www.what2do.co.il

סיוע בשכר דירה לנפגעי עבודה, מה מגיע לכם?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

סיוע בשכר דירה לנפגעי עבודה, מה מגיע לכם?

עובד שנפגע במסגרת עבודתו והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, ועל פי החלטת הוועדה הרפואית, הוא זכאי לקבל קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה, עשוי להיות זכאי גם לסיוע בתשלום שכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון, כדי לעזור לו להשתקם.

 

הסיוע ניתן עבור דירה ששוכר הנכה בשוק הפרטי, כאשר גובה הסיוע נקבע לפי ההרכב המשפחתי, כלומר אם הוא רווק, נשוי, גרוש או חד הורי ומספר הילדים המתגוררים עמו בבית.

 

כדי לממש את הזכות, על נפגע העבודה להיות זכאי לקצבה חודשית מביטוח לאומי לפי דרגת נכות קבועה בשיעור של 75% ומעלה, ועליו להיות חסר דירה, כלומר ללא זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה. הוא צריך להיות מעל גיל 21 שנים ומוכר כמי שזכאי לסיוע על ידי הוועדות המוסמכות לכך.

 

פנייה באמצעות חברת הרשמה לסיוע בשכר דירה

 

נכה עבודה, אשר עומד בתנאים ומעוניין לממש את הזכות ולקבל סיוע בשכר דירה מהמדינה, נדרש להגיש בקשה לסיוע ממשרד הבינוי והשיכון, באמצעות אחת מחברות הרשמה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה, כמו עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מגער, על פי אזור המגורים. לשם כך עליו להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור, ולהמציא אישור על קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, ולפרט מהי סוג הגמלה שהוא מקבל, מהם סוג הנכות ואחוזי הנכות כפי שקבעה הוועדה הרפואית, וסכום קצבת הנכות החודשית.

 

לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות, משרד הבינוי והשיכון מנפיק תעודת זכאות שעוברת למבקשים באמצעות החברה שאליה פנו. כדי לקבל את הסיוע הראשון בשכר הדירה, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת, ולהציג בפני הגורמים הרלוונטיים חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בתשלום דמי שכירות. תעודת הזכאות תקפה למשך שנה אחת ממועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור, ונכה המעוניין להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות נדרש לחדש את ההרשמה. לשם כך עליו להציג בפני החברות המסייעות, לקראת תום תקופת הזכאות, וכל עוד התעודה בתוקף, אישורים ומסמכים עדכניים.

 

חידוש אישורים במקרה של נכות זמנית

 

במקרים מסוימים, יש צורך לחדש את האישורים שהזכאות מותנית בהם במהלך תקופת הזכאות לסיוע, בהתאם למקרה. כך למשל, נכה שהוא רווק ללא ילדים, אשר נקבעה לו נכות יציבה נדרש להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות רק בעת ההרשמה לקבלת סיוע בדיור או בעת עדכון בקשה לסיוע בדיור. אולם נכה יחיד שנקבעה לו דרגת נכות זמנית צריך להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל חצי שנה, ואף משפחות של נכים אשר נקבעה להם דרגת נכות יציבה או זמנית צריכות להמציא אישור עדכני על קבלת קצבת הנכות כל חצי שנה.

 

במקרה שהבקשה נדחתה, קיימת אפשרות להגיש ערעור על דחיית זכאות או על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. את הערעור יש להגיש באמצעות החברה לסיוע בשכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות. החברה מעבירה את הערעור למשרד הבינוי והשיכון והבקשה נידונה בוועדה מתאימה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת עבודה וכיצד ניתן לתבוע פיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

עצות לנפגעים לאחר תאונת עבודה...מאמרים, פסקי דין ומידע משפטי נוסף. 

נפגעתי במהלך השתלמות...האם תאונת עבודה? דוגמאות נוספות, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.