www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

האם סטודנט במשרה חלקית זכאי להבטחת הכנסה?
האם סטודנט במשרה חלקית הינו "תלמיד" על פי החוק לביטוח לאומי ועל כן לא זכאי להבטחת הכנסה מהמל"ל?

ילד שלישי וגמלת הבטחת הכנסה
השופטת הוסיפה כי הבטחת הכנסה איננה האמצעי היחיד העומד לרשותה של המדינה לאפשר לאזרחיה לחיות בכבוד...

דמי קבורה בעבור שריפת גופה, האמנם?
אביה של התובעת, יליד 1939 שהיה תושב ואזרח ישראלי, הלך לעולמו במאי 2005. בעקבות בקשתו, שרפו בני משפחתו את גופתו והאפר נשלח על ידם לקבורה בלטביה בחלקה המשפחתית...

דחיית דמי אבטלה בעקבות סירוב להתקבל לעבודה
בית המשפט דחה את תביעתו של אדם אשר טען להחזר דמי אבטלה, לאחר שהביטוח הלאומי ביטל את זכאותו בעקבות סירובו להתקבל לעבודה שהוצעה לו...

תביעה בעניין זכאות לקצבה רטרואקטיבית מביטוח לאומי
האם ניתן לתבוע קצבת ניידות באופן רטרואקטיבי במסגרת תיקון 18 להסכם הניידות?

הצעת חוק - רכב לא ימנע מאם חד הורית קצבת הבטחת הכנסה
חוק הביטוח הלאומי, על פי ניסוחו כיום, אינו מכיר בזכאותה של אם חד הורית להבטחת הכנסה במידה וברשותה רכב שאינו עונה על המאפיינים המופעים בסעיף 9א לחוק הבטחת הכנסה...

דחיית תביעה למענק נכות בגין שיהוי

התובע, יליד 1962, עבד בעת הרלבנטית במפעל לתעשיות משטחים. בשנת 1993, במהלך עבודתו, נפגע התובע באגודל ידו הימנית ובשנת 2008 הגיש תביעה להכרה בפגיעה, ממנה הוא סובל, כ"תאונת עבודה" על משמעותה בחוק...


האם גמלה להעסקת עובד זר סיעודי תועבר למשפחות ישירות?

הצעת חוק לתיקון החוק לביטוח לאומי עברה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. על פי הצעת החוק, הניסוי לתשלום גמלת הסיעוד להעסקת עובד זר, יוארך בעוד שנה ויורחב לתשעה אזורים נוספים...


האם יתום שאיבד את אביו בפיגוע יהיה זכאי למימון לימודים להשכלה גבוהה?
האם המוסד לביטוח לאומי יממן את לימודיו של יתום אשר איבד את אביו ואחותו בפיגוע של מחבל מתאבד, כאשר היה חייל בשירות סדיר?

תביעה ייצוגית נגד המוסד לביטוח לאומי
האם ההסתדרות תקבל רשות הגשת תביעה ייצוגית כנגד המוסד לביטוח לאומי בגין "התעשרות המוסד שלא כדין"?

דחיית תביעה לקבלת קצבת תלויים מחמת שיהוי
האם בית המשפט ידחה את תביעת משפחה לקבלת קצבת תלויים מהמוסד לביטוח לאומי? קראו עוד...

מהו דינו של ספק בתביעה נגד הביטוח הלאומי?

האם ספק בתביעה בעניין דמי אבטלה נגד הביטוח הלאומי, יעמוד לצד המוסד או לצד העובד?


תביעה של ילד נכה כנגד ביטוח לאומי לצורך קבלת גמלה
ההגדרה הרלבנטית לעניינינו הינה "ילד הזקוק להשגחה מוקדמת" אשר מוגדרת בתקנות באופן הבא - "ילד שמלאו לו שלושה חודשים לפחות...

תביעה להבטחת הכנסה נדחתה בעקבות חקירה של המוסד לביטוח לאומי
בית הדין לעבודה דחה את תביעתו של תושב בית חנינה לגמלת הבטחת הכנסה, לאחר שחקירה מטעם הביטוח הלאומי הוכיחה שהתובע עובד בבית מלאכה בבעלות משפחתו...

ביטול קצבת הבטחת הכנסה בגין שימוש ברכב
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לקבלת קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי תוך שהוא מקבל את טענותיו של המוסד כי התובע עושה שימוש ברכב...

שלילת הבטחת הכנסה בגין נסיעה לקזינו בטאבה
בית הדין לעבודה קבע כי אדם אשר יצא במשך שנה אחת ארבע פעמים מגבולות הארץ על מנת להמר בקזינו בטאבה יאלץ לוותר על גמלת הבטחת ההכנסה בעבור החודשים בהם שהה בחו"ל...

עבדה כמנהלת משמרת בחנות פרחים ולא תקבל מענק "עבודה מועדפת"
בפסיקה נקבע כי על מנת שעובד יהיה זכאי לתשלום בגין עבודה מועדפת הוא נדרש לעמוד בשני תנאים - ראשית, עליו להראות כי עבודתו מתבצעת "במקום עבודה" שחסרים בו עובדים על פי צרכי המשק ובמקרה דנן במפעל תעשייתי או בבית מלאכה. שנית, עליו להראות כי הוא ביצע עבודה המסווגת כ"עבודה מועדפת" על פי הדין...

פלשתינאית עם תעודה כחולה אשר אינה גרה בישראל, לא תקבל קצבה מביטוח לאומי
בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתה של ערבייה ישראלית לקבלת קצבת שאירים משום שאינה תושבת ישראל...

דחיית בקשתו של קשיש לשינוי גיל במטרה לקבלת קצבת זקנה

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה דחה את בקשתו של קשיש להכיר בכך שנולד שנת 1936 ומתוך זה זכאי הוא לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי...


האם תנוכה מקצבת מבוטח, קצבת גרושתו חולת הנפש הגרה עימו בבית?

האם בית הדין לעבודה ינכה מקצבת השלמת הכנסה של תובע את סכום קצבתו של אשתו לשעבר, הלוקה בנפשה וגרה עימו באותו הבית?


 


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>