לגבי התנהלות הפיקוד הזוטר והבכיר...


תביעה לתגמולים רטרואקטיביים ממלחמת ששת הימים בגין פגיעה נפשית

האם משרד הביטחון ישלם לנכה צה"ל ממלחמת ששת הימים תגמולים רטרואקטיביים משנת 1971?


תשלום רטרואקטיבי של דמי ביגוד ממשרד הביטחון בגין בין נשים לגברים

העותר, נכה צה"ל אשר הוכר על ידי משרד הביטחון, הגיש עתירה לתשלום ביגוד באופן רטרואקטיבי. האם הייתה אפליה בין נשים לגברים?


בית המשפט קיבל ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון

סעיף 12א(א) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 קובע כי חייל משוחרר, חייל בשירות קבע ואו קצין התגמולים רשאים להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית העליוני לפני בית המשפט המחוזי....


החמרה במצב בריאותי לאחר מסע כומתה - האם פיצויים לחייל ממשרד הביטחון?

האם משרד הביטחון יכיר בכך שמצבו הבריאותי של לוחם הוחמר בגין פציעה במהלך מסע כומתה?


האם קצינה בצבא סבלה מדיכאון לאחר אי עמידה בלחץ התפקיד?

קצינה לא הצליחה לעמוד בלחצי התפקיד בו הוצבה. האם היא סובלת מדיכאון ויש להכיר בה כנכת צה"ל?


טרשת נפוצה התפרצה בעקבות חבלה צווארית במהלך שירות צבאי, האמנם?

האם טרשת נפוצה, ממנה סובלת המערערת, התפרצה בעקבות תאונת דרכים במהלכה נפגעה בחבלה צווארית?


האם החמרה במצבה הבריאותי של נכת צה"ל מיום העצמאות?

בית המשפט דחה את ערעורה של אישה המרותקת לכסא גלגלים בגין החמרה במצבה הבריאותי לאחר פציעה במלחמת העצמאות...


ידועה בציבור לא הוכיחה מגורים משותפים לצורך קבלת קצבת שאירים ממשרד הביטחון

על מנת לזכות בקצבת שארים לפי חוק הגמלאות ממשרד הביטחון, יש להוכיח כי הידועה בציבור של המנוח גרה עימו שלוש שנים עובר לפטירתו...


החמרה במצב בריאותי שנגרם בתאונת דרכים במהלך השירות, לאחר השחרור

לאחר השחרור, החמיר מצבו הבריאותי של אדם וזאת בעקבות פגיעה בגין תאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי. האם אחריות של משרד הביטחון?


קצין התגמולים תובע נכה צה"ל בגין הונאה וקבלת גמלה במרמה

המדינה ומשרד הביטחון הגישו תביעה בכך כחצי מיליון שקלים כנגד נכה צה"ל אשר הוכח שנזקיו נגרמו בעקבות ביצוע מעשה פלילי ולא בגין שריפה בבסיס...


האם חייל שנהרג בחופשה מפליטת כדור מאקדח של אחיו יוכר כנספה מערכה?

החייל נמצא ירוי בחדרו לאחר פליטת כדור מאקדח של אחיו. האירוע התרחש בטרם יצא החייל לבית חברתו בבקעת הירדן, ולצורך כך נטל את אקדח אחיו ככלי נשק לנסיעה...


חייל סובל מתסמונת השינה הדחוייה, האם בגלל השירות הצבאי?

חיילים רבים מתלוננים במהלך השירות מחוסר בשעות שינה וקושי רב לקום בבוקר. האם מדובר במחלה אשר יכולה להביא להכרה בחיילים אלו כנכי צה"ל?


הלם קרב לאחר מלחמת לבנון השנייה והתפתחות סוכרת נעורים

האם הלם קרב בו לקה המערער במהלך מלחמת לבנון השנייה גרם גם להתפרצות סוכרת נעורים?


צנחן אשר נפגע בתאונת צניחה הגיש תביעה נגד משרד הביטחון לאחר 30 שנה

המערער נפגע במהלך תאונת צניחה בעמק חפר בשנת 1963. 30 שנה לאחר האירוע הקשה, הגיש המערער תביעה נגד משרד הביטחון...


הזנחת מצב רפואי בגין מצב נפשי - האם התאבדות ופיצויים ממשרד הביטחון?

החייל המשוחרר הוכר כנכה בגין מצב נפשי לאחר שירות צבאי. האם הזנחה של מצב רפואי בעקבות מצב בריאותי מהווה התאבדות וזכאות לגמלה עבור האלמנה?


פיצויי רטרואקטיבי לחייל אשר שהה בשבי המצרי

האם חייל אשר הוכר כזכאי להכרת זכות ממשרד הביטחון בשל נזקים נפשיים בגין שהות בשבי המצרי, זכאי לתגמולים רטרואקטיביים מיום שחרורו?


חייל אובחן כסובל ממחלת הצליאק - האם הכרה מכוח חוק הנכים?

במסגרת ערעור אשר הוגש על ידי חייל משוחרר, השיג האחרון כנגד החלטתו של קצין התגמולים שלא להכיר במחלת הצליאק ממנה הוא סובל כמחלה אשר נגרמה במהלך השירות הצבאי...


תביעה להגדלת אחוזי נכות בגין פוסט טראומה שנגרמה בשירות צבאי

האם בית המשפט יורה על הגדלת אחוזי הנכות אשר נקבעו לאדם בעקבות פוסט טראומה?


חרף מצב רפואי לפני הגיוס - יש להכיר בפגימות ברגליים מהם סובל חייל

בית המשפט קיבל את ערעורו של חייל על החלטת וועדת הערר לפיה נדחתה טענתו כי הפגימות ברגליים מהם הוא סובל נבעו כתוצאה מחבלות שאירעו במהלך השירות הצבאי...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>