www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משרד הביטחון

חייל ירה בעצמו מתוך מצוקה נפשית - האם יוכר כנכה צה"ל?

בית המשפט קבע כי חייל אשר נפצע לאחר שירה בעצמו מתוך מצוקה נפשית יוכר בתור נכה צה"ל...


הכרה בחייל כנכה צה"ל בעקבות התקפים אפליפטיים בצבא

האם התקפים אפילפטים בצבא יהוו עילה להכיר בחייל כנכה צה"ל? כיצד יכריע בית המשפט?


האם אלמנת נכה צה"ל שנפגע במהלך שירותו ב"הגנה" תזכה לזכויות שונות?

בג"צ בחן את שורת טענותיה של האישה וקבע כי דינן להידחות. נטען כי למרות שהאישה טענה כי היא "לא מערערת על החלטות הערכאות הקודמות"...


סמכות קצין התגמולים לערוך בדיקה חוזרת לנכה הסובל מנכות לצמיתות

האם משרד הביטחון רשאי לקרוא לנכה הסובל מנכות לצמיתות לעמוד לאחר שנים בפני בדיקה חוזרת? האם ניתן לשנות נכות צמיתה מחמת טעות בקביעתה?


הכרה בחייל כנכה צה"ל לאחר התפרצות פוסט טראומה בעקבות צפייה בסרט

משרד הביטחון הכיר בלוחם גבעתי כנכה צה"ל וזאת לאחר שהאחרון לקה בפוסט טראומה לאחר השחרור ובגין צפייה בסרט...


ניסוי בשירות הצבאי גרם למחלת לב, האמנם?

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור במסגרתה אדם טען כי השתתפות בניסוי במהלך השירות הצבאי (לפני כ-40 שנה) גרמה לו לחלות במחלת לב...


אסטמה בשירות צבאי למרות רגישות קודמת לקרדית אבק הבית

האם אלמנה של חייל אשר התאבד בשירות מילואים זכאית לזכויות ממשרד הביטחון?

האם בני משפחתו של אדם אשר התאבד במהלך שירות במילואים יהיו זכאים לזכויות שונות מקצין התגמולים מכוח חוק הנכים?


האם משרד הביטחון יכיר בפציעה שנגרמה במהלך חופשה ממושכת?

האם ייתכן שיפור עתידי בזכויות חיילים אשר נפגעו בזמן חופשה ממושכת? ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק בעניין זה...


סכיזופרניה בעקבות התעללות והשפלה בטירונות, האמנם?

האם חייל הושפל במהלך הטירונות בצבא באופן כה קשה עד אשר הוא לקה בסכיזופרניה?


רעשי ירי גרמו לליקויי שמיעה במהלך שירות צבאי

האם חשיפה לקולות ירי גרמה לליקוי שמיעה במהלך השירות הצבאי? להלן דוגמא למקרה כאמור...


דחיית ערעור בנוגע לתגמולים רטרואקטיביים לפדוי שבי ממלחמת יום כיפור

בית המשפט העליון קבע, בצער רב, כי אין לשלם תגמולים רטרואקטיביים לפדוי שבי ממלחמת יום כיפור, וזאת למרות הכרה בנכותו הנפשית...


פגימה בעמוד שדרה בעקבות תאונת דרכים במסגרת שירות במשטרה

האם קצין התגמולים יכיר בכך שכאבי הגב בעמוד השדרה הצווארי של התובע הינם תוצאה של תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי?


האם ניתן לשנות תגמולים מביטוח לאומי לתגמולים לפי חוק הנכים?

בחירת זכויות בין הביטוח הלאומי למשרד הביטחון נעשית, בין השאר, בהתאם לסעיף 36א(1) לחוק הנכים...


וועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון ומינוי מומחה בתחום ספציפי

האם ניתן לבקש מבית המשפט כי יורה לוועדה רפואית עליונה במשרד הביטחון למנות מומחה בתחום ספציפי?


הכרה ברב צבאי בתור נכה צה"ל - חשיפה למראות קשים באסון המסוקים

בית המשפט השלום בחיפה קבע כי יש להכיר בקשר שבין סוכרת ותנאי השירות במקרה של רב צבאי שנחשף למראות קשים לאחר אסון המסוקים...


מסלול זכויות לפי חוק ביטוח לאומי שולל את זכאותו של נכה צה"ל למענק נכות

האם משרד הביטחון ישלם מענק נכות לנכה צה"ל אשר בחר במסלול זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי?


בלש יוכר לפי חוק הנכים בעקבות התקף לב בו לקה במהלך שירותו במשטרה

וועדת הערעורים הכירה בכך שאירוע חריג בזמן העבודה במשטרה גרם יום למחרת להתקף לב קשה...


תאונת דרכים עם ג'יפ צבאי במילואים - תביעה

מי יפצה מילואניק אשר נפגע בתאונת דרכים עם ג'יפ צבאי במהלך שירותו במילואים? האם ניתן להגיש תביעה כנגד המדינה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?


אישור להתקנת תותבת בחו"ל לנכה צה"ל ממלחמת לבנון הראשונה

נכה צה"ל קטוע רגל הגיש בקשה לקצין התגמולים ובמסגרתה עתר כי תאושר לו התקנה של תותבת מיוחדת בחו"ל. קצין התגמולים דחה את בקשתו ובעקבות כך הוגשה על ידו עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>