www.what2do.co.il

טעויות נפוצות תביעות רכב

דרגו את המאמר

טעויות נפוצות תביעות רכב

מאת: דניאל גורביץ, שמאי רכב


 "טעויות" נפוצות בסילוק תביעות רכב כנגד מבטחת אשר מנסיוני קורות לעיתים קרובות:


  • דמי השתתפות עצמית באבדן כללי.
כאשר רכבכם ניזוק כאבדן כללי או כאבדן כללי להלכה (המבטחת לקחה את הרכב במצבו ומפצה אתכם בערכו המלא), על פי תנאי הפוליסה אין לנכות מסכום הפיצוי דמי השתתפות עצמית כלל. דמי ההשתתפות העצמית נגבים רק בנזק חלקי. לעומת זאת, באבדן כללי, הפוליסה שרכשתם בטלה ואין אתם יכולים להעבירה לרכב אחר. כמו כן, אין לגבות דמי כינון.

  • אי תשלום בעבור מים למצנן, שמנים וכד'
משום מה, חלק לא מבוטל מהמבטחות נוהגות בהמלצת השמאים שלהן שלא לשלם בעבור נוזל קירור למצנן, שמנים וכד'. מקורו של הנוהג הנו בפוליסות בעבר אשר החריגו מפורשות כיסוי בעבור הנ"ל. בפוליסה התקנים הנהוגה כיום אין החרגה כלשהי לנ"ל ולכן באם התיקון דורש החלפת הנ"ל, על המבטחת לשאת במלוא ההוצאה.

  • ניכוי עבור "הטבה".
חלק מהמבטחות, באמצעות השמאים שלהן, נוהגות לנכות שיעור מסויים בגין "הטבה" או פחת. על פי תנאי הפוליסה התקנית, ברכב שגילו עד 9 שנים, הפיצוי אמור להיות משולם עבור מלוא עלות התיקון ללא הפחתה כלשהי. ברכב מעל 9 שנים, במידה ולא נרכש כיסוי ל"בלאי מלא", מותר למבטחת להפחית פחת מחלפים מכאניים שאינם חלפי מרכב או פנס - כלשון הפוליסה. לדוגמא קונקרטית, גם אם לרכבכם היה צבע דהוי ומשופשף ויש צורך לצבוע אותו בצביעה כללית שאין ספק מטיבה עם מצבו לעומת מצבו ערב האירוע, על המבטחת לשאת במלוא עלות הצביעה.

  • ניכוי מע"מ מפיצוי בעבור רכב שלא תוקן בפועל.
במידה ורכבכם הנו רכב פרטי שאין לנכות בעבורו מס תשומות, או שהינו רכב מסחרי הנמצא בשימוש פרטי ואינכם "עוסק מורשה" המנכה מס תשומות בעבור הרכב המסחרי, על המבטת לשאת במלוא עלות התיקון - כולל מע"מ ואין משמעות באם בוצע תיקון בפועל והוצגה חשבונית מס מקורית. לסוגיה נדרשות בתי המשפט - עד לעליון ובתיקיית קבצים בעלי עניין תמצאו פס"ד של העליון הקובע שערך הנזק כולל מע"מ.

  • אישור של חלפים תחליפיים בלבד.
לא פעם אני נתקל במבטחות/שמאים אשר טוענים שלכאורה לרכב מעל שנתיים לא "מגיע" חלפים מקוריים אלא תחליפיים בלבד וזאת בהסתמך על חוזרים כאלה ואחרים של משרד התחבורה. אין כל בסיס לטענה הנ"ל וזאת בשל העובדה שהפרמיה שאתם משלמים למבטחת נגזרת, בין היתר, מעלות סל חלפים מסויים הייחודי לרכב שבטחתם ולפיכך, בעת אירוע תאונה על המבטחת להחזיר את מצבו של הרכב ככל הניתן למצבו עובר לאירוע התאונה ומשמעות הנ"ל - חלפים דומים לאלה שהיו ברכב מבחינת מראה ואיכות.
כאן המקום ליצור אבחנה בין שני סוגים של חלפים תחליפיים. סוג אחד, חלפים OEM המיוצרים על ידי קבלני משנה של יצרן הרכב הן עבור אותו יצרן והן עבור השוק החופשי. לדוגמה, פנסים מתוצרת "בוש" נמכרים באריזה של "פולקסוואגן" למשל ובאריזת היצרן. חלפים אלה דומים וניתן להרכיבם. הסוג השני של חלפים הנו חלפים תחליפיים המהווים חיקוי של המקוריים ומיוצרים על ידי יצרנים שאינם מאושרים על ידי יצרן הרכב ותוך עבירה על חוק זכויות יוצרים. חלפים אלה בד"כ הנם באיכות נחותה לעומת חלפים מקוריים/OEM ולפיכך אין להרכיבם. זכותה של המבטחת להתקין ברכבכם חלף מקורי משומש ולא חלף תחליפי!! במידה ולא ניתן להשיג חלף משומש, עמדו על זכותכם לחלף מקורי חדש - כמובן ללא הפחתת בלאי כלשהו (ראה לעיל).

  • הפחתה מערך הרכב בעת אבדן כללי להלכה
רבים המקרים בהם מציעה מבטחת למבוטח, באם אינך רוצה את רכבך, ננכה שיעור מסויים מערכו ותפוצה בעבור אבדן כללי להלכה. אין כל בסיס לכך ומאחר ורכבכם מבוטח בביטוח מקיף, במידה שנערך אבדן כללי להלכה על המבטחת לפצותכם במלוא ערכו.
מאידך, באם החלטתם שלא לתקן את הרכב ולמכור את שרידיו במצבם כלאחר התאונה, גם כאן לכאורה אינכם אמורים להנזק מאחר וערך הנזק - כולל מע"מ אמור להיות משולם במלואו וכן הפחתת הערך וזאת בניכוי דמי ההשתתפות העצמית בעבור הנזק ובעבור הפחתת הערך.

  • קביעת הפחתת ערך על פי שיעורי וועדת ששון
למרות מספר פסקי דין שניתנו בנושא, המבטחות ממשיכות לשלם את הפחתת הערך לפי וועדת ששון שלעניות דעתי הקשר בינה לבין המציאות מקרי בהחלט. לאור הפסיקה עליכם לוודא ששמאי שאינו קשור עם המבטחות ואינו מחוייב לאותם כללים יערוך חוות דעת ריאלית התואמת את השוק.

  • פיצוי בעבור אביזרים שונים
על פי תנאי הפוליסה התקנית מכוסה הרכב ואביזריו כלומר, על המבטחת לפצותכם בעבור כל האביזרים המגיעים עם הרכב ואין צורך לציינם בנפרד בפוליסה ולשלם פרמיה נוספת בעבורם.
כל המפורט לעיל הנו רק חלק מה"טעויות" ובהמשך, ארחיב את היריעה לגבי חלק מהנושאים השווה התייחסות נפרדת.
לסיכום, יש לבחון את הפיצוי המשולם לכם בעת אירוע ביטוחי ולוודא כי קבלתם פיצוי הולם על פי תנאי הפוליסה שברשותכם.


לשרותכם
דני גורביץ - שמאי רכוש ורכב
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף המכונה " מכונת אמת " הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק 

חוקרי הביטוח

כיצד מומלץ לנהוג במקרה ונתקלת בחוקר חברת הביטוח? מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

תביעת קבלן - ליקויי בניה

מידע משפטי אודות ליקויי בניה ותביעה נגד קבלנים ... פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתביעות בגין ליקויי בניה 

מהו ביטוח רכוש, ביטוח מבנים ודירות?

ביטוח מבנים נעשה כאשר המבטח משלם לבעל הפוליסה פיצוי מוסכם, במקרה של נזק או תאונה בלתי צפויה למבנה, תמורת תשלום פרמיה מוסכמת, על פי תעריף מבנה  

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

תביעות קטנות - רשמים ועצות

עצות לעומדים בבית המשפט לתביעות קטנות במקרה של תביעות פח - נזקי רכוש ... 

חלפים - מקוריים, משומשים או תחליפיים

המבטחות והשמאים מטעמם כופים על המוסכים והמבוטחים שימוש בחלפים כאלה ואחרים מטעמים של אינטרס כלכלי מובהק ובפרק זה אשתדל לפזר את הערפל הקיים בדבר זכויות הצרכן (בעל הרכב) ובדבר סוגי החלפים הקיימים בשוק למען יבין הקורא על מה בעצם מדובר 

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח ... נוסח החוק, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הביטוח 

טעויות נפוצות תביעות רכב

טעויות נפוצות בסילוק תביעות רכב כנגד מבטחת אשר מנסיוני קורות לעיתים .... 

ביטוח עסק ומשרד - נזקי טבע, טרור, רכוש, מאגרי מידע

ביטוח עסק מכסה נזקים אשר נגרמו לתכולת ומבנה העסק ... פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בדיני ביטוח המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.