www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

העובדת לא סירבה להתקבל לעבודה ותקבל גמלת הבטחת הכנסה

בית הדין לעבודה נדרש לבחון ערעור בדבר סירוב כביכול של מבוטחת להתקבל לעבודה. המערערת הינה בעלת תואר ראשון בעיצוב תעשייתי ובמהלך השנים עבדה היא בעיצוב אירועים בתור שכירה ופרילנסרית בתחום העיצוב...


חצר עודפת אינה נכס מכניס המביא לקיזוז גמלת הבטחת הכנסה

האם תובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מלאה למרות כי ביתו נמצא בכפר ומחוץ לבית ישנה חצר עודפת בבעלותו?


אישור רפואי מטעם רופא פרטי - האם עילה לקבלת גמלת שמירת הריון

לדוגמא, באחת מפסיקותיו קבע בית המשפט כי די בהחמרה בכאבים שנוצרה בשל ההריון, אף בלא סיכון של המבוטחת או העובר, בכדי לחייב את הביטוח הלאומי לשלם לאישה גמלת שמירת הריון...


עבודה אצל בן זוג - האם זכאות לדמי אבטלה?
בית הדין לעבודה נדרש לבחון פעם נוספת האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין בני משפחה. מדובר באישה אשר עבדה בתקופה המדוברת בחברה שהייתה תחת בעלותו הבלעדית של בו זוגה...

קצבה זקנה לא תשולם לאדם אשר עזב את ישראל לארצות הברית ומעוניין לחזור

האם יש אדם אשר התגורר בארצות הברית במשך 15 שנה, ועבד שם למחייתו, זכאי לקבל זקנה מהמוסד לביטוח לאומי?


תביעה עבור קצבת תלויים - המנוח היה מלצר אשר השתכר מקבלת טיפים
במקרים מצערים בהם מאבד אדם את חייו בתאונה, רשאים בני משפחתו לתבוע פיצויים מהביטוח הלאומי עבור קצבת תלויים...

גמלה לילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי בגין בעיות התנהגות קשות
בית הדין לעבודה נדרש לדון בערעור של משפחתו של ילד נכה, יליד 1991, לגבי החלטה של המוסד לביטוח לאומי לדחות את ההכרה בנכותו...

התיישנות תביעה לצורך גביית חוב אשר הוגשה על ידי הביטוח הלאומי
האם בדומה לתביעות אשר מוגשות נגד הביטוח הלאומי, גם תביעות לגביית חוב על ידי המל"ל יחסו תחת מרוץ ההתיישנות?

תליית פרסומות לעסק משפחתי, האם דמי אבטלה?

הזכאות לקבלת דמי אבטלה תלויה במספר גורמים. אחד מגורמים אלו הינו עבודה של תקופה מסוימת בתור שכיר בחברה מוכרת. האם עבודה בעסק משפחתי בתור תליית מודעות פרסומות יוצרת את הזכאות הזו?


קצבת שאירים לידועה בציבור למרות נישואים לאחרת

האם ידועה בציבור של מנוח, אשר היה נשוי במועד פטירתו לאישה אחרת, תזכה לקצבת שאירים?


הביטוח הלאומי לא דיווח לאלמנה על כך שהיא זכאית לקצבת שאירים

האם המוסד לביטוח לאומי חייב ליידע אלמנה על כך שהיא זכאית לקצבת שאירים?


אי ידיעת נהלים לגבי התנהלות הביטוח הלאומי תבטל זכאות לדמי אבטלה
האם עצמאי אשר תובע דמי אבטלה, ולא עמד בנהלים הנדרשים, יהיה זכאי לדמי אבטלה? האם תביעתו תידחה למרות שפקידי הביטוח הלאומי לא הסבו את תשומת ליבו לנהלים?

ביטול הבטחת הכנסה לאברכים, האמנם?
בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, קבע בפסיקה תקדימית כי כלילת דמי הבטחת ההכנסה לאברכים בתקציב המדינה – דינה להתבטל...

האם עובד בעסק משפחתי יהיה זכאי לדמי אבטלה?
בית הדין לעבודה נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה על ידי מבוטח, שטען כי בינו לבין אביו התקיימו יחסי עובד מעביד. לטענתו של המבוטח, היה על הביטוח הלאומי להכיר בו כעובד, ועל כן הוא זכאי לדמי אבטלה מהמוסד...

הסכם ניידות - אישור אחיין כנהג מורשה
הסכם ניידות הינו הסכם אשר נחתם בשנת 1977 בין המוסד לביטוח לאומי למדינת ישראל...

אסיר ציון - עולי אתיופיה
האם עולי אתיופיה אשר נעצרו בדרכם לישראלים הינם אסירי ציון?

תקיפה של חוקר המל"ל כעילה לשלילת קצבה

דמי פגיעה למובטל שנפצע בקטטה

התובע עבד בחברת תקשורת עד שפוטר ממנה בגין צמצומים. לאחר פיטוריו, שהה התובע כמובטל במשך מספר חודשים, כאשר במהלכם אף יצא לשירות מילואים פעיל. במסגרת תקופת "אבטלתו", הסתבך התובע בקטטה ופניו נחבלו קשות...


קרוב משפחה וזכאות להיות מורשה נהיגה ברכב נכה
נכה מוגבל אשר מרותק למיטתו ואינו מסוגל אף לדבר, הגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי. בבקשתו דרש הנכה שהביטוח הלאומי יכיר בכלת בנו כ"קרובת משפחה" לצורך הסכם בדבר גמלות ניידות...

אם חד הורית לא תקבל הבטחת הכנסה בגין לימודים
אדם מוגדר כתלמיד לצורך בחינת זכאותו להבטחת הכנסה, כאשר הוא שייך למסגרת חברתית מסוימת בתחומי החינוך, הלימודים, ההכשרה, ההשתלמות המקצועית או ההשכלה, בין על-פי חובה שבחוק ובין על-פי רצונו...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>