www.what2do.co.il

מחלת מקצוע: נזקי שמיעה בעבודה

דרגו את המאמר

מחלת מקצוע: נזקי שמיעה בעבודה


נזקי שמיעה כמחלת מקצוע, אימתי?

ההלכה היא כי מבוטח אשר מוכיח קיום נזק לאוזן הפנימית הנגרם על ידי חשיפה לרעש, שהביא לירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור, בהיותו מועבד בעבודה וזאת בשל עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ - 85 דציבל, רואים את הנזק לאזנו כמחלת מקצוע שהיא בגדר פגיעה בעבודה כאמור בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי  (ביטוח מפני פגיעה בעבודה).

 

נגרם עקב עבודה נזק כאמור לאוזנו של המבוטח, אולם שלא עקב נזק תנאי רעש כאמור, אין הנזק בגדר מחלת מקצוע ופגיעה בעבודה. הנזק כאמור יכול להיגרם, כמובן, כתוצאה מתאונת עבודה שיסודה הוא בפתאומיות של אירוע שאפשר לאתרו בזמן, ואולם, על פי תורת המיקרוטראומות, יכול שתהיה שורה של אירועים, שבכל אחד מהם מתקיים אמנם תנאי הפתאומיות, אך ורק בהצטברותם באה התוצאה המזכה לגימלה.

עובד אשר טוען כי נגרם לו נזק שמיעתי כתוצאה מהרעש ותנאני עבודתו נדרש להציג תשתית עובדתית ברורה לגבי עצמת הרעש בה עבד וכן קביעה רפואית ברורה כי נגרם נזק שמיעתי כתוצאה מהרעש.

במספר פסקי דין חזר בית הדין הארצי על כך, כי היסודות העובדתיים והמשפטיים הדרושים להכרה במחלה של עובד כמחלת שמיעה על פי תאורה בתקנות, הם קיומה של ראיה כי קיים נזק לאוזן הפנימית של העובד, שהביא לירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור, וקיומה של ראיה בדבר קיומו של קשר סיבתי הנגרם בין חשיפה לרעש לבין הנזק לאוזנו של העובד. על הרעש לו חשוף העובד להיות לפחות ברמה של 85 דציבל על פי תנאי רעש ממוצע ומשוקלל ועל העובד לעבוד עבודה ממושכת בתנאי רעש כאמור.

באשר לטענה לקיומה של מחלת מקצוע, מהוראת החוק והתקנות עולה כי זכאות לגמלה בשל מחלת מקצוע מותנית בקיומם המצטבר של מספר תנאים:

א. המחלה שבה לקה המבוטח נקבעה כמחלת מקצוע.

ב. המבוטח חלה בהיות המחלה קבועה כמחלת מקצוע.

ג. המבוטח חלה במחלת המקצוע עקב עבודתו אצל מעבידו.

מכח החוק קיימת רשימה סגורה של מחלות מקצוע, ודרושה הוכחה פוזיטיבית לקיום התנאים שנקבעו בחוק ובתקנות על מנת שמחלה תוכר כמחלת מקצוע.

מחלת שמיעה כתוצאה ממקירוטרואמה

על מנת להוכיח פגיעה בשמיעה כתוצאה ממיקרוטראומה אין צורך להוכיח שהפגיעה נוצרה מרעש בתדירות של למעלה מ-85 דציבל כנדרש לצורך הוכחת מחלת מקצוע בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה). על התובע להרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו, ולספק קביעה רפואית ברורה כי נגרם לו נזק שמיעתי כתוצאה מרעש.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת עבודה וכיצד ניתן לתבוע פיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

עצות לנפגעים לאחר תאונת עבודה...מאמרים, פסקי דין ומידע משפטי נוסף. 

נפגעתי במהלך השתלמות...האם תאונת עבודה? דוגמאות נוספות, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.