www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - תאונות דרכים

הלכת אוסם
מהי הלכת אוסם? מהי החזקה הממעטת? מהן החזקות המרבות? האם ירידה לאחר פריקה היא תאונת דרכים? מהי המשמעות של הכרה באירוע כתאונת דרכים?

חזקת הרשות בנהיגה ברכב, מהי?
לגבי "חזקת הרשות", הפסיקה קבעה כי לא ניתן להסיק מתן רשות ממעשיו של אדם הנוהג במכונית, במקרים בהם המעשים לא הגיעו כלל לידיעתו של בעל הפוליסה...

האם תיתכן תאונת דרכים ללא מגע עם הרכב הפוגע?
האם יתכן מצב בו בית המשפט יכיר בתאונת דרכים אשר נגרמה ללא מגע פיסי בין הנפגע לבין הרכב הפוגע?

דחיית תביעה בגין תאונת דרכים לאחר מעשה מכוון
האם מעשה מכוון הוא תאונת דרכים? במקרים בהם מעוניין נתבע להוכיח החזקה הממעטת הנ"ל, מוטל נטל ההוכחה לכך על כתפיו. רף ההוכחה לכך הוא של מאזן ההסתברויות, אך ביישומו של רף הוכחה זה מתחקים בתי המשפט אחר נסיבות המקרה ומהות הטענות וחומרתן...

אשם תורם בתביעות פוליסת ביטוח צד ג' לאחר תאונת דרכים
. מדובר בתביעות אשר מוגשות נגד חברת הביטוח של רכבו של המזיק, והן מהוות חלק מתחום המשפט הנזיקי...

מהו הקשר בין התאבדות בכביש לבין תאונות דרכים?
בעניין אחר, נהג סטה עם רכבו ללא סיבה נראית לעין לכיוון משאית שנסעה בנתיב הנגדי והתנגש בה בעוצמה...

פיצויי אחרי תאונת דרכים כאשר זהות הפוגע איננה ידועה
האם אדם אשר נפגע בתאונת דרכים שלא הוגדרה כ"פגע וברח", אך זהות הנהג הפוגע איננה ידוע לו, יזכה לפיצויים מחברת הביטוח? תביעה בעניין זה הגיעה עד לבית המשפט העליון בו נבחנה סוגיה משפטית הקרויה "מבחן השקידה הסבירה"...

החלפת פרטים לאחר תאונת דרכים
האם חובה למסור פרטים לאחר תאונת דרכים? מהו העונש בגין אי מסירת פרטים?

הפסד השתכרות עתידי - תוכניות כלכליות שלא יצאו אל הפועל
האם פנסיונר זכאי לפיצויי בגין ראש הנזק - הפסד השתכרות לעתיד - לאחר פגיעה בתאונת דרכים...

הלכת השנים האבודות, מהי?
השנים האבודות הינן ראש נזק המהווה אומדנה לשכרו של המנוח לולא היה נפטר בטרם עת. במילים אחרות - אותן שנים בהן צפוי היה להשתכר מעמלו, אלמלא קוצר פתיל חייו...

מהי "הלכת פינץ"?
הלכת השנים האבודות והלכת פינץ - כיצד יש לחשב את אובדן השתכרותו של מנוח קטין או כזה שטרם גיבש את דרך חייו?

פיצויים בעקבות נזק נפשי לקרוב של נפגע בתאונת דרכים
האם אדם הסובל מנזק נפשי בעקבות תאונת דרכים שארעה לקרוב משפחה, זכאי לפיצויים על פי חוק? קראו עוד...

האם החלקה במתחם תחנת דלק הינה תאונת דרכים על פי חוק?
האם נהג אשר טיפל ברכבו בתחנת דלק והחליק במתחם התחנה יוכר כנפגע תאונת דרכים ויזכה לפיצויים מחברת הביטוח מתוקף חוק נפגעי תאונות דרכים? מהו טיפול דרך? מהו תיקון דרך? קראו עוד...

הכל על תאונות דרכים וקורקינט חשמלי
האם נהג קורקינט חשמלי זכאי לפיצויים במידה ונפגע בתאונת דרכים? מה הן דרישות החוק בנושא? איך מגדיר בית המשפט את כלי הרכב החדש? האם יש לשלם דמי ביטוח חובה?

טיפים לשמירה על תקינות הצמיגים ברכב
תקינות הצמיגים ברכב היא קריטית מבחינה בטיחותית לכן חשוב להקפיד ולבדוק אותם. מספר טיפים על איך וכיצד לוודא שהצמיגים אכן תקינים...

האם חלה חובה על חברת בטוח לפצות מעורב בתאונה המנסה להונותה?
נפגע שמנסה לרמות חברת ביטוח אינו כלול בחריגים שברשימה. התוצאה הינה כי אדם המוסר פרטים כוזבים באשר למקרה ביטוח בנוגע לתאונת דרכים אינו נפסל מקבלת פיצוי, משתי סיבות:

חיוב עפ"י פק הנזיקין מקום שנפגע נהג אופנוע ללא כיסוי בטוחי תקף כחוק
בתביעה לפי פקודת הנזיקין לפיצויים בגין נזקי הגוף (להבדיל מחוק הפלת"ד)שנגרמו לתובע בתאונת דרכים שהתרחשה בעת שרכב על גבי אופנועו בדרכו חזרה מעבודתו...

הפחתת אחוזי נכות מקביעת מומחה לאור תשתית לא מהימנה
פסק דין עפ"י חוק הפלת"ד בנושא הפחתת אחוזי נכות לתובעת ,מקביעת מומחה מטעמו של בימ"ש ,לאור תשתית לא מהימנה עליה נסמך בחוות דעתו ...

יצא מרכב ונפל עקב שכרות, האם תאונת דרכים?
מחוזי חיפה: דחיית תביעה לפצוי בגין תאונת דרכים וקביעה כי נפילת התובע נגרמה בגין שכרות ואין קשר בין פגיעתו לשימוש ברכב ובקורת על נסיונו לקשור את פגיעתו לשימוש זה ...

תאונת טרקטורון
את מי תובעים לאחר תאונת טרקטורון? איך מכינים תביעת פיצויים? איך לבחור עורך דין?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  לעמוד הבא   >>