www.what2do.co.il

אחוזי נכות - לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה בכל אחת משתי העיניים

דרגו את המאמר

אחוזי נכות - לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה בכל אחת משתי העיניים

פרק שישי
52. (א) ליקויים בחדות הראייה
לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה בכל אחת משתי העיניים
(להלן - הלוח)
 

 יש לבדוק בתקנות בספר החוקים של מדינת ישראל ייתכן וחלו השמטות.


המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1)–(10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות (א–י) את חדות הראייה של העין השנייה; האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
הערה: חדות הראייה תימדד לאחר תיקון אופטי מלא במשקפיים.
(ב) הגבלת שדה הראייה
(1) הצטמצמות מרוכזת
קוטר ממוצע של שדה ראייה: עין אחת שתי עיניים
(א) עד 600 1% 10%
(ב)  590-410 5% 20%
(ג)  0 400-31 10% 40%
(ד)  300-210 25% 60%
(ה)  0 20 או פחות 30% 100%


עין אחת  שתי עיניים
(2) חסר החצי הפנימי של שדה
הראייה מההיקף עד ל- 200
מהמרכז או פחות 10%  25%
(3) חסר החצי החיצוני של שדה
הראייה מההיקף עד ל- 200
מהמרכז או פחות 20%  60%
(4) פגיעה דו צדדית הומונימית
בשדה הראייה -
(א) Homonymous Hemianopsia 50%
(ב) Homonymous Quadrantanopsia
עליונה 10%
(ג) Homonymous Quadrantanopsia
תחתונה 40%
(5) הצטמצמות אחרת של שדה הראייה
(א) חסר של פחות מרביע אחד
של שדה הראייה 1%  2%
(ב) חסר רביע רקתי עליון 5%  15%
(ג) חסר המחצית העליונה 10% 20%
(ד) חסר רביע רקתי תחתון 10%  30%
(ה) חסר המחצית התחתונה 20%  65%
(ו) חסר רביע אפי עליון 1%  10%
(ז) חסר רביע אפי תחתון 10%  20%
הערה:לצורך קביעת דרגת נכות לפי סעיף מבחן זה יש לבצע בדיקה במכשיר גולדמן עם מטרה /4V או במכשיר מקובל אחר.
53. (1) מצב אחרי עקירת עין או הצטמקותה
(Phtysis) בחישוב קומולטיבי 5%
(2) מצב אחרי עקירת העיניים 100%


עין אחת  שתי עיניים
(3) שינוי במנח העין והעפעפיים -
(א) Ectropion, Entropion,
Lagophthalmus, Exophthalmus
בצורה קלה עד בינונית 1%  2%
(ב) Ectropion, Entropion,
Lagophthalmus, Exophthalmus
בצורה קשה 10% 20%
(ג) Enophthalmus(כוללPseudoptosis)
בצורה קלה עד בינונית 1% 2%
(ד) Enophthalmus(כוללPseudoptosis)
בצורה קשה 10%  20%
54. הנכות תיקבע בהתאם לפגימות שנשארו לאחר אותה פציעה.

55. (א) צניחה חלקית
(1) מ- 1 מ"מ עד 1.5 מ"מ 1%  2%
(2) מ- 1.6 מ"מ עד 5 מ"מ 10%  20%
(3) צניחה חלקית המכסה את
האישון במבט קדימה 15%  30%
(ב) צניחה מלאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח לקביעת חדות הראייה: חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כחדות ראייה של 3/60.
(ג) פטוזיס המהווה פגם קוסמטי - בעין שנכותה 30% תינתן תוספת של 5% בחישוב קומולטיבי.
56. (א) הפרעות בניקוז הדמעות
(1) הפרעות בניקוז הדמעות בלא
דמעת חיצונית 1% 2%
(2) הפרעות בניקוז הדמעות עם
דמעת חיצונית 10%  20%


עין אחת  שתי עיניים
(ב) חוסר דמעות
(1) חוסר דמעות בצורה קלה עד
בינונית 1%  2%
(2) חוסר דמעות ניכר או מוחלט 10%  20%
הערה:לתופעות נלוות בקרנית ובלחמית תינתן נכות נוספת על פי סעיפי מבחן מתאימים.
57. (א) Heterophoria או חולשת קונברגנציה
הגורמות להפרעות תפקודיות 10%
(ב) פזילה
(1) בלא כפילות ראייה, או עם כפילות במבט כלפי מעלה 10%
(2) עם כפילות ראייה במבט כלפי מטה ו/או לצדדים 15%
(3) עם כפילות ראייה במבט ישר קדימה 20%
(4) עם כפילות ראייה המחייבת כיסוי עין אחת 25%
הערה: איבוד אקומודציה - ראה פרט 62(ד).
58. (א) גלאוקומה 5%  10%
(ב) מצב אחרי ניתוח או טיפול לייזר
מוצלחים 1%  2%
(ג) יתר לחץ תוך עיני המצדיק מעקב
בלבד חד או דו עיני 1%
הערה:פגיעה בחדות ראייה ובשדה הראייה הנלווית לגלאוקומה מזכה בנכות נוספת, על פי סעיפי מבחן מתאימים.
59. (א) מצב קל 1%   2%
(ב) מצב בינוני 5%  7%
(ג) מצב קשה 10% 15%
60. דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפרט 59.עין אחת  שתי עיניים
61. (א) בלא פגם קוסמטי 1%  1%
(ב) עם פגם קוסמטי 5%  10%
הערה:הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקרנית תיקבע לפי הלוח.
62. (א) חוסר עדשה או נקע (Luxation)
של העדשה 10%  20%
(ב) תת נקע (Sub-luxation) של העדשה
עם הפרעות ניכרות 5%  10%
(ג) מצב לאחר השתלת עדשה תוך
עינית בלא אובדן אקומודציה 5% 10%
(ד) אובדן אקומודציה שאינה
נובעת מפרסביופיה (תוספת) 5%  10%
(ה) ירוד (Cataract)5%  10%
הערה:הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בעדשה תיקבע לפי הלוח.
63. (1) אישון רחב, אך מתכווץ באור
לקוטר קטן מ- 5 מ"מ 1%  2%
(2) אישון שאינו מתכווץ עד לקוטר
5 מ"מ, או אישון מעוות הגורם
לפגם קוסמטי 5%  10%
הערה:הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה באישון תיקבע לפי הלוח.
64. (א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף
העליון 1% 2%
(ב) גדולה, או הכוללת את שוער
האישון (Sphincter) - הנכות תיקבע בהתאם לפרט 63(2).
הערה:הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקשתית תיקבע לפי הלוח.
65. (א) שנה לפחות אחרי הדלקת, בלי
התקפים חוזרים 1%  2%


עין אחת  שתי עיניים
(ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים 10%  20%
(ג) התקף ראשון של הדלקת או דלקות חוזרות תכופות או דלקת מתמשכת 15%  30%
הערה:הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בענבית תיקבע לפי הלוח.
66. (א) עכירות בזגוגית
(1) בצורה קלה, כולל הפרדות זגוגית אחורית (P.V.D.) 1% 2%
(2) עכירות בינונית או קשה 5%  10%
(ב) לאחר ניתוח כריתת זגוגית אחורית 5%  10%
הערה:הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בזגוגית תיקבע לפי הלוח.
67. יחול המבחן שבפרט 62(ה).
68. (א) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות רשתית 1%  2%

(ב) רטינופטיות המחייבות טיפול והיפרדות רשתית 5% 10%
(ג) רטינופטיות אחרות שאינן מחייבות טיפול 1% 2%
הערה:הפגיעה בראייה ובשדה הראייה, הנלווית לפגיעה ברשתית, מזכה בנכות נוספת על פי סעיפי מבחן מתאימים.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.