www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

האם נכס שאינו מושכר מבחירה יגרע מגמלת הבטחת הכנסה?
לטענתה של האלמנה, גרה היא בדירה שכורה בירושלים, כאשר אחיה משלמים בעבורה את שכר הדירה על סך של 650 דולרים אמריקנים לחודש. עוד היא טוענת כי מן הפסיקה ידוע שעזרה משפחתית מכל סוג שהוא איננה כוללה בפקודות מס הכנסה או תקנות הבטחת הכנסה, כל אימת שאין היא שווה לשכר הגבוה פי 6 מהשכר הממוצע במשק...

275,000 נכים מקבלים קצבאות נכות שונות מהביטוח הלאומי
לשכת הדובר של המוסד לביטוח לאומי מפרסמת כי כ-275 אלף נכים מקבלים כיום קצבת נכות מן המוסד, כך עולה מנתונים של מנהל המחקר והפיתוח...

דיון בנוגע לסוגיית התיישנות תביעות בביטוח הלאומי
החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית-הדין לעבודה תוך ששה חדשים מיום מסירת ההודעה לתובע או מיום תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי המאוחר יותר...

דחיית התיישנות תביעה נגד ביטוח לאומי, אימתי?
ביטוח סוציאלי, מעצם טיבו ומהותו, מחייב שזכותו של המבוטח תמומש מהר ככל האפשר. כשם שנדרש מהמוסד לביטוח לאומי שיפעל במהירות סבירה למתן הגמלה המגעת, כך מצופה מהמבוטח שלא יתמהמה למימוש זכותו...

אישה הנעזרת באביה לתשלום שכר דירה - לא תקבל הבטחת הכנסה
נעזרת באבא לשלם שכר דירה? לא תקבלי הבטחת הכנסה...

בית הדין לעבודה החזיר את עניין התובעת לוועדת העררים
לפי בקשתה של המערערת, ישוב עניינה לוועדת העררים לדיון בנושא תעודת אי-הכושר. המערערת תוזמן לעמוד בפני הוועדה ולטעון טיעוניה...

חולה סרטן יקבל טיפול אשר לא נכלל בסל התרופות
שופטת בית הדין לעבודה, קיבלה את תביעתו של הרופא ופסקה כי פגמים רבים ומהותיים התגלו בבדיקת התנהלות וועדת החריגים אשר מביאים לפסילת החלטתה. התעלמות חברי הוועדה מיעילות הטיפול, ואי הצדקת הנטל הכלכלי על ידי תצהיר או תחשיב, שומטים את הקרקע מתחת לטענותיהם...

מי שחלה במחלת הפוליו בחו"ל אינו זכאי לפיצוי מכוח חוק הפיצוי לנפגעי פוליו
בפס"ד של בית הדין הארצי לעבודה, הרכב הנשיא אדלר, השופט פליטמן, השופטת ארד, נציג העובדים מר רן חרמש ונציג המעבידים מר חיים קמיניץ, נקבע, כי מי שחלה במחלת הפוליו בחו"ל אינו זכאי לפיצוי מכוח חוק הפיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז-2007, גם אם מצבו הוחמר בהיותו בישראל.

הנכים תובעים את ביטוח לאומי על העיכוב ביישום חוק לרון

חוק לרון, אשר עבר בכנסת לאחר מאבקים ארוכים ומתישים לאורך שנים רבות, מורה על כך שרק נכים אשר מרוויחים למעלה מ-93% מהשכר הממוצע במשק, לא יהיה זכאים לגמלת נכות...


מיזם לנכים בירושלים במימון המוסד לביטוח לאומי
אנשים עם מוגבלויות יוכלו ליהנות בקרוב כמו אנשים בריאים מהאתרים המרכזיים בירושלים העתיקה. האזור, המוגדר כאתר בעל חשיבות לאומית, היסטורית וגלובאלית המושך אליו מיליוני תיירים בשנה מהארץ והעולם...

שביתה בביטוח לאומי

עובדי הביטוח הלאומי פתחו הבוקר (א’) בעיצומי מחאה ללא הגבלת זמן על המחסור בכוח אדם במוסד (26.7.09)


חרדות, מתח נפשי ותורת המיקרוטראומה

אולם ההלכה המחייבת בסוגיית יישום תורת המיקרוטראומה בעניין המתח הנפשי המתמשך ...


עתירה נגד חוק הביטוח הלאומי בנושא של גמלת ניידות

כאשר בתי המשפט בוחנים את השאלה, האם חוק מסוים עומד בפסקת ההגבלה או לא, הם עושים זאת על פי מספר שלבים, כפי שהדבר התפתח בהלכה הפסוקה. ראשית, יש לבדוק את תכלית החקיקה...


מימון שתל קוכליארי לילד שנולד עם חירשות דו צדדית

החוק קבע בצורה מפורשת את המונח שתלים, ובכך הוא הותיר לרופאים שיקול דעת להחליט אם יושתל אצל אדם שתל אחד או שניים. אולם, ברגע שהחליט הרופא המטפל של התובע כי במצבו יש לבצע ניתוח שתל שני, ובפרט לאחר שוועדת החריגים קבעה כי מקרהו של התובע הינו מקרה חריג המצדיק ביצוע שתל שני, הרי שדי בכך כדי לחייב את הנתבעת הן בביצוע ההשתלה והן במימונה...


תביעת שיפוי של המוסד לביטוח לאומי כנגד צד שלישי שאינו חב במלוא הנזק

המוסד לביטוח לאומי ראשי להגיש, לאחר תשלום תגמולים לניזוק, תביעת שיפוי כנגד המזיק. כיצד מחושב הפיצוי כאשר המזיק אינו חב במלוא הנזק?


תביעה של ביטוח לאומי לאחר מות עובד כנגד המעסיק בגין רשלנות

בית המשפט קבע כי יש לקבל את תביעתו של הביטוח הלאומי כנגד גורמים אשר היו אחראים למותו של עובד זר...


תביעה אישית נגד מומחה רפואי בביטוח לאומי, האמנם?

האם רופא אשר יושב בועדה רפואית של הביטוח הלאומי נהנה מחסינות מפני תביעות אישיות של מבוטחים כנגדו?


קרע במיניסקוס - ערעור על החלטת ועדה רפואית
הועדה ציינה כי בדיקה מעידה על חשד לקרע קטן במיניסקוס, והתעלמה מהטיעונים בענין הפגיעה בפיקה ובסחוס כתוצאה מהתאונה. בגין קרע במיניסקוס, ללא קשר להשלכותיו, זכאי היה המערער כי תקבע לו נכות של 10%

מחיקת ערעור בתביעת החמרה במצב הרפואי
בהמלצת בית הדין ולאור ההחמרה המשמעותית שחלה במצבה הרפואי והתפקודי של המערערת, אבקש למחוק את הערעור, ללא צו להוצאות, על מנת לאפשר למערערת להגיש תביעה מחודשת למוסד לביטוח לאומי, להחמרת מצב, וזאת בטרם חלפו 6 החודשים...

תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי - תאונות עבודה
תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי פגיעה בגין עמוד שדרה צווארי.

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>