www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משרד הביטחון

בעיות ברכיים כתוצאה משירות בקורס טיס יוכרו על ידי משרד הביטחון

האם התקיים קשר סיבתי, רפואי ומשפטי, בין פגיעה כרונית בברכיו של חייל משוחרר לבין חלקו בקורס טיס בעת שירותו הצבאי?


בן של נספה וזכאות למענק נישואים למרות הכרה מאוחרת באם כאלמנת צה"ל

סעיף 29א(א) לחוק המשפחות, אשר כותרתו הינה מענק נישואין לילדו של נספה, קובע את תנאי הזכאות למענק זה...


האם אלמנת סוהר אשר נרצח לאחר פרישתו זכאית לפיצויים ממשרד הביטחון?

האם אלמנתו של סוהר לשעבר ברשות בתי הסוהר זכאית לקצבה ממשרד הביטחון בשל הקשר בין מותו של בעלה המנוח לבין שירותו בבתי הסוהר?


הכרה במשפחה בתור משפחה שכולה למרות התאבדות חייל כשהוא שיכור

משפחתו של חייל שיכור אשר התאבד בבסיס תזכה להכרה ממשרד הביטחון בתור משפחה שכולה...


תביעה להכרה בפציעה בנופש באולגה במסגרת חוק הנכים

האם קצין אשר נפגע במהלך משחק כדורגל בנופש באולגה יהיה זכאי להכרה בזכות מכוח חוק הנכים?


ערעור על החלטת קצין התגמולים שלא להכיר במחלת לב כלילית

בית המשפט דחה את ערעורו של קצין משוחרר אשר עתר לבטל את החלטת קצין התגמולים שלא להכיר במחלת הלב הכלילית ממנה הוא סובל...


הכרה בנכות נפשית לאחר ליל הגלשונים

בית המשפט קבע כי יש להכיר בנכותו הנפשית של חייל משוחרר אשר סובל מחוויה פוסט טראומית בעקבות נוכחותו בליל הגלשונים...


מחלת קרוהן - האם קשר סיבתי לשירות הצבאי

בית המשפט דחה את תביעתה של חיילת משוחררת על כך שבמהלך שירותה הצבאי התפרצה בגופה מחלת הקרוהן...


זכאות לזכויות לאלמנת מתנדב משמר אזרחי

האם אלמנתו של מתנדב במשמר האזרחי תהיה זכאית להכרה כבעלת זכויות על פי חוק התגמולים?


הרמת משאות כבדים במסגרת שירות צבאי - הכרה בנכות על בסיס חוק הנכים

בית המשפט השלום בראשון לציון קבע כי יש להכיר בהחמרה במצבו הבריאותי של חייל בחיל הרפואה כהחמרה אשר נגרמה עקב שירותו הצבאי...


האם כתב אישום פלילי נגד מפקדים בכירים בגין מוות של טירון דובדבן?

בג"ץ נדרש לבחון עתירה אשר הוגשה בעניין הגשת כתב אישום נגד מפקדיו הבכירים של חייל שמצא את מותו במהלך אימונים צבאיים. האם על כתפיהם של מפקדים אלו, בגין תפקודם במקרה הנדון, רובצת גם אחריות פלילית?


חוסר שעות בשינה גרם להתפתחות אפילפסיה? תביעה נגד משרד הביטחון

בית המשפט קבע כי אין לקבל ערעור של חייל כנגד החלטה של משרד הביטחון, במסגרתה נדחתה תביעתו להכיר במחלת האפילפסיה ממנה הוא סובל כמחלה אשר התפרצה במהלך השירות הצבאי ועקב תנאי השירות...


הפחתת שיעור אחוזי נכות צמיתה אשר נקבעה לפני 40 שנה

האם ועדה רפואית במשרד הביטחון רשאית להפחית נכות צמיתה אשר נקבעה עבור נכה צה"ל לפני כ-40 שנה?


האם שוטר משמר הגבול אשר נהרג מפליטת כדור בביתו הוא חלל צה"ל?

בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לדון בערעור שהוגש על ידי בני משפחתו של שוטר משמר הגבול אשר נהרג בביתו בגין ספק פליטת כדור ספק התאבדות...


תביעה על בסיס חוק הנכים - הכרה בגין מוות של אדם קרוב

בבחינת הראיות הסתבר כי מצבו הנפשי של המערער התדרדר באופן משמעותי בשל פטירת אדם בו ראה המערער כאביו הרוחני...


וועדת שני מפרסמת מסקנות בגין קיום קשר סיבתי בין צלילה בקישון למחלות

ועדת שני, שהינה וועדת בדיקה אשר מונתה על ידי משרד הביטחון בכדי לבחון כיצד יש ליישם את מסקנות וועדת שמגר בנוגע לצלילות השייטת בקישון, פרסמה הבוקר את מסקנותיה...


חייל משוחרר סובל מהחמרה במחלת אפילפסיה בגין שירות קרבי

החמרה של מחלת אפילפסיה בגין שירות קרבי ללא שינה סדורה, האם הכרה על ידי משרד הביטחון וקצין התגמולים?


המיגרנה החריפה במהלך השירות הצבאי, האמנם?

בית המשפט נדרש לדון בערעור על החלטת וועדה במשרד הביטחון שלא להכיר במיגרנה של המערער כמחלה שהחמירה במהלך השירות הצבאי...


האם צלילות בקישון גרמו לתשישות כרונית?

נחל הקישון וסוגיית חיילי השייטת הגיעו פעם נוספת לפתחן של הערכאות המשפטיות. במקרה שנידון לאחרונה בבית המשפט המחוזי, נדרשו השופטים לבחון האם...


משרד הביטחון יכיר בחיילת אשר נאנסה במהלך שירותה כנכת צה"ל

בית המשפט הכיר הבוקר בצעירה כנכת צה"ל על פי חוק הנכים, וזו בגין נכות נפשית ממנה היא סובלת לאחר שנאנסה במהלך שירותה הצבאי...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>