www.what2do.co.il

האם מתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות זכאי לפיצויים?

דרגו את המאמר

האם מתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות זכאי לפיצויים?

מתנדב שנפגע במסגרת ההתנדבות זכאי לקבל סיוע מהמוסד לביטוח לאומי, אם הוא עומד בקריטריונים המתאימים, ביטוח לאומי מתייחס אל מתנדב כמו אל עובד שעבר תאונת עבודה לפי חוק.

 

במקרה של תאונה המתנדב זכאי לכל אותן הזכויות המתקבלות על ידי עובד מן המניין במקרים דומים, זאת במטרה לפצותו על נזק גופני או נפשי ועל הפסד בהכנסתו שנגרמו לו כתוצאה מפגיעה תוך כדי או עקב פעולת ההתנדבות.

 

פגיעה במהלך פעולת התנדבות עשויה להיחשב כתאונת עבודה, זאת בהתאם לגוף שהפנה את המתנדב להתנדבות ותהליך הפנייתו אליה, גם אם היא אירעה למתנדב בעת הפעילות, בדרך למקום שבו היא מבוצעת או בחזרה ממנו. כדי שהמתנדב יקבל פיצויים מביטוח לאומי עליו לעמוד בתקנות הדומות לאלה של נפגע עבודה.


מהם הקריטריונים לקבלת פיצויים?

 

מתנדב מוגדר כמי שפעל בהתנדבות ללא תמורה או תשלום שכר בעד עבודתו, לאחר שקיבל הפניה מוקדמת להתנדבות מאת גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, כגון: מגן דוד אדום או שירות הכבאות, ובתנאי שההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

 

הפניית מתנדב לפעולת התנדבות על ידי גוף מוסמך צריכה להינתן לפני שהתחיל בפעולת ההתנדבות, כאשר תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת, ומתנדב שהמשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת נדרש לקבל הפניה מחודשת. בזמן ההתנדבות, המתנדב זכאי לקבלת ביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי, על כן במקרה של פגיעה הוא זכאי לקבל פיצויים.

 

מתנדב שנפגע בזמן פעולת ההתנדבות זכאי לתגמולים הניתנים לנפגעי עבודה בהתאם לגילו ולמצבו התעסוקתי לפני הפגיעה. המתנדב זכאי לדמי פגיעה בתקופה שלאחר הפגיעה ולקצבת נכות או מענק במקרה שנקבעה לו נכות זמנית או קבועה, בכפוף להוראות החוק החלות על נפגעי עבודה.

 

כיצד מחושב סכום הפיצויים למתנדב?

 

למתנדב שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה, אופן חישוב התגמול זהה לאופן חישוב הקצבאות לנפגעי עבודה, לפי שלושת החודשים שקדמו לפגיעה. זאת במידה שהסכום אינו נמוך מהכנסת המינימום של המתנדב.

 

במקרה שהסכום נמוך מהכנסת המינימום, תחושב הגמלה לפי הכנסת המינימום באופן אוטומטי. מתנדב שלא עבד, לא כשכיר ולא כעצמאי, כרבע שנה לפני שנפגע בתאונה זכאי לגמלה בהתאם להכנסת המינימום של מתנדב רגיל. נכון לשנת 2016, התשלום המינימלי ליום הוא בסך 109 שקלים למתנדב בוגר, ו- 118 שקלים למתנדב שגילו מעל 14 ומתחת ל 18 שנה.

 

סכום הקצבה או התגמולים לנער מתנדב שגילו מתחת ל- 18 אך מעל 14, מחושבים כאילו קיבל המתנדב טרם הפציעה, שכר עבור הכשרה מקצועית גם אם לא עבר כזאת, וגם אם מטבע הדברים מעולם לא הועסק כחוק כעובד מן המניין מפאת גילו. מתנדב שנפגע במהלך התנדבותו כשהיה מתחת לגיל 14, לא יקבל מיד את הגמלה המגיעה לו, אלא תשולם בהגיעו לגיל 14, בחישוב זהה כפי שנקבע למתנדבים צעירים, כלומר לפי הכשרה מקצועית.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת עבודה וכיצד ניתן לתבוע פיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

עצות לנפגעים לאחר תאונת עבודה...מאמרים, פסקי דין ומידע משפטי נוסף. 

נפגעתי במהלך השתלמות...האם תאונת עבודה? דוגמאות נוספות, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.