www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - נזקי רכוש

נזקי רוכש: אחריות מעביד למעשה עובדו
רמי עובד כנהג בחברה ישראל. רמי נהג ברכב וגרם לתאונה בה נגרם נזק לרכוש. האם מעבידו של רמי אחראי לתשלום עבור הנזק?

על חקירות וביטוח
על חקירות וביטוח - הקשר בין חוקרים פרטיים אל חברות ביטוח בישראל...

תגמולי הביטוח, מרמה, ריבית, מועדים
קטעים מחוק חוזה הביטוח הבנושאי תגמולי הביטוח, מרמה, ריבית, מועדים ...

חוזה הביטוח, חובת הגילוי, מידע משפטי
קטעים מחוק חוזה הביטוח בנושאים - חוזה הביטוח, חובת הגילוי ועוד...

הסברים קצרים על: נזקי שריפה, אש, שטפון, פריצה, זדון, מים
פוליסות הביטוח מכסות מגוון רחב של נזקים, בהתאם לסיכונים, דרישות המבוטח והמבטחת. המאמר מסביר אודות ביטוח נזקים, אש, מים, שטפון, מבנים, גניבות מערכות חימום, פריצות, זדון ועוד

מהו ביטוח רכוש, ביטוח מבנים ודירות?
ביטוח מבנים נעשה כאשר המבטח משלם לבעל הפוליסה פיצוי מוסכם, במקרה של נזק או תאונה בלתי צפויה למבנה, תמורת תשלום פרמיה מוסכמת, על פי תעריף מבנה

ביטוח עסק ומשרד - נזקי טבע, טרור, רכוש, מאגרי מידע
ביטוח עסק מכסה נזקים אשר נגרמו לתכולת ומבנה העסק ... פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בדיני ביטוח

ביטוח רכב - צד שלישי (ג'), ביטוח מקיף והרחבות
הכלל הוא כי המזיק הפר חובת זהירות שמוטלת עליו. התנאי השני הוא כי נגרם נזק- היקף הנזק ייקבע על ידי שמאי רכב, ואם יש מחלוקת בין הצדדים ימנה בית המשפט שמאי מטעמו ....

תביעת קבלן - ליקויי בניה
מידע משפטי אודות ליקויי בניה ותביעה נגד קבלנים ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתביעות בגין ליקויי בניה

חלפים - מקוריים, משומשים או תחליפיים
המבטחות והשמאים מטעמם כופים על המוסכים והמבוטחים שימוש בחלפים כאלה ואחרים מטעמים של אינטרס כלכלי מובהק ובפרק זה אשתדל לפזר את הערפל הקיים בדבר זכויות הצרכן (בעל הרכב) ובדבר סוגי החלפים הקיימים בשוק למען יבין הקורא על מה בעצם מדובר

תביעות קטנות - רשמים ועצות
עצות לעומדים בבית המשפט לתביעות קטנות במקרה של תביעות פח - נזקי רכוש ...

טעויות נפוצות תביעות רכב
טעויות נפוצות בסילוק תביעות רכב כנגד מבטחת אשר מנסיוני קורות לעיתים ....

חוקרי הביטוח
כיצד מומלץ לנהוג במקרה ונתקלת בחוקר חברת הביטוח? מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים

בדיקת פוליגרף
מכשיר הפוליגרף המכונה " מכונת אמת " הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק

ייעוץ משפטי
מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא?

חוק חוזה הביטוח
חוק חוזה הביטוח ... נוסח החוק, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הביטוח

1